Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
COIN-M Futures Contracts

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Στρατηγική συναλλαγών
ΣΜΕ USDT-Ⓜ
ΣΜΕ COIN-M
Οδηγός ΣΜΕ
Λειτουργία αντιστάθμισης
Κανόνες συναλλαγών
Δικαιώματα προαίρεσης
Μοχλευμένα token
Χρηματοδότηση
API
Όροι χρήσης
NFT
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

How to Calculate Liquidation Price of Coin-M Futures Contracts

2021-02-05 07:59
Below is the liquidation price formula for Coin-M Futures contract:
where
WB
Wallet Balance
TMM1
Maintenance Margin of all other contracts, excluding Contract 1
If it is an isolated margin mode, then TMM=0,UPNL=0
UPNL1
Unrealized PNL of all other contracts, excluding Contract 1
If it is an isolated margin mode, then UPNL=0
cumB
Maintenance Amount of BOTH position (one-way mode)
cumL
Maintenance amount of LONG position (hedge mode)
cumS
Maintenance amount of SHORT position (hedge mode)
SideBOTH
Direction of BOTH position, 1 as long position, -1 as short position
B
Absolute value of BOTH position size (one-way mode)
EPB
Entry Price of BOTH position (one-way mode)
L
Absolute value of LONG position size (hedge mode)
EPL
Entry Price of LONG position (hedge mode)
S
Absolute value of SHORT position size (hedge mode)
EPS
Entry Price of SHORT position (hedge mode)
MMR B
Maintenance margin rate of BOTH position (one-way mode)
MMR L
Maintenance margin rate of LONG position (hedge mode)
MMR S
Maintenance margin rate of SHORT position (hedge mode)
CM
Contract size of the symbol
Notes:
  • In Cross Margin mode, WB is crossWalletBalance
  • In Isolated Margin mode, WB is isolatedWalletBalance of the isolated position, TMM=0, UPNL=0, substitute the position quantity, MMR, cum into the formula to calculate.
  • Under Cross Margin, same ticker/symbol, both long and short position share the same liquidation price except in isolated mode. In isolated mode, each isolated position will have different liquidation prices depending on the margin allocated to the positions.
  • If the liquidation price is less than 0, the UI display would be “--”

Maintenance Margin Rate

You can find the “Maintenance Margin Rate” from Leverage and Margin in Coin-Margined Futures Contracts.
For example, if the position of the BTCUSD contract is 300 BTC, then the maintenance margin rate would be 12.5%.
Note:
If your position (calculated at the liquidation price) and the current position (calculated at the opening price) are of different levels, then you must substitute (i.e. to calculate at the liquidation price) the maintenance margin rate and the maintenance margin amount of the position level, to recalculate the liquidation price.

Maintenance Amount

You can find the “Maintenance Amount” from the table below with the position value. For example, if the position of BTCUSD Contract is 300 BTC, then the maintenance amount would be 11.81 BTC.

Maintenance Amount formula

Maintenance Amount = [ Floor of Position Bracket on Level n * difference between Maintenance Margin Rate on Level n and Maintenance Margin Rate on Level n-1) ] + Maintenance Amount on Level n-1
For example, the BTCUSD Maintenance Amount on Level 5
= 50 BTC * (5% -2.5%) + 0.56 BTC
= 1.81 BTC

BTCUSD Coin-Margined Contracts

LevelBTCUSD
Position
(Notional Value in BTC)
Maintenance
Margin Rate
Maintenance
Amount (BTC)
10 - 100.4%0
210 - 200.5%0.01
320 - 301.0%0.11
430 - 502.5%0.56
550 - 1005.0%1.81
6100 - 20010.0%6.81
7200 - 40012.5%11.81
8400 - 1,00015.0%21.81
9Above 1,00025.0%121.81

ETHUSD Coin-Margined Contracts

LevelETHUSD
Position
(Notional Value in ETH)
Maintenance
Margin Rate
Maintenance
Amount (ETH)
10 - 1000.50%0
2100 - 5000.65%0.15
3500 - 1,0001.00%1.9
41,000 - 2,0002.50%16.9
52,000 - 4,0005.00%66.9
64,000 - 6,00010.00%266.9
76,000 - 8,00012.50%416.9
88000 - 10,00015.00%616.9
9Above 10,00025.00%1616.9