Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Ειδοποίηση αφαίρεσης ζευγών συναλλαγών - 26-07-2023

Ειδοποίηση αφαίρεσης ζευγών συναλλαγών - 26-07-2023

2023-07-24 08:45
Αυτή είναι μια γενική ανακοίνωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance θα αφαιρέσει και θα διακόψει τις συναλλαγές στα ακόλουθα ζεύγη συναλλαγών Spot στις 26-07-2023 03:00 (UTC):
Ζεύγη Spot: ACM/BUSD, ALPACA/BUSD, BAR/BUSD, LSK/BUSD, QTUM/BUSD, TFUEL/BUSD
Λάβετε υπόψη:
  • Οι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να ανταλλάσσουν τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού σε άλλα ζεύγη συναλλαγών που είναι διαθέσιμα στην Binance.
  • Η Binance θα σταματήσει τις υπηρεσίες bot συναλλαγών για τα παραπάνω ζεύγη συναλλαγών Spot στις 26-07-2023 03:00 (UTC), κατά περίπτωση. Συνιστούμε στους χρήστες να ενημερώνουν ή/και να ακυρώνουν τα bot συναλλαγών τους πριν από τη διακοπή των υπηρεσιών bot συναλλαγών για να αποφύγουν τυχόν ζημίες.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
24-07-2023

Συναλλαγές στην παλάμη του χεριού σας με το crypto trading app της Binance

Βρείτε μας:

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων τους κινδύνους κατανοείτε. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου σας, και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.