Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej
Cancel
FAQ
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Boty Handlowe
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Strona Główna
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Dźwignia i Margin w Coin-Marginowanych Kontraktach Futures

Dźwignia i Margin w Coin-Marginowanych Kontraktach Futures

2021-06-24 02:08
Binance obsługuje handel z wysoką dźwignią poprzez przyjęcie modelu Marginu Utrzymania z zastosowaniem wyrafinowanego systemu ograniczania ryzyka i modelu likwidacji. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Dźwignia i Margin.
Ważna uwaga: Od 27 lipca 2021 na Binance Futures obowiązują limity dźwigni dla użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni. Obowiązują poniższe limity dźwigni:
Od dnia wejścia w życie nowi użytkownicy z zarejestrowanymi kontami futures, które istnieją krócej niż 60 dni nie będą mogli otwierać pozycji z dźwignią przekraczającą 20x.
Nowe limity dźwigni będą miały również zastosowanie do istniejących użytkowników z zarejestrowanymi kontami futures istniejącymi krócej niż 60 dni:
  • Użytkownicy z otwartymi pozycjami z dźwignią poniżej 20x nie będą mogli ustawić dźwigni swoich otwartych pozycji powyżej 20x.
  • Użytkownicy z otwartymi pozycjami przekraczającymi 20-krotną dźwignię mogą zdecydować się na utrzymanie dźwigni pozycji, ale nie będą mogli dalej zwiększać swojej dźwigni. Będą w stanie zmniejszyć swoje otwarte pozycje tylko do 20x bądź niżej.
W przypadku nowych użytkowników bez otwartych pozycji wszystkie nowe pozycje nie mogą przekraczać 20-krotnej dźwigni. Limity dźwigni dla nowych użytkowników będą stopniowo wzrastać dopiero po 60 dniach od rejestracji.
Wszystkie poziomy dźwigni i marginu na kontraktach z Marginem w Monecie są dostępne na stronie Dźwignia i Margin.

Początkowy Margin

Maksymalna wartość dźwigni dostępna dla użytkowników zależy od wartości nominalnej ich pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, im większa pozycja, tym niższa dozwolona dźwignia. W związku z tym początkowe depozyty margin są obliczane przy użyciu dźwigni wybranej przez tradera.
Prosimy pamiętać
  • W trybie Cross Margin margin może być wspólny tylko dla aktywów tego samego typu. Na przykład, wszystkie BTC w Portfelu COIN-M Futures mogą być wykorzystane do kontraktów opartych na BTC (w tym prepetual i z dostawą) w trybie Cross Margin.
  • Wskaźnik Marginu Początkowego = 1 / Dźwignia
  • Przed otwarciem pozycji trader najpierw wybiera dźwignię (i spełnia wymogi marginu początkowego). Jeżeli trader nie wybierze dźwigni, zostanie ona domyślnie ustawiona na 20x. Im wyższa dźwignia, tym mniejszy nominalny rozmiar, do jakiego trader ma dostęp. Im niższa dźwignia, tym wyższy nominalny rozmiar, jaki trader może otworzyć. System pokazuje maksymalną dopuszczalną wielkość pozycji przy różnych poziomach dźwigni zgodnie z poniższym przykładem.

Stopa Marginu Utrzymania

Obliczenia marginu utrzymania są wykonywane za pomocą konfiguracji „Przedziału Podatkowego”. Oznacza to, że margin utrzymania jest zawsze obliczany w ten sam sposób, niezależnie od wybranej dźwigni. Przejście z jednego przedziału do drugiego nie spowoduje zmiany dźwigni w poprzednim przedziale. Ponownie, jak wspomniano wcześniej, zdecydowanie zaleca się zlikwidowanie pozycji, zanim zabezpieczenie spadnie poniżej Marginu Utrzymania, aby uniknąć automatycznej likwidacji.

Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji

Traderzy powinni upewnić się, że posiadają minimalną wymaganą ilość środków w swoim portfelu przed otwarciem pozycji. Koszt wymagany do otwarcia pozycji obejmuje Początkowy Margin i otwartą stratę (jeśli istnieje). Otwarta strata występuje, gdy cena zlecenia jest niekorzystna dla traderów, tj. Cena Mark jest niższa niż cena zlecenia dla zlecenia long. Binance uwzględnia otwartą stratę jako jeden z kosztów wymaganych do otwarcia pozycji, aby uniknąć wymuszonej likwidacji, gdy inwestorzy składają zlecenie. Jeśli nie policzymy otwartej straty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozycja użytkownika zostanie zlikwidowana natychmiast po złożeniu takiego zlecenia.
Koszt = Początkowy Margin + Otwarta Strata (jeśli występuje)

Krok 1: Oblicz początkowy margin

Początkowy Margin
= Wartość Nominalna / Poziom Dźwigni
= [ (10*100 USD) / 9800 USD ] / 20
= 0,0051 BTC

Krok 2: Oblicz Otwartą Stratę

Otwarta Strata = Liczba Kontraktów x Mnożnik Kontraktu x Wartość Bezwzględna {min[0, kierunek zlecenia x (1 / cena zlecenia - 1 / cena mark)]}
*kierunek zlecenia: 1 dla zlecenia long (-1 dla zlecenia short)
Otwarta strata zlecenia long
= 10 x 100 USD x Wartość Bezwzględna {min[0, 1 x (1/9800 USD - 1/9602,6) USD)]}
= 0,002097646 BTC
Otwarta strata zlecenia short
= 10 x 100 USD x Wartość Bezwzględna {min[0, 1 x (1/9800 USD - 1/9602,6) USD)]}
= 0

Krok 3: Oblicz koszt wymagany do otwarcia pozycji

Ponieważ zlecenie long ma otwartą stratę, koszt wymagany do otwarcia pozycji long jest wyższy, ponieważ oprócz początkowego marginu musimy wziąć pod uwagę również otwartą stratę.
Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji Long
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (różnica spowodowana zaokrągleniem)
Zlecenie short nie ma otwartej straty, dlatego koszt wymagany do otwarcia pozycji jest równy początkowemu marginowi.
Koszt Wymagany do Otwarcia Pozycji Short
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
*Zastrzeżenie: Liczby podane w tym artykule mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne numery można znaleźć w wersji angielskiej.