Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Κατάθεση κρύπτο

Πώς να ανακτήσετε μια κατάθεση κρύπτο με λανθασμένο ή ελλιπές memo/ετικέτα

Binance
2021-06-11 08:49

Τι είναι η ετικέτα/memo και γιατί πρέπει να την εισάγω όταν καταθέτω κρύπτο;

Μια ετικέτα ή ένα memo είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που εκχωρείται σε κάθε λογαριασμό για την αναγνώριση και τη δημιουργία του κατάλληλου λογαριασμού. Όταν καταθέτετε συγκεκριμένα κρύπτο όπως BNB, XEM, XLM, XRP, KAVA, LUNA, ATOM, BAND, EOS κ.λπ, πρέπει να εισάγετε την αντίστοιχη ετικέτα ή memo για να πιστωθεί με επιτυχία.

Ποιες συναλλαγές πληρούν τα κριτήρια για ανάκτηση ετικέτας/memo;

 • Κατάθεση σε λογαριασμό Binance με λανθασμένη ή ελλιπή ετικέτα/memo
 • Κατάθεση κρύπτο που είναι ήδη διαθέσιμο στην Binance. Αν το κρύπτο που προσπαθείτε να ανακτήσετε δεν υποστηρίζεται από την Binance, μπορείτε να το ανακτήσετε μέσω της λειτουργίας ανάκτηση από τον χρήστη
 • Αν καταχωρήσατε λάθος διεύθυνση ή ετικέτα/memo για την ανάληψη, η Binance δεν μπορεί να σας βοηθήσει. Επικοινωνήστε με την πλατφόρμα στην οποία πραγματοποιείτε την ανάληψη, για βοήθεια. Τα στοιχεία ενεργητικού σας μπορεί να χαθούν.

Πώς να χρησιμοποιείτε την ανάκτηση ετικέτας/memo;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Binance και επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο.
2. Εισαγάγετε τα στοιχεία της κατάθεσης:
 • Νόμισμα/Token
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε τα στοιχεία ενεργητικού που θέλετε να ανακτήσετε. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο για νομίσματα/token που υποστηρίζονται στην Binance. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το νόμισμα/token που καταθέσατε, μπορείτε να το ανακτήσετε μέσω της λειτουργίας ανάκτηση από τον χρήστη.
 • Διεύθυνση πηγής
Συμπληρώστε τη διεύθυνση του αποστολέα δίπλα στο πεδίο "από" ή “αποστολέας”.
 • Ποσό κατάθεσης
Εισαγάγετε σωστά το ποσό που κατατέθηκε. Υποστηρίζουμε έως και 8 δεκαδικά ψηφία. Μην προσθέσετε άλλα δεκαδικά και αφαιρέστε όλους τους διαχωριστές.
 • TxID/TxHash
Το TxID/TxHash είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που επισημαίνει κάθε συναλλαγή στο blockchain. Βεβαιωθείτε ότι θα αντιγράψετε το σωστό TxID.
Μην εισάγετε άλλα στοιχεία εδώ, πέραν του TxID, όπως τη διεύθυνση κατάθεσης και ανάληψης, το UID σας ή τη διεύθυνση του email σας κ.λπ.
3. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία της αίτησής σας και κάντε κλικ στην επιλογή [Υποβολή]. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της αίτησης από τις [Καταχωρίσεις αιτήσεων].
Λάβετε υπόψη:
 • Για να παραμείνουν ασφαλή τα κεφάλαιά σας, η κατάθεσή σας θα επιστραφεί στη διεύθυνση του αρχικού αποστολέα αφού επιβεβαιώσουμε την αίτησή σας. Αν η κατάθεση έχει γίνει μέσω άλλης πλατφόρμας, επικοινωνήστε με αυτήν την πλατφόρμα για βοήθεια.
 • Σε μερικές περιπτώσεις, η κατάθεσή σας μπορεί να μεταφερθεί στον λογαριασμό άλλου χρήστη. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
 • Θα χρεώσουμε προμήθεια για την υπηρεσία ανάκτησης που είναι πέντε φορές η προμήθεια συναλλαγής του κρύπτο που προσπαθείτε να ανακτήσετε. Αν το ποσό της κατάθεσης προς ανάκτηση είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό ανάληψης μετά την παρακράτηση της προμήθειας, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την ανάκτησή του. Για τις προμήθειες κατάθεσης και ανάληψης, καθώς και το ελάχιστο ποσό ανάληψης, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί δεν μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου;

 • Τα στοιχεία που καταχωρίσατε είναι λάθος ή δεν συμφωνούν με αυτά που προβάλλονται στη σελίδα του blockchain. Ελέγξτε και υποβάλετε ξανά την αίτηση.
 • Η συναλλαγή δεν σχετίζεται με λάθος ή ελλιπές memo/ετικέτα. Ελέγξτε ξανά.
 • Εισαγάγατε λάθος διεύθυνση αποστολέα. Ελέγξτε ότι εισαγάγατε τη σωστή διεύθυνση αποστολέα και όχι τη διεύθυνση κατάθεσης.
 • Δεν εισαγάγατε σωστά το ποσό που κατατέθηκε. Εισαγάγετε έως και 8 δεκαδικά ψηφία και αφαιρέστε όλους τους διαχωριστές.
 • Έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για αυτήν τη συναλλαγή. Ελέγξτε τις καταχωρίσεις αιτήσεων από εδώ.
 • Το ποσό ανάκτησης της κατάθεσης είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό ανάληψης μετά την παρακράτηση της προμήθειας.
 • Το TxID/TxHash ίσως προβάλλεται σε διαφορετική μορφή για συγκεκριμένα κρύπτο και το σύστημά μας δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Προσπαθήστε να το μετατρέψετε σε άλλη μορφή από εδώ και προσπαθήστε ξανά.
Για παράδειγμα, ένα TxID/TxHash συγκεκριμένου κρύπτο μπορεί να μετατραπεί στην παρακάτω μορφή. Εισαγάγετε αυτό στα δεξιά και υποβάλετε ξανά την αίτηση.
Σχετικά άρθρα
Γιατί δεν έχει πιστωθεί η κατάθεσή μου