Σχετικά
Αποστολή
Όραμα, αποστολή και αξίες της Binance
Το όραμά μας
Όραμά μας είναι να αυξήσουμε την ελευθερία των χρημάτων παγκοσμίως. Πιστεύουμε πως, διαδίδοντας αυτήν την ελευθερία, μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τις ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η αποστολή μας
Αποστολή μας είναι να παρέχουμε τις βασικές υπηρεσίες υποδομής για να οργανώσουμε την παγκόσμια εμβέλεια των κρύπτο.
Οι Αξίες μας
Οι βασικές αξίες της Binance καθοδηγούν τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και τις δράσεις μας, δίνοντας τη δυνατότητα ενοποιημένης συνεργασίας σε όλες τις διαφορετικές και διεθνείς ομάδες μας.
Θα σας ενδιέφερε να εργαστείτε για την Binance;