FAQ
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Boty Handlowe
Wprowadzenie do Botów Handlowych Binance
Jak sprawdzić saldo portfela botów handlowych: przewodnik krok po kroku

Jak sprawdzić saldo portfela botów handlowych: przewodnik krok po kroku

2023-11-17 08:54
Zarządzanie saldem portfela botów handlowych ma kluczowe znaczenie dla monitorowania działań handlowych i zapewnienia skutecznej alokacji aktywów.
Konto Boty handlowe na platformie Binance oferuje liczne korzyści:
 • Podział środków bota handlowego z rachunków spot i futures.
 • Dedykowane środowisko dla niezależnych strategii handlowych.
 • Ulepszone śledzenie wyników handlowych z oddzielnymi przeglądami aktywów, zleceń i transakcji.
Dzięki temu poradnikowi poznasz proces sprawdzania salda portfela zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji. Wyjaśnia on kwestie dotyczące segregacji aktywów i kluczowych obliczeń.

Jak sprawdzić saldo swojego portfela na stronie internetowej?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i kliknij ikonę portfela. Wybierz [Boty handlowe].
2. Przejdź do [Aktywa][Boty handlowe], aby zobaczyć wszystkie aktywa posiadane przez boty na koncie Boty handlowe. Aktywa botów spot, USDⓈ-M futures i COIN-M futures można przeglądać osobno.
3. Boty spot
Na koncie Boty spot można monitorować aktywa ogółem i całkowity zysk wygenerowany przez aktualnie aktywne boty spot, w tym grid spot, bota równoważącego i DCA spot.
4. Boty USDⓈ-M futures
Możesz przeglądać informacje dotyczące całkowitego salda margin, całkowitego salda portfela i całkowitego niezrealizowanego PnL dla uruchomionych botów USDⓈ-M futures, w tym USDⓈ-M grid futures.
Możesz również wyświetlić szczegóły poszczególnych botów USDⓈ-M futures, takie jak: stopa ryzyka, saldo portfela, niezrealizowany PnL, saldo margin i margin utrzymania dla każdego aktywa margin.
5. Boty COIN-M futures
Konto Boty COIN-M futures jest podobne do konta Boty USDⓈ-M futures i dostarcza informacji o botach COIN-M futures.
Możesz również wyświetlić szczegóły wszystkich uruchomionych botów COIN-M futures, takie jak: stopa ryzyka, saldo portfela, niezrealizowany PnL, saldo margin i margin utrzymania dla każdego aktywa margin.

Jak sprawdzić saldo swojego portfela w aplikacji?

1. Zaloguj się do aplikacji Binance i przejdź do [Portfele][Boty handlowe].
2. Tu możesz przeglądać wszystkie aktywa przydzielone do botów i śledzić uruchomione boty.
3. Możesz również sprawdzić aktywa swoich botów spot, USDⓈ-M futures i COIN-M futures.
4. Wybierz jedno z aktywów, aby dowiedzieć się, które boty z niego korzystają.

Glosariusz i obliczenia

1. Obliczanie całkowitego salda
 • Całkowite saldo portfela botów handlowych jest określane przez sumę salda botów spot, salda margin botów USDⓈ-M futures i salda margin botów COIN-M futures.
2. Saldo portfela botów spot
 • Saldo portfela botów spot = całkowita inwestycja + całkowity zysk (z wyłączeniem opłaty manipulacyjnej)
 • Łączna kwota aktywów przechowywanych w portfelu botów handlowych, które są powiązane z botami handlowymi spot, takimi jak grid spot, bot równoważący i DCA spot.
3. Saldo botów futures
 • Łączne saldo związane z botami handlowymi futures, w szczególności Grid futures.
 • Saldo botów futures (grid futures) obejmuje początkowy margin, całkowitą korektę marginu netto, całkowity zrealizowany zysk, całkowity niezrealizowany PnL, całkowitą opłatę za finansowanie netto oraz całkowitą opłatę prowizyjną.
4. Saldo margin
 • Saldo margin to całkowite saldo na koncie botów futures obejmujące saldo portfela i niezrealizowany PnL.
 • Uwzględnia również wartość aktywów margin w USD (USDT i USDC) w botach USDⓈ-M futures.
 • Jeżeli saldo margin spadnie poniżej marginu utrzymania, pozycja może zostać zlikwidowana.
5. Saldo portfela
 • Saldo portfela = początkowy margin + całkowita korekta marginu netto + całkowity zrealizowany zysk + całkowita opłata za finansowanie netto – całkowita opłata prowizyjna
 • Saldo portfela to całkowite saldo na koncie botów futures obejmujące początkowy margin, całkowitą korektę marginu netto, całkowity zrealizowany zysk, całkowitą opłatę za finansowanie netto oraz całkowitą opłatę prowizyjną.
 • Zawiera przegląd środków dostępnych dla aktywności botów futures.
6. Niezrealizowany zysk i strata
 • Niezrealizowany zysk i strata (PnL) odnosi się do zysków lub strat z pozycji botów handlowych, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
 • Niezrealizowany zysk i strata z pozycji botów liczy się na podstawie ceny mark.
7. Współczynnik ryzyka
 • Współczynnik ryzyka = margin utrzymania / saldo margin
 • Współczynnik ryzyka przedstawia stosunek marginu utrzymania do salda margin. Pomaga ocenić ryzyko związane z pozycjami bota futures.
 • Kiedy współczynnik ryzyka dojdzie do 100%, pozycje Twoich botów futures zostaną zlikwidowane.
8. Margin utrzymania
 • Margin utrzymania przedstawia minimalne saldo margin wymagane do utrzymania otwartych pozycji dla botów futures.
 • Utrzymanie salda powyżej marginu utrzymania jest niezbędne, aby uniknąć ryzyka likwidacji pozycji.