Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)

Εισαγωγή στα ποσοστά χρηματοδότησης των ΣΜΕ της Binance

Binance
2021-08-19 12:27

1. Τι είναι το ποσοστό χρηματοδότησης;

Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι περιοδικές πληρωμές που καταβάλλονται είτε σε μακροπρόθεσμους ή βραχυπρόθεσμους επενδυτές και υπολογίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ των τιμών διηνεκών συμβολαίων και των τιμών spot. Όταν η αγορά ακολουθεί ανοδική bullish πορεία, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι θετικό και τείνει να αυξάνει με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επενδυτές που κρατούν μακροπρόθεσμη θέση σε διηνεκές συμβόλαιο θα πληρώσουν μια προμήθεια χρηματοδότησης στους επενδυτές της αντίπαλης πλευράς. Αντίστροφα, το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι αρνητικό όταν η αγορά ακολουθεί πτωτική bearish τάση, όπου οι επενδυτές που κρατούν βραχυπρόθεσμη θέση σε διηνεκές συμβόλαιο θα πληρώσουν μια προμήθεια χρηματοδότησης σε μακροπρόθεσμους επενδυτές.

2. Γιατί είναι σημαντικό το ποσοστό χρηματοδότησης;

Το ποσοστό χρηματοδότησης χρησιμοποιείται κυρίως για να επιβάλλει τη σύγκλιση των τιμών μεταξύ του διηνεκούς συμβολαίου και του υποκείμενου στοιχείου.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ΣΜΕ, τα διηνεκή συμβόλαια δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Επομένως, οι επενδυτές μπορούν να διατηρούν μια θέση για πάντα, εκτός αν ρευστοποιηθεί. Ως αποτέλεσμα, τα διηνεκή συμβόλαια συναλλαγών μοιάζουν πολύ με τα ζεύγη συναλλαγών spot.
Ως εκ τούτου, οι ανταλλαγές κρύπτο δημιούργησαν έναν μηχανισμό που διασφαλίζει ότι οι τιμές των διηνεκών συμβολαίων αντιστοιχούν στον δείκτη. Αυτό είναι γνωστό ως ποσοστό χρηματοδότησης.

3. Πώς υπολογίζονται τα ποσοστά χρηματοδότησης στην Binance;

Τα ποσοστά χρηματοδότησης υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
Ποσό χρηματοδότησης = Ονομαστική αξία θέσεων × Ποσοστό χρηματοδότησης
(Ονομαστική αξία θέσεων = Τιμή αναφοράς x Μέγεθος συμβολαίου)
Λάβετε υπόψη ότι η Binance δεν λαμβάνει προμήθειες από μεταφορές ποσοστών χρηματοδότησης καθώς οι προμήθειες χρηματοδότησης μεταφέρονται απευθείας μεταξύ επενδυτών.
Οι πληρωμές χρηματοδότησης πραγματοποιούνται κάθε 8 ώρες στις 00:00 UTC, 08:00 UTC και 16:00 UTC για όλα τα διηνεκή συμβόλαια των ΣΜΕ Binance. Οι επενδυτές είναι υπόχρεοι μόνο για χρηματοδότηση πληρωμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, εάν έχουν ανοιχτές θέσεις σε προκαθορισμένους χρόνους χρηματοδότησης. Εάν οι επενδυτές δεν έχουν θέση, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Εάν κλείσετε τη θέση σας πριν από τον χρόνο χρηματοδότησης, δεν θα πληρώσετε ούτε θα λάβετε χρηματοδότηση.
Υπάρχει απόκλιση 15 δευτερολέπτων στον πραγματικό χρόνο συναλλαγής της προμήθειας χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, όταν ένας επενδυτής ανοίγει μια θέση στις 08:00:05 UTC, η προμήθεια χρηματοδότησης ενδέχεται να εξακολουθεί να ισχύει για τον επενδυτή (είτε πληρώνει είτε λαμβάνει την προμήθεια χρηματοδότησης).
Μπορείτε να δείτε τα ποσοστά χρηματοδότησης και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης για την επόμενη χρηματοδότηση στη διεπαφή ΣΜΕ Binance πάνω από το γράφημα candlestick:

4. Τι καθορίζει το ποσοστό χρηματοδότησης;

Υπάρχουν δύο συνιστώσες στο ποσοστό χρηματοδότησης: Το επιτόκιο και η απόδοση. Η απόδοση είναι ο λόγος για τον οποίον η τιμή του διηνεκούς συμβολαίου θα συγκλίνει με την τιμή του υποκείμενου στοιχείου.
Η Binance χρησιμοποιεί ένα σταθερό επιτόκιο, υποθέτοντας ότι η κατοχή ρευστού ισοδύναμου αποδίδει υψηλότερο επιτόκιο από το ισοδύναμο BTC. Η διαφορά προβλέπεται ότι είναι 0,03% ημερησίως από προεπιλογή (0,01% ανά διάστημα χρηματοδότησης από τη στιγμή που η χρηματοδότηση πραγματοποιείται κάθε 8 ώρες) και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, όπως το ποσοστό ομοσπονδιακών κεφαλαίων.
Ενδέχεται να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμής διηνεκούς συμβολαίου και της τιμής αναφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για την επιβολή της σύγκλισης των τιμών μεταξύ των δύο αγορών, θα χρησιμοποιηθεί ένας δείκτης απόδοσης. Μπορείτε να βρείτε το ιστορικό δείκτη απόδοσης εδώ. Υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε συμβόλαιο:
Δείκτης απόδοσης (P) = [Μέγ. (0, Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο - Δείκτης τιμών) - Μέγ. (0, Δείκτης τιμών - Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο)] / Δείκτης τιμών
Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο = Η μέση τιμή πλήρωσης για την εκτέλεση της ονομαστικής τιμής περιθωρίου με αντίκτυπο, στην τιμή προσφοράς.
Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο = Η μέση τιμή πλήρωσης για την εκτέλεση της ονομαστικής τιμής περιθωρίου με αντίκτυπο, στην τιμή ζήτησης.
  • Ο Δείκτης Τιμών είναι ένα καλάθι με τιμές από τις κύριες αγορές spot, σταθμισμένες με βάση τον σχετικό όγκο τους.
  • Η ονομαστική τιμή περιθωρίου με αντίκτυπο (IMN) στα συμβόλαια περιθωρίου USDT είναι η ονομαστική αξία για συναλλαγές με περιθώριο αξίας 200 USDT (προσφορά τιμών σε USDT). Στα συμβόλαια νομισματικού περιθωρίου, είναι η ονομαστική αξία για συναλλαγές με περιθώριο αξίας 200 USD (προσφορά τιμής σε USD). Το IMN χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της μέσης τιμής προσφοράς ή ζήτησης με αντίκτυπο στο βιβλίο εντολών.
Ονομαστική τιμή περιθωρίου με αντίκτυπο (ΙΜΝ) = 200 USDT / Αρχικό ποσοστό περιθωρίου στο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης
Για παράδειγμα, έστω ότι η μέγιστη μόχλευση ενός διηνεκούς συμβολαίου BTCUSDT είναι 125x και το αντίστοιχο αρχικό ποσοστό περιθωρίου είναι 0,8%. Τότε, η ονομαστική τιμή περιθωρίου με αντίκτυπο (IMN) είναι 25.000 USDT (200 USDT / 0,8%) και το σύστημα θα λαμβάνει ΙΜΝ 25.000 USDT κάθε λεπτό στο βιβλίο εντολών για τη μέτρηση της μέσης τιμής προσφοράς/ζήτησης με αντίκτυπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση και το περιθώριο των ΣΜΕ USDT, επισκεφθείτε τη Μόχλευση και περιθώριο των ΣΜΕ USDⓈ-M.

5. Πώς γίνεται η πρόσβαση στα πραγματικά και ιστορικά ποσοστά χρηματοδότησης;

Μπορείτε να δείτε τα ποσοστά χρηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να προβάλετε το ιστορικό τους, κάνοντας κλικ στο [Πληροφορίες] [Ιστορικό ποσοστού χρηματοδότησης]. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ απευθείας.

6. Πώς γίνεται να λαμβάνω ειδοποιήσεις προμήθειας χρηματοδότησης;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance. Κάντε κλικ στο [Παράγωγα]-[ΣΜΕ USDⓈ -M].
2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο δίπλα στην επιλογή [Συναλλαγές πλέγματος] για να μεταβείτε στις [Προτιμήσεις].
3. Μεταβείτε στην καρτέλα [Ειδοποίηση] και πατήστε το κουμπί εναλλαγής [Ενεργοποίηση προμήθειας χρηματοδότησης]. Μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε το ποσοστό (τοις εκατό) των χρεώσεων ποσοστού χρηματοδότησης μεταξύ 0,0001%~ 0,75%. Τώρα, είναι προεπιλεγμένο στο 0,25%, πράγμα που σημαίνει ότι θα ειδοποιηθείτε όταν οι αναμενόμενες χρεώσεις του ποσοστού χρηματοδότησης φτάσουν το 0,25%. Κάντε κλικ στο [Επιβεβαίωση] για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας.
Σημαντική σημείωση: Θα ειδοποιηθείτε μέσω email / SMS / ειδοποίηση εντός εφαρμογής. Αυτή η λειτουργία χρησιμεύει ως προειδοποίηση κινδύνου και η Binance δεν μπορεί να εγγυηθεί την έγκαιρη παράδοση. Συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, υπό ορισμένες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της συμφόρησης του προσωπικού δικτύου και του κακού περιβάλλοντος δικτύου), ενδέχεται να μη λάβετε τις υπενθυμίσεις ή να τις λάβετε με καθυστέρηση. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση, να στέλνει ειδοποιήσεις.

7. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσοστού χρηματοδότησης;

Βήμα 1. Βρείτε τη σειρά τιμών προσφοράς/ζήτησης με αντίκτυπο, σε μια δεδομένη περίοδο χρηματοδότησης
Ας εξετάσουμε, υποθετικά, το ακόλουθο βιβλίο εντολών από την πλευρά της προσφοράς:
Επίπεδο
Τιμή
Ποσότητα βάσης
Ονομαστική ποσότητα προσφοράς
Συσσωρευμένη ονομαστική ποσότητα προσφοράς
1
p1
q1
πολλαπλασιαστής*p1*q1
πολλαπλασιαστής*p1*q1
2
p2
q2
πολλαπλασιαστής*p2*q2
πολλαπλασιαστής ** p1*q1+πολλαπλασιαστής*p2*q2
3
p3
q3
πολλαπλασιαστής*p3*q3
πολλαπλασιαστής**p1*q1+πολλαπλασιαστής**p2*q2+πολλαπλασιαστής*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
πολλαπλασιαστής*pn*qn
πολλαπλασιαστής*∑pn*qn
Εάν ο πολλαπλασιαστής *∑px *qx> IMN στο επίπεδο x και ο πολλαπλασιαστής *∑px-1 *qx-1 <IMN στο επίπεδο x-1, τότε μπορούμε να βρούμε την τιμή προσφοράς με αντίκτυπο από το επίπεδο του βιβλίου εντολών:
Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο = IMN / [(πολλαπλασιαστής IMN *∑px-1 *qx-1) / px+πολλαπλασιαστής *∑qx-1]
*IMN: Ονομαστική τιμή περιθωρίου με αντίκτυπο
Για να λάβετε τη σειρά τιμών προσφοράς/ζήτησης με αντίκτυπο, το σύστημα εκτελεί την παραπάνω μεθοδολογία στα στιγμιότυπα του βιβλίου εντολών, σε αυτήν την περίοδο χρηματοδότησης:
Το βιβλίο εντολών ζήτησης συνοψίζεται ως εξής:

Επίπεδο

Τιμή

Ποσότητα βάσης

Ονομαστική ποσότητα προσφοράς

Συσσωρευμένη ονομαστική ποσότητα προσφοράς

1
11409,63
0.499
(11409,63 x 0,499)
5693,41
2
11409,78
0,008
(11409,78 x 0,008)
(11409,63 χ 0,499) + (11409,78 χ 0,008)
3
11410,08
0,616
(11410,08 χ 0,616)
…...
4
11410,49
0,079
(11410,49 χ 0,079)
……...
5=x-1
11410,50
0,065
(11410,50 χ 0,065)
14.456,38 <25.000 USDT *
6=x
11410,54
2,850
(11410,54 x 2,850)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)+ (11410,08 x 0,616)+ (11410,49 x 0,079)+ (11410,50 x 0,065) + (11410,54 x 2,850) = 46.976,38 > 25.000 USDT *
*Προεπιλεγμένη ονομαστική τιμή περιθωρίου με αντίκτυπο διηνεκούς συμβολαίου BTCUSDT
Από τον παραπάνω πίνακα λαμβάνουμε τις ακόλουθες τιμές:
  • Η τιμή στο επίπεδο x-1 είναι 11410,50
  • Η συσσωρευμένη ονομαστική ποσότητα προσφοράς στο Επίπεδο x είναι 14456,38
  • Η συσσωρευμένη ποσότητα βάσης στο Επίπεδο x-1 είναι: 0,499 + 0,008 + 0,616 +0,079 + 0,065 = 1,267
Αντικατάσταση με τον τύπο:
Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο = IMN / [(πολλαπλασιαστής IMN *∑px-1 *qx-1)/px+πολλαπλασιαστής *∑qx-1]
= 25.000 / [(25.000 - 14456,38) / 11410,54 + 1,267]
= 25.000 / (10543,62 / 11410,54 + 1,267)
= 11.410,186 USDT
Ανάλυση:
  • Η αντίστοιχη ποσότητα όταν φτάσει στο NIM στο επίπεδο x: (πολλαπλασιαστής IMN *∑px-1 *qx-1) / px = (25.000-14456,38) / 11410,54 = 0,924
  • Συσσωρευμένη ποσότητα βάσης όταν φτάσει στο NIM: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο = 25.000 / (10543.62 / 11410.54 + 1.267) = 11.410.186
Βήμα 2. Βρείτε τη σειρά δείκτη απόδοσης στην παρατηρούμενη περίοδο χρηματοδότησης
Η Binance υπολογίζει τον δείκτη απόδοσης κάθε λεπτό και παίρνει έναν χρονικά σταθμισμένο μέσο όρο από όλους τους δείκτες στον χρόνο χρηματοδότησης (κάθε 8 ώρες).
Κάντε κλικ για να δείτε το Ιστορικό δείκτη απόδοσης.
Τύπος δείκτη απόδοσης:
Δείκτης απόδοσης (P) = [Μέγ. (0, Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο - Δείκτης τιμών) - Μέγ. (0, Δείκτης τιμών - Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο)] / Δείκτης τιμών
(Μέγ.(0,bpn-ipn)-Μέγ.(0,ipn-apn))/ipn
Αλληλουχία
Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο
Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο
Τιμή δείκτη
Δείκτης απόδοσης
1
bp1
ap1
ip1
(Μέγ.(0,bp1-ip1)-Μέγ.(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(Μέγ.(0,bp2-ip2)-Μέγ.(0,ip2-ap2))/ip2
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(Μέγ.(0,bpn-ipn)-Μέγ.(0,ipn-apn))/ipn
Βήμα 3. Σταθμισμένη μέση τιμή του δείκτη απόδοσης για τον χρόνο έως την επόμενη χρηματοδότηση ως προς την παρατηρούμενη περίοδο χρηματοδότησης
Παιρνουμε τη σειρά δείκτη απόδοσης σε αυτήν την περίοδο χρηματοδότησης (από το βήμα 2), την αντικαθιστούμε στον τύπο του μέσου δείκτη απόδοσης:
Μέση τιμή δείκτη απόδοσης (P) = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: ο δείκτης απόδοσης κατά το πρώτο λεπτό
Βήμα 4. Υπολογίστε το ποσοστό χρηματοδότησης 
Το ποσοστό χρηματοδότησης υπολογίζεται στη συνέχεια με αυτό το στοιχείο Επιτοκίου 8 ωρών και το στοιχείο απόδοσης 8 ωρών. Προστίθεται επίσης ρυθμιστής +/- 0,05%. Για παράδειγμα, τα ποσοστά χρηματοδότησης που υπολογίζονται από τις 00:00 έως τις 08:00 ανταλλάσσονται στις 08:00.
Κάντε κλικ για να δείτε το Ιστορικό δείκτη απόδοσης
Ο τύπος του ποσοστού χρηματοδότησης:
Επιτόκιο χρηματοδότησης (F) = Μέσος δείκτης απόδοσης (P) + clamp (επιτόκιο - Δείκτης απόδοσης (P), 0,05%, -0,05%)
*Ο Δείκτης απόδοσης (P) εδώ αναφέρεται στην τρέχουσα μέση τιμή
Σημειώσεις:
Το clamp (x, min, max) σημαίνει ότι εάν (x <min), τότε x = min. Εάν (x> max), τότε x = max. Εάν max ≥ a ≥ min, τότε ισχύει το x.
Με άλλα λόγια, εφόσον ο δείκτης απόδοσης είναι μεταξύ -0,04% και 0,06%, το ποσοστό χρηματοδότησης θα ισούται με 0,01% (το επιτόκιο).
Εάν (Επιτόκιο (Ι) - Δείκτης απόδοσης (Ρ)) είναι εντός +/- 0,05% τότε F = P + (I - P) = I. Με άλλα λόγια, το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι ίσο με το επιτόκιο.
Παράδειγμα 1:
Χρονοσήμανση: 27-08-2020 20:00:00 UTC
Δείκτης τιμών: 11.312,66USDT
Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο: 11.316,83 USDT
Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο: 11.317,66 USDT
Δείκτης απόδοσης (P) = [Μέγ. (0, Τιμή προσφοράς με αντίκτυπο - Δείκτης τιμών) - Μέγ. (0, Δείκτης τιμών - Τιμή ζήτησης με αντίκτυπο)] / Δείκτης τιμών
= Μέγ.(0, 11.316,83 - 11.312,66) - Μέγ.(0.11.312,66 - 11317,66) / 11.312,66
= (4,17 - 0) / 11.312,66
= 0,0369%
*Λάβετε υπόψη ότι αυτό το παράδειγμα είναι εντός της περιόδου χρηματοδότησης 16:00 - 24:00 UTC , ο πραγματικός δείκτης απόδοσης στις 20:00 UTC πρέπει να ληφθεί από τον σταθμισμένο μέσο όρο σε όλους τους δείκτες στις 16:00 - 20:00 UTC εντός της περιόδου χρηματοδότησης.
Παράδειγμα 2:
Χρονική σήμανση: 28-08-2020 08:00:00 UTC
Τιμή αναφοράς: 11.329,52
Αυτό είναι το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης UTC 00:00 - 08:00, 8 ώρες = 480 λεπτά, οπότε ο δείκτης απόδοσης με μέση 8ωρη στάθμιση (P) = 0,0429%
Μέσος δείκτης απόδοσης = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: ο δείκτης απόδοσης κατά το πρώτο λεπτό
Ποσοστό χρηματοδότησης (F) = Δείκτης απόδοσης (P) + clamp (Επιτόκιο - Δείκτης απόδοσης(P), 0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + Clamp (0,01% - 0,0429%, 0,05% -0,05%)
= 0,0429% + (-0,0329%)
= 0,0100%
5. Ποσοστό χρηματοδότησης με ανώτατο όριο
Κατώτατο όριο = -0,75 * Αναλογία περιθωρίου διατήρησης
Ανώτατο όριο = 0,75 * Αναλογία περιθωρίου διατήρησης
Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης = clamp (ποσοστό χρηματοδότησης, κατώτατο όριο, ανώτατο όριο)
*Ποσοστό χρηματοδότησης (από το βήμα 4)
Το ποσοστό χρηματοδότησης κάθε συμβολαίου υπολογίζεται βάσει της αντίστοιχης "Αναλογίας αρχικού περιθωρίου" και "Αναλογίας περιθωρίου διατήρησης" στο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης. Για την αρχική αναλογία περιθωρίου και την αναλογία περιθωρίου διατήρησης, ανατρέξτε στην ενότητα Μόχλευση και περιθώριο ΣΜΕ USDT για περισσότερες λεπτομέρειες.
Για παράδειγμα: Για να υπολογίσετε το κατώτατο και το ανώτατο όριο του διηνεκούς συμβολαίου BTCUSDT, οι αντίστοιχες "Αναλογία αρχικού περιθωρίου" και "Αναλογία περιθωρίου διατήρησης" στον πίνακα, στο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης 125x, είναι 0,8% και 0,4% αντίστοιχα.
Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει μια εξαίρεση για το BCHUSDT, πρέπει να ανατρέξετε στον πίνακα διηνεκών συμβολαίων USDT 75x και όχι στον πίνακα 20x, δηλαδή το αντίστοιχο "Αρχικό ποσοστό περιθωρίου" και το "Ποσοστό περιθωρίου συντήρησης" στον πίνακα στο μέγιστο επίπεδο μόχλευσης 75x είναι 1,3% και 0,65% αντίστοιχα.
Σχετικά άρθρα
Επισκόπηση των προϊόντων και χαρακτηριστικών των ΣΜΕ της Binance