Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
ΣΜΕ COIN-Ⓜ

Μόχλευση και περιθώριο σε ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου

Binance
2021-07-21 08:03

Σημαντική σημείωση:

Από τις 27 Ιουλίου 2021, τα ΣΜΕ της Binance θα παρουσιάσουν τα όρια μόχλευσης για χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες. Θα ισχύσουν τα ακόλουθα όρια μόχλευσης:
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, δεν θα επιτρέπεται στους νέους χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες, να ανοίγουν θέσεις με μόχλευση άνω του 20x.
Τα νέα όρια μόχλευσης θα ισχύσουν, επίσης, για ήδη υπάρχοντες χρήστες με εγγεγραμμένους λογαριασμούς ΣΜΕ για λιγότερο από 60 ημέρες:
  • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις με μόχλευση μικρότερη του 20x δεν θα επιτρέπεται να προσαρμόζουν τις ανοιχτές θέσεις τους με μόχλευση άνω του 20x.
  • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις άνω του 20x της μόχλευσης μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν τη μόχλευση της θέσης τους, αλλά δεν θα τους επιτραπεί να την αυξήσουν περαιτέρω. Θα επιτρέπεται μόνο η απομόχλευση των ανοιχτών θέσεών τους από 20x και κάτω.
Για νέους χρήστες χωρίς ανοιχτές θέσεις, όλες οι νέες θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 20x μόχλευση.
Τα όρια μόχλευσης για νέους χρήστες θα αυξάνονται σταδιακά μόνο μετά την πάροδο 60 ημερών από την εγγραφή.

Αρχικό ποσοστό περιθωρίου

Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό μόχλευσης για τους χρήστες εξαρτάται από την ονομαστική αξία της θέσης τους. Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η θέση, τόσο μικραίνει και το επιτρεπτό όριο της μόχλευσης. Έτσι, οι αρχικές καταθέσεις περιθωρίου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μόχλευση που επιλέγει ο επενδυτής.
Σημειώστε ότι στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, το περιθώριο μπορεί να μοιραστεί μόνο με το ίδιο είδος στοιχείου ενεργητικού. Για παράδειγμα, όλα τα BTC στο Πορτοφόλι ΣΜΕ COIN-M μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα συμβόλαια που βασίζονται στο BTC (συμπεριλαμβανομένων των διηνεκών και παράδοσης) σε λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου.
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου = 1 / Μόχλευση  

Διηνεκή συμβόλαια BTCUSD

Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
BTCUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BTC)
125x
0,80%
Μέγιστη θέση 5
100x
1,00%
Μέγιστη θέση 10
50x
2,00%
Μέγιστη θέση 20
20x
5,00%
Μέγιστη θέση 50
10x
10,00%
Μέγιστη θέση 100
5x
20,00%
Μέγιστη θέση 200
4x
25,00%
Μέγιστη θέση 400
3x
33,33%
Μέγιστη θέση 1.000
2x
50,00%
Μέγιστη θέση 1.500 
1x
100,00%
Πάνω από 1.500

Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 και 1231 BTCUSD

Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
BTCUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BTC)
50x
2,00%
Μέγιστη θέση 10
20x
5,00%
Μέγιστη θέση 50
10x
10,00%
Μέγιστη θέση 100
5x
20,00%
Μέγιστη θέση 200
4x
25,00%
Μέγιστη θέση 400
3x
33,33%
Μέγιστη θέση 800
2x
50,00%
Μέγιστη θέση 1.500
1x
100,00%
Πάνω από 5.000

Διηνεκή συμβόλαια ETHUSD

Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
ETHUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε ETH)
100x
1,00%
Μέγιστη θέση 15
75x
1,33%
Μέγιστη θέση 100
50x
2,00%
Μέγιστη θέση 250
20x
5,00%
Μέγιστη θέση 500
10x
10,00%
Μέγιστη θέση 1.000
5x
20,00%
Μέγιστη θέση 1.500
4x
25,00%
Μέγιστη θέση 2.000
3x
33,33%
Μέγ. θέση 5.000
2x
50,00%
Μέγιστη θέση 7.500
1x
100,00%
Πάνω από 7.500

Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 και 1231 ETHUSD

Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
ETHUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BTC)
50x
2,00%
Μέγιστη θέση 100
20x
5,00%
Μέγιστη θέση 500
10x
10,00%
Μέγιστη θέση 1.000
5x
20,00%
Μέγιστη θέση 2.000
4x
25,00%
Μέγιστη θέση 3.000
3x
33,33%
Μέγ. θέση 5.000
2x
50,00%
Μέγιστη θέση 10.000
1x
100,00%
Πάνω από 50.000
Μόχλευση
Αρχικό περιθώριο
Διηνεκές EGLDUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε EGLD)
Διηνεκές FILUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε FIL)
11x-20x
5,00%
Μέγιστη θέση 500
Μέγ. θέση 5.000
7-10x
10,00%
Μέγιστη θέση 1.000
Μέγιστη θέση 15.000
6x
16,67%
Μέγιστη θέση 2.000
Μέγιστη θέση 20.000
5x
20,00%
Μέγιστη θέση 4.000
Μέγιστη θέση 30.000
4x
25,00%
Μέγιστη θέση 8.000
Μέγιστη θέση 50.000
3x
33,33%
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 75.000
1-2x
50,00%
Θέση > 10.000
Θέση > 75.000
ΜόχλευσηΑρχικό περιθώριο
Διηνεκές ETCUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε ETC)
Διηνεκές TRXUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε TRX)
Διηνεκές EOSUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε EOS)
Διηνεκές BNBUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BNB)
Διηνεκές XRPUSD, τριμηνιαία XRPUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε XRP)
Διηνεκές LINKUSD, τριμηνιαία LINKUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε LINK)
Διηνεκές BCHUSD, τριμηνιαία BCHUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BCH)
11x-20x5,00%
Μέγιστη θέση 25.000
Μέγιστη θέση 5.000.000
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 2.000
Μέγιστη θέση 500.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 500
8x-10x10,00%
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 10.000.000
Μέγιστη θέση 150.000
Μέγιστη θέση 4.000
Μέγιστη θέση 1.000.000
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 1.500
7x14,29%
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 20.000.000
Μέγιστη θέση 300.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 1.500.000
Μέγιστη θέση 40.000
Μέγιστη θέση 2.000
6x16,67%
Μέγιστη θέση 250.000
Μέγ. θέση 50.000.000
Μέγιστη θέση 450.000
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 2.000.000
Μέγιστη θέση 60.000
Μέγιστη θέση 3.000
5x20,00%
Μέγιστη θέση 500.000
Μέγιστη θέση 100.000.000
Μέγιστη θέση 600.000
Μέγιστη θέση 40.000
Μέγιστη θέση 3.000.000
Μέγιστη θέση 80.000
Μέγ. θέση 5.000
4x25,00%
Μέγιστη θέση 750.000
Μέγιστη θέση 200.000.000
Μέγιστη θέση 750.000
Μέγιστη θέση 60.000
Μέγιστη θέση 5.000.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 7.500
3x33,33%
Μέγιστη θέση 1.000.000
Μέγιστη θέση 300.000.000
Μέγιστη θέση 1.500.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 10.000.000
Μέγιστη θέση 150.000
Μέγιστη θέση 10.000
1-2x50,00%
Πάνω από 1.000.000
Πάνω από 300.000.000
Πάνω από 1.500.000
Πάνω από 100.000
Πάνω από 10.000.000
Πάνω από 150.000
Πάνω από 10.000
ΜόχλευσηΑρχικό περιθώριο
Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 και 1231 BNBUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BNB)
Διηνεκές LTCUSD, τριμηνιαία LTCUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε LTC)
Διηνεκές ADAUSD, τριμηνιαία ADAUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε ADA)
Διηνεκές DOTUSD, τριμηνιαία DOTUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε DOT)
11x-20x5,00%
Μέγιστη θέση 1.000
Μέγιστη θέση 2.500
Μέγιστη θέση 250.000
Μέγιστη θέση 25.000
8x-10x10,00%
Μέγιστη θέση 2.000
Μέγ. θέση 5.000
Μέγιστη θέση 500.000
Μέγιστη θέση 50.000
7x14,29%
Μέγ. θέση 5.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 1.000.000
Μέγιστη θέση 70.000
6x16,67%
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 25.000
Μέγιστη θέση 2.000.000
Μέγιστη θέση 80.000
5x20,00%
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 4.000.000
Μέγιστη θέση 100.000
4x25,00%
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 75.000
Μέγιστη θέση 7.000.000
Μέγιστη θέση 150.000
3x33,33%
Μέγιστη θέση 40.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 10.000.000
Μέγιστη θέση 250.000
2x50,00%
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγ. θέση 125.000
Μέγ. θέση 15.000.000
Μέγιστη θέση 500.000
1x100,00%
Πάνω από 50.000
Πάνω από 125.000
Πάνω από 15.000.000
Πάνω από 500.000

ΣΜΕ COIN-M 25x

Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
DOGEUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε DOGE)
25x
4,0%
Μέγιστη θέση 500.000
20x
5,0%
2.500.000
10x
10,0%
5.000.000
5x
20,0%
10.000.000
4x
25,0%
20.000.000
2x
50,0%
50.000.000
1x
100,0%
Πάνω από 50.000.000
Συμβόλαια ΣΜΕ COIN-M 25x: DOGEUSD

ΣΜΕ COIN-M 20x

Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
UNIUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε UNI)
THETAUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε THETA)
XLMUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε XLM)
20x
5,0%
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 200.000
10x
10,0%
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 400.000
5x
20,0%
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 600.000
4x
25,0%
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 1.000.000
3x
33,33%
Μέγιστη θέση 80.000
Μέγιστη θέση 80.000
Μέγιστη θέση 1.500.000
2x
50,0%
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 2.000.000
1x
100,0%
Πάνω από 100.000
Πάνω από 100.000
Πάνω από 2.000.000
Συμβόλαια ΣΜΕ COIN-M 20x: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Λάβετε υπόψη ότι οι επενδυτές θα επιλέξουν πρώτα τη μόχλευσή τους (και θα πληρούν την απαίτηση για αρχικό περιθώριο που αυτή φέρει), πριν ανοίξουν τις θέσεις τους. Εάν ο επενδυτής δεν επιλέξει τη μόχλευση, θα οριστεί στο 20x από προεπιλογή. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μικρότερο είναι το ονομαστικό μέγεθος στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο επενδυτής. Όσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο υψηλότερο είναι το ονομαστικό μέγεθος που μπορεί να ανοίξει ο επενδυτής.
Το σύστημα θα εμφανίσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος θέσης για διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης, όπως φαίνεται παρακάτω.

Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου

Οι υπολογισμοί διατήρησης περιθωρίου γίνονται μέσω μιας ρύθμισης "Φορολογικού κλιμακίου". Αυτό σημαίνει ότι η διατήρηση περιθωρίου πάντα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της μόχλευσης που έχει επιλέξει ο επενδυτής. Η μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο άλλο δεν θα προκαλέσει αλλαγή μόχλευσης στο προηγούμενο κλιμάκιο. Και πάλι, όπως σημειώθηκε και νωρίτερα, προς αποφυγή της αυτόματης ρευστοποίησης, συνιστάται ανεπιφύλακτα στον επενδυτή να ρευστοποιήσει τις θέσεις του, προτού το εχέγγυο πέσει κάτω από το περιθώριο διατήρησης.

Διηνεκές BTCUSD

Επίπεδο
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
Κλιμάκιο θέσης
(Ονομαστική αξία σε BTC)
1
0,40%
Μέγιστη θέση 5 
2
0,50%
Μέγιστη θέση 10
3
1,00%
Μέγιστη θέση 20
4
2,50%
Μέγιστη θέση 50
5
5,00%
Μέγιστη θέση 100
6
10,00%
Μέγιστη θέση 200
7
12,50%
Μέγιστη θέση 400
8
15,00%
Μέγιστη θέση 1.000
9
25,00%
Μέγιστη θέση 1.500
10
50,00%
Πάνω από 1.500

Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 και 1231 BTCUSD

Επίπεδο
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
Κλιμάκιο θέσης
(Ονομαστική αξία σε BTC)
1
1,00%
Μέγιστη θέση 10
2
2,50%
Μέγιστη θέση 50
3
5,00%
Μέγιστη θέση 100
4
10,00%
Μέγιστη θέση 200
5
12,50%
Μέγιστη θέση 400
6
15,00%
Μέγιστη θέση 800
7
25,00%
Μέγιστη θέση 1.500
8
50,00%
Πάνω από 5.000

Διηνεκές ETHUSD

Επίπεδο
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
Κλιμάκιο θέσης
(Ονομαστική αξία σε ETH)
1
0,50%
Μέγιστη θέση 15
2
0,65%
Μέγιστη θέση 100
3
1,00%
Μέγιστη θέση 250
4
2,50%
Μέγιστη θέση 500
5
5,00%
Μέγιστη θέση 1.000
6
10,00%
Μέγιστη θέση 1.500
7
12,50%
Μέγιστη θέση 2.000
8
15,00%
Μέγ. θέση 5.000
9
25,00%
Μέγιστη θέση 7.500
10
50,00%
Πάνω από 7.500

Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 και 1231 ETHUSD

Επίπεδο
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
Κλιμάκιο θέσης
(Ονομαστική αξία σε ETH)
1
1,00%
Μέγιστη θέση 100
2
2,50%
Μέγιστη θέση 500
3
5,00%
Μέγιστη θέση 1.000
4
10,00%
Μέγιστη θέση 2.000
5
12,50%
Μέγιστη θέση 3.000
6
15,00%
Μέγ. θέση 5.000
7
25,00%
Μέγιστη θέση 10.000
8
50,00%
Πάνω από 50.000
ΜόχλευσηΠοσοστό διατήρησης περιθωρίου
Διηνεκές ETCUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε ETC)
Διηνεκές TRXUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε TRX)
Διηνεκές EOSUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε EOS)
Διηνεκές BNBUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BNB)
Διηνεκές XRPUSD, τριμηνιαία XRPUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε XRP)
Διηνεκές LINKUSD, τριμηνιαία LINKUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε LINK)
Διηνεκές BCHUSD, τριμηνιαία BCHUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BCH)
11x-20x2,50%
Μέγιστη θέση 25.000
Μέγιστη θέση 5.000.000
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 2.000
Μέγιστη θέση 500.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 500
8x-10x5,00%
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 10.000.000
Μέγιστη θέση 150.000
Μέγιστη θέση 4.000
Μέγιστη θέση 1.000.000
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 1.500
7x5,00%
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 20.000.000
Μέγιστη θέση 300.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 1.500.000
Μέγιστη θέση 40.000
Μέγιστη θέση 2.000
6x5,00%
Μέγιστη θέση 250.000
Μέγ. θέση 50.000.000
Μέγιστη θέση 450.000
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 2.000.000
Μέγιστη θέση 60.000
Μέγιστη θέση 3.000
5x10,00%
Μέγιστη θέση 500.000
Μέγιστη θέση 100.000.000
Μέγιστη θέση 600.000
Μέγιστη θέση 40.000
Μέγιστη θέση 3.000.000
Μέγιστη θέση 80.000
Μέγ. θέση 5.000
4x12,50%
Μέγιστη θέση 750.000
Μέγιστη θέση 200.000.000
Μέγιστη θέση 750.000
Μέγιστη θέση 60.000
Μέγιστη θέση 5.000.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 7.500
3x15,00%
Μέγιστη θέση 1.000.000
Μέγιστη θέση 300.000.000
Μέγιστη θέση 1.500.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 10.000.000
Μέγιστη θέση 150.000
Μέγιστη θέση 10.000
1-2x25,00%
Πάνω από 1.000.000
Πάνω από 300.000.000
Πάνω από 1.500.000
Πάνω από 100.000
Πάνω από 10.000.000
Πάνω από 150.000
Πάνω από 10.000
ΜόχλευσηΠοσοστό διατήρησης περιθωρίου
Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 και 1231 BNBUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε BNB)
Διηνεκές LTCUSD, τριμηνιαία LTCUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε LTC)
Διηνεκές ADAUSD, τριμηνιαία ADAUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε ADA)
Διηνεκές DOTUSD, τριμηνιαία DOTUSD 0924 και 1231
Θέση
(Ονομαστική αξία σε DOT)
11x-20x2,50%
Μέγιστη θέση 1.000
Μέγιστη θέση 2.500
Μέγιστη θέση 250.000
Μέγιστη θέση 25.000
8x-10x5,00%
Μέγιστη θέση 2.000
Μέγ. θέση 5.000
Μέγιστη θέση 500.000
Μέγιστη θέση 50.000
7x5,00%
Μέγ. θέση 5.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 1.000.000
Μέγιστη θέση 70.000
6x5,00%
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 25.000
Μέγιστη θέση 2.000.000
Μέγιστη θέση 80.000
5x10,00%
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 4.000.000
Μέγιστη θέση 100.000
4x12,50%
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 75.000
Μέγιστη θέση 7.000.000
Μέγιστη θέση 150.000
3x15,00%
Μέγιστη θέση 40.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 10.000.000
Μέγιστη θέση 250.000
2x25,00%
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγ. θέση 125.000
Μέγ. θέση 15.000.000
Μέγιστη θέση 500.000
1x50,00%
Πάνω από 50.000
Πάνω από 125.000
Πάνω από 15.000.000
Πάνω από 500.000

ΣΜΕ COIN-M 25x

Επίπεδο
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
DOGEUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε DOGE)
1
1,20%
Μέγιστη θέση 500.000
2
2,50%
Μέγιστη θέση 2.500.000
3
5,00%
Μέγιστη θέση 5.000.000
4
10,00%
Μέγιστη θέση 10.000.000
5
12,50%
Μέγιστη θέση 20.000.000
6
25,0%
Μέγ. θέση 50.000.000
7
50,0%
Πάνω από 50.000.000
Συμβόλαια ΣΜΕ COIN-M 25x: DOGEUSD

ΣΜΕ COIN-M 20x

Επίπεδο
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
UNIUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε UNI)
THETAUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε THETA)
XLMUSD
Θέση
(Ονομαστική αξία σε XLM)
1
2,50%
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 10.000
Μέγιστη θέση 200.000
2
5,00%
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 20.000
Μέγιστη θέση 400.000
3
10,00%
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 30.000
Μέγιστη θέση 600.000
4
12,50%
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 50.000
Μέγιστη θέση 1.000.000
5
15,00%
Μέγιστη θέση 80.000
Μέγιστη θέση 80.000
Μέγιστη θέση 1.500.000
6
25,00%
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 100.000
Μέγιστη θέση 2.000.000
7
50,00%
Πάνω από 100.000
Πάνω από 100.000
Πάνω από 2.000.000
ΣΜΕ COIN-M 20x: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD

Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μιας θέσης

Οι επενδυτές πρέπει να φροντίσουν να έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό κεφαλαίων στο πορτοφόλι τους πριν ανοίξουν μια θέση. Το απαιτούμενο κόστος για να ανοίξετε μια θέση συμπεριλαμβάνει το Αρχικό περιθώριο και τη ζημία ανοίγματος (αν υπάρχει). Η ζημία ανοίγματος τυχαίνει όταν η τιμή εντολής είναι δυσμενής για τους επενδυτές, δηλαδή η Τιμή αναφοράς είναι μικρότερη από την τιμή εντολής για μια μακροπρόθεσμη εντολή. Η Binance συμπεριλαμβάνει τη ζημία ανοίγματος ως ένα από τα απαιτούμενα κόστη για το άνοιγμα μιας θέσης, για να αποφευχθεί η εξαναγκαστική ρευστοποίηση όταν οι επενδυτές καταχωρίζουν μια εντολή. Αν η ζημία ανοίγματος δεν προσμετρηθεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η θέση του χρήστη να ρευστοποιηθεί απευθείας μόλις καταχωρίσει τέτοιες εντολές.
Κόστος = Αρχικό περιθώριο + Ζημία ανοίγματος (αν υπάρχει)

Βήμα 1ο: Υπολογίστε το αρχικό περιθώριο

Αρχικό περιθώριο
= Ονομαστική αξία / επίπεδο μόχλευσης
= [ (10*100 USD) / 9.800 USD ] / 20
= 0,0051 BTC

Βήμα 2o: Υπολογισμός ζημίας ανοίγματος

Ζημία ανοίγματος = Αριθμός συμβολαίων x πολλαπλασιαστής συμβολαίου x Απόλυτη αξία {ελάχ.[0, κατεύθ. εντολής x (1 / τιμή εντολής - 1 /τιμή αναφοράς)]}
*κατεύθυνση εντολής: 1 για μακροπρόθεσμη εντολή, -1 για βραχυπρόθεσμη εντολή
Ζημία ανοίγματος για μακροπρόθεσμη εντολή
= 10 x 100 USD x Απόλυτη τιμή {ελάχ.[0, 1 x (1 / 9.800 USD - 1 / 9.602,6 USD)]}
= 0,002097646 BTC
Ζημία ανοίγματος βραχυπρόθεσμης εντολής
= 10 x 100 USD x Απόλυτη τιμή {ελάχ.[0, 1 x (1 / 9.800 USD - 1 / 9.602,6 USD)]}
= 0

Βήμα 3: Υπολογισμός του απαιτούμενου κόστους για το άνοιγμα θέσης

Δεδομένου ότι η μακροπρόθεσμη εντολή έχει ζημία ανοίγματος, επομένως το κόστος που απαιτείται για το άνοιγμα μιας μακροπρόθεσμης θέσης είναι υψηλότερο, καθώς εκτός από το αρχικό περιθώριο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη ζημία ανοίγματος.
Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μακροπρόθεσμης θέσης
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης)
Η βραχυπρόθεσμη εντολή δεν έχει ζημία ανοίγματος, επομένως το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμης θέσης ισοδυναμεί με το αρχικό περιθώριο.
Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμης θέσης
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
*Αποποίηση ευθυνών: Τα νούμερα στο παρόν άρθρο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση για τα ενημερωμένα νούμερα.
Σχετικά άρθρα
Παράδοση και διακανονισμός τριμηνιαίων ΣΜΕ