Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Jak Sprzedać NFT na Binance NFT Marketplace

2021-07-01 04:07
Możesz sprzedawać swoje NFT i Mystery Boxy na Binance NFT Marketplace, korzystając z ustalonej ceny, aukcji lub akceptując oferty kupujących. Możesz także akceptować płatności w kilku różnych kryptowalutach.
Jako twórca otrzymasz również opłatę licencyjną w wysokości 1-10% za każdą kolejną transakcje dla danego NFT na platformie. 
Niezależnie od tego, czy sprzedajesz NFT, które sam(-a) stworzyłeś(-aś), czy jakieś ze swojej kolekcji, proces jest zasadniczo podobny i tak samo prosty. Zespół Binance sprawdzi Twoje zgłoszenie przed umieszczeniem go na Binance NFT Marketplace.

Ekspozycja Aktywów NFT

Po wdrożeniu nowej funkcji Ekspozycji Aktywów NFT na platformie Binance NFT będzie można znaleźć wszystkie aktywa NFT, nawet jeżeli nie będą wystawione na sprzedaż. Ma to na celu zwiększenie ekspozycji aktywów NFT na większą liczbę użytkowników, aby mogli łatwiej odkrywać więcej NFT na rynku NFT Marketplace.
Filtry NFT Marketplace zostały również zoptymalizowane pod kątem wyszukiwania aktywów. Nowy filtr [Rodzaj Sprzedaży] jest teraz dostępny na stronach Marketplace, Kolekcji i wyników wyszukiwania. Prosimy pamiętać, że przy użyciu filtra [Rodzaj Sprzedaży] nadal można ustawić widok tylko wystawionych NFT.
  • Rodzaj Sprzedaży: Ma Oferty, Aukcja, Ustalona Cena
  • Wystawione = „Stała cena” + „Aukcja na Żywo”
  • Niewystawione = Ma oferty
Strona NFT Marketplace i strona Wyników Wyszukiwania zostaną ujednolicone, aby ułatwić znajdowanie zwykłych NFT i Mystery Boxów. Przy wyszukiwaniu słowa kluczowego system zamiast wykonywać 2 różne wyszukiwania w ramach każdego rodzaju aktywa będzie szukać w obu kategoriach.
Uwaga: Filtr Rzadkości dotyczy tylko Mystery Boxów.
Na każdej stronie Mystery Boxów i kolekcji NFT można wyszukiwać aktywa przy użyciu nowego filtra [Rodzaj Sprzedaży].
Niezależnie od tego, czy dany token NFT lub Mystery Box został wystawiony, można go wyszukać i pojawi się na stronie wyników wyszukiwania, o ile został zmintowany na Binance NFT. Należy pamiętać, że wszystkie NFT zmintowane na Binance NFT będą pokazane na stronie profilu twórcy w sekcji [Utworzone] i będą widoczne dla innych użytkowników.
W przypadku wcześniej istniejących NFT zmintowanych przed otwarciem funkcji mintu dla wszystkich zweryfikowanych użytkowników Binance NFT dokona ich weryfikacji zanim dany token NFT będzie można znaleźć na naszym rynku.

Jak dodać NFT?

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji dla twórców na Binance NFT Marketplace jest tworzenie niewymiennych tokenów. (NFT). Chociaż inne platformy umożliwiają tworzenie NFT, Binance to największa giełda kryptowalut, która pozwala na szybkie stworzenie niewymiennych tokenów. 
NFT można łatwo tworzyć na Binance NFT Marketplace. Aby zmintować NFT, trzeba najpierw stworzyć kolekcję NFT i uzyskać jej zatwierdzenie. Prosimy pamiętać, że NFT mogą tworzyć na Binance tylko zweryfikowani użytkownicy, więc zanim zaczniesz, musisz zakończyć Weryfikację Tożsamości. Oprócz tego trzeba mieć co najmniej 2 obserwujących na swoim profilu użytkownika Binance NFT. 
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poradnikiem Jak Stworzyć Własne NFT na Binance.
Możesz dodać NFT, które właśnie utworzyłeś(-aś) na ekranie [Mintowanie Zakończone]. Kliknij [Wystaw NFT], a zobaczysz opcje sprzedaży.
Pamiętaj, że opis można dodać tylko podczas tworzenia NFT. Nie można go edytować po utworzeniu NFT. Kiedy sprzedajesz NFT, nie możesz edytować opisu.
Aby dodać NFT/Mystery Boxa w swojej kolekcji, przejdź do [Centrum Użytkownika] - [Kolekcja].
Kliknij NFT/Mystery Box a następnie [Lista NFT].
Możesz też przejść do strony szczegółów NFT i kliknąć [Dodaj NFT].

Jak skonfigurować dodanie NFT?

1. Wybierz metodę sprzedaży. Wybierz opcję [Stała Cena] lub [Najwyższy Bid]
  • Stała Cena: Kupujący mogą natychmiast kupić Twoje NFT za ustaloną przez Ciebie cenę. 
  • Najwyższy Bid: Twoje NFT zostanie wystawione na aukcji i sprzedane temu, kto zaoferuje najwyższy bid. 
1.1 Jeśli korzystasz z opcji Stała Cena:
Wybierz krypto, które chcesz otrzymać, i wprowadź cenę sprzedaży swojego NFT. Ta funkcja umożliwia również kupującym składanie ofert na Twoje NFT. 
1.2 Jeśli korzystasz z opcji Najwyższy Bid:
1.2.1 Wybierz krypto, które chcesz otrzymać i wprowadź minimalną kwotę bid dla swojej sprzedaży. Od tej ceny rozpocznie się aukcja. Zarówno w przypadku Ceny Ustalonej, jak i Aukcji minimalna cena bid musi być większa niż 0,1.
1.2.2 Możesz również wprowadzić żądaną cenę sprzedaży (cenę wykupu) w polu [Zlicytuj Bid] (dla sprzedaży NFT) lub [Cena Wykupu] (dla sprzedaży Mystery Boxa). Kupujący będą mogli kupić przedmiot natychmiast, jeśli zaoferują cenę wykupu lub gdy aukcja osiągnie tę cenę.
1.2.3 Wybierz minimalną wartość procentową przebicia. Ogranicza to bid kupującego do 5%, 10% lub 20% wyżej niż minimalna podwyżka ceny. 
2. Możesz dodać NFT na aukcję natychmiast po jego sprawdzeniu. Zostanie to ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji. Należy pamiętać, że weryfikacja trwa zwykle około 10 minut.
Możesz też wybrać konkretną godzinę i datę do dodania. Najwcześniejszy czas, jaki możesz ustawić, to 12 godzin po przesłaniu do sprawdzenia. Jeśli jednak weryfikacja nadal nie zostanie zakończona w żądanym czasie, dodamy Twoje NFT natychmiast po naszym zatwierdzeniu.
3. Ustaw datę i godzinę sprzedaży NFT. Sprzedaż powinna trwać co najmniej 12 godzin i nie dłużej niż 7 dni od momentu dodania.
4. Kategoria Twojego NFT zostanie automatycznie zastosowana w tej samej kategorii, co kolekcja. Może to ułatwić kupującym znalezienie Twojego aktywa.
5. Przed kliknięciem przycisku [Prześlij] upewnij się, że znasz i rozumiesz opłaty związane ze sprzedażą NFT. Każde NFT zostanie ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji, zanim zostanie wystawione, aby upewnić się, że spełnia nasze standardy. Ten proces trwa zwykle 10 minut. Proszę cierpliwie czekać. Zostaniesz powiadomiony(-a), gdy Twoje NFT zostanie wystawione. 
6. Po pomyślnym dodaniu NFT pojawi się okienko [Ukończono Dodawanie], a także opcja udostępnienia aukcji w różnych kanałach mediów społecznościowych, w tym na Facebooku, Twitterze i Telegramie.
Na Binance NFT istnieją dwa rodzaje kolekcji NFT. Kolekcje Premier powstają we współpracy z Binance NFT. Kolekcje standardowe to niezweryfikowane NFT. Polityka Odroczenia Rozliczenia Sprzedaży Binance NFT dotyczy wyłącznie kolekcji Standardowych.
Obecnie nie można ubiegać się o to, aby kolekcje Standard zostały zweryfikowane jako kolekcje Premier. 
W przypadku początkowej sprzedaży Standardowego NFT (tj. pierwszej sprzedaży nowo zmintowanego Standardowego NFT do nabywcy przez twórcę) twórcom nie wolno przez 10 dni wypłacić przychodów ze sprzedaży.
Zobaczysz okienko z następującym komunikatem: „Ten przedmiot jest częścią Standardowej Kolekcji. W związku z tym wpływy z transakcji z początkowej sprzedaży tej pozycji będą podlegały 10-dniowemu okresowi rozliczeniowemu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Odroczenia Rozliczenia Sprzedaży”.
Po upływie 10-dniowego okresu rozliczeniowego Standardowego NFT, jeśli sprzedane aktywa nie wskazują na potencjalne naruszenie Zasad i Warunków świadczenia usług Binance NFT, będziesz mógł wykorzystać lub wypłacić dochody. Ten czas trwania może ulec zmianie w przyszłości. 
W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia możemy przedłużyć ograniczenie na kolejny okres powyżej 10 dni. Dowiedz się więcej o zasadach Odraczania Rozliczenia Sprzedaży Binance NFT dla Standardowych Kolekcji NFT tutaj.
7. Aby wyświetlić listę NFT lub Mystery Boxów, przejdź do [Centrum Użytkownika] - [Kolekcja], a jeśli zmintowałeś NFT, przejdź do [Centrum Użytkownika] - [Utworzone] .

Jak usunąć lub spalić NFT?

Aby usunąć lub spalić NFT, którego jesteś właścicielem, musisz uiścić opłatę. Należy pamiętać, że po usunięciu nie można odzyskać NFT. Ponadto nie można usunąć Mystery Boxów.
Możesz usunąć NFT ze swojego profilu użytkownika lub ze strony szczegółów NFT.
1. Kliknij [Usuń] na stronie szczegółów NFT.
Możesz też kliknąć ikonę kosza w NFT w swoim profilu użytkownika.
2. Zobaczysz okienko i kwotę opłaty za spalanie. Upewnij się, że masz wystarczające saldo w swoim Portfelu Spot. 
Kliknij opcję [Potwierdź]. Prosimy pamiętać, że po usunięciu NFT nie można odzyskać.
Jeśli saldo jest niewystarczające, możesz kliknąć [Wpłata], aby dodać więcej środków do swojego Portfela Spot.
3. Po usunięciu NFT zobaczysz komunikat [Usunięto Pomyślnie!].
Jeśli proces się nie powiódł, zobaczysz poniższy komunikat push. Będziesz musiał(-a) spróbować ponownie później.
Uwagi:
  • Podczas usuwania NFT wszelkie oferty złożone dla tego NFT zostaną automatycznie anulowane. Użytkownicy, którzy złożyli oferty w NFT, otrzymają wiadomość push.
  • Status usuniętego NFT zostanie oznaczony jako [Usunięte]. Nie będzie wyświetlany w NFT Marketplace ani na Twoim profilu użytkownika.

Jak przyjąć ofertę NFT?

1. Gdy kupujący złoży ofertę dotyczącą Twojego NFT lub Mystery Boxa, otrzymasz powiadomienie w [Centrum Użytkownika]. Aby sprawdzić ofertę, przejdź do [Profil] - [Centrum Użytkownika]- [Oferty] i kliknij [Otrzymane Oferty] .
Pamiętaj, że jeśli otrzymasz więcej niż 1 ofertę na ten sam przedmiot, zobaczysz tylko najwyższą ofertę dla każdego krypto. 
2. Aby zaakceptować ofertę, kliknij [Akceptuj].
3. Następnie kliknij [Potwierdź], aby potwierdzić przyjęcie oferty.