FAQ
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Przewodnik po Futures
Jak Ustawić Saldo Margin w Trybie Cross Margin/Margin Izolowany

Jak Ustawić Saldo Margin w Trybie Cross Margin/Margin Izolowany

2020-01-03 09:51
1. W trybie Marginu Izolowanego saldo marginu przypisanego do swojej pozycji można regulować na karcie [Pozycje]. Aby ustawić saldo marginu, kliknij opcję [Edytuj].
2. Wprowadź kwotę, jaką chcesz dodać lub odjąć. Następnie kliknij [Potwierdź].
mceclip1.png

Jak obliczać maksymalny margin, jaki można dodać/odjąć w Trybach Cross Margin i Marginu Izolowanego?

Tryb Cross Margin

Poniższe obliczenia to maksymalna kwota wypłaty w trybie Cross Margin. Te dwa wzory mają zastosowanie, kiedy saldo portfela nie zawiera pieniędzy podarunkowych ani nie korzysta z zabezpieczenia cross:
  • SaldoPorfelaCross - ∑Początkowy Margin Izolowany Pojedynczego Otwartego Zlecenia - Margin Utrzymania Pozycji Cross
W przypadku portfeli z niezrealizowanymi zyskami lub stratami maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać:
  • SaldoPortfelaCross + ∑Niezrealizowany PnL Cross - ∑Początkowy Margin Cross - ∑Izolowany Początkowy Margin Otwartego Zlecenia

Tryb Margin Izolowany:

Poniżej przedstawione są obliczenia maksymalnego marginu, jaki można dodać i odjąć:

Kontrakty USDⓈ-Marginowane

Pole
Obliczenie
Maksymalna kwota, jaką można dodać do Marginu Izolowanego
max (0, min(crossWalletBalance - ∑isolated open order initial margin - ∑crossPosition MM, Isolated Available for Order))
Maksymalna kwota, jaką można odjąć od Marginu Izolowanego
max (0, min (isolatedWalletBalance - isolatedPosition MM, isolatedWalletBalance + size * (Mark Price - Entry Price) - Mark Price * abs(size) * IMR ))

Kontrakty Coin-Marginowane

Pole
Obliczenie
Maksymalna kwota, jaką można dodać do Marginu Izolowanego
max (0, min (crossWalletBalance - ∑Isolated Open Order Initial Margin - ∑crossPosition MM, Isolated Available for Order))
Maksymalna kwota, jaką można odjąć od Marginu Izolowanego
max (0, min (isolatedWalletBalance - isolatedPosition MM, isolatedWalletBalance + size * contractSize * (1 / Entry Price - 1 / Mark Price) - abs(size) * contractSize * IMR / Mark Price))