FAQ
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Funkcje Konta
Weryfikacja tożsamości
Jak przeprowadzić rozszerzoną analizę due diligence (EDD) na Binance

Jak przeprowadzić rozszerzoną analizę due diligence (EDD) na Binance

2023-05-17 12:46

Dlaczego muszę przeprowadzić EDD?

Binance wymaga, aby wszyscy użytkownicy ukończyli Weryfikację Tożsamości w celu zwiększenia bezpieczeństwa konta i przestrzegania przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta i zabezpieczyć Twoje aktywa, Binance może co jakiś czas poprosić Cię o wykonanie dodatkowych procedur w zakresie weryfikacji tożsamości. 
Na przykład po zaktualizowaniu naszych standardów zgodności możemy poprosić obecnych użytkowników o przeprowadzenie dodatkowych procedur w zakresie weryfikacji tożsamości, aby w pełni dostosować się do aktualnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Jakie informacje muszę podać podczas EDD?

W ramach procesu rozszerzonej analizy due diligence (EDD) użytkownik zostanie poproszony o wskazanie, czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) oraz może zostać poproszony o dostarczenie dokumentów w celu potwierdzenia źródła pochodzenia majątku (SOW).
Szczegółowe informacje na temat procesu weryfikacji można znaleźć w artykule Jak uzupełnić deklarację źródła pochodzenia majątku.

Jak długo trwa proces EDD?

Zasadniczo sprawdzenie analizy EDD trwa około 10 dni roboczych. Po zakończeniu weryfikacji otrzymasz powiadomienie o wyniku.

Często Zadawane Pytania

1. Nie czuję się bezpiecznie, podając informacje o wypłacie.
Twoje dane osobowe i przesyłane dokumenty są bezpiecznie chronione protokołami oraz oprogramowaniem szyfrującym. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne w zakresie gromadzenia, przechowywania oraz ujawniania danych osobowych. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są dobrze zabezpieczone.
2. Jak obliczyć swój dochód roczny? Czy muszę uwzględnić swoje pozostałe inwestycje?
Oblicz swój roczny dochód, dodając wszystkie źródła dochodu otrzymane w ciągu roku, w tym pensję, wynagrodzenie, napiwki, premie, prowizje, dochody z wynajmu itp. Prosimy również uwzględnić w obliczeniach inne dochody z inwestycji, takie jak np. zyski z akcji, obligacji lub funduszy inwestycyjnych.
Następnie należy odliczyć koszty związane z uzyskaniem dochodu, aby obliczyć roczny dochód netto. Są to np. koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, koszty inwestycyjne lub koszty związane z wynajmem nieruchomości.
3. Prowadzę działalność gospodarczą na własny rachunek. Jakie dokumenty muszę złożyć?
Prosimy o dostarczenie któregokolwiek z poniższych dokumentów:
  • Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy;
  • najnowsze faktury/kontrakty/umowy dotyczące usług świadczonych na własny rachunek lub zestawienia zysków i strat potwierdzające dochody miesięczne lub roczne.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze wsparciem klienta.
Więcej informacji, patrz: