Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
NFT

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Jak Sprzedać NFT na Binance NFT Marketplace

2021-07-01 04:07
Możesz sprzedawać swoje NFT i Mystery Boxy na Binance NFT Marketplace, korzystając z ustalonej ceny, aukcji lub akceptując oferty kupujących. Możesz także akceptować płatności w kilku różnych kryptowalutach.
Jako twórca otrzymasz również opłatę licencyjną w wysokości 1-10% za każdą kolejną transakcje dla danego NFT na platformie.
Niezależnie od tego, czy sprzedajesz NFT, które sam(-a) stworzyłeś(-aś), czy jakieś ze swojej kolekcji, proces jest zasadniczo podobny i tak samo prosty. Zespół Binance sprawdzi Twoje zgłoszenie przed umieszczeniem go na Binance NFT Marketplace.

Jak dodać NFT?

Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji dla twórców na Binance NFT Marketplace jest tworzenie niewymiennych tokenów. (NFT). Chociaż inne platformy umożliwiają tworzenie NFT, Binance to największa giełda kryptowalut, która pozwala na szybkie stworzenie niewymiennych tokenów.
Możesz w łatwy sposób tworzyć NFT na Binance NFT Marketplace. Aby mintować NFT, musisz najpierw stworzyć kolekcję i uzyskać jej zatwierdzenie. Pamiętaj, że tylko zweryfikowani użytkownicy może tworzyć NFT na Binance, więc przed rozpoczęciem musisz ukończyć Weryfikacja Tożsamości. Dodatkowo posiadać co najmniej 2 obserwujących na swoim profilu użytkownika Binance NFT.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poradnikiem Jak Stworzyć Własne NFT na Binance.
Możesz dodać NFT, które właśnie utworzyłeś(-aś) na ekranie [Mintowanie Zakończone]. Kliknij [Wystaw NFT], a zobaczysz opcje sprzedaży.
Pamiętaj, że opis można dodać tylko podczas tworzenia NFT. Nie można go edytować po utworzeniu NFT. Kiedy sprzedajesz NFT, nie możesz edytować opisu.
Aby dodać NFT/Mystery Boxa w swojej kolekcji, przejdź do [Centrum Użytkownika] - [Kolekcja].
Kliknij NFT/Mystery Box a następnie [Lista NFT].
Możesz też przejść do strony szczegółów NFT i kliknąć [Dodaj NFT].

Jak skonfigurować dodanie NFT?

1. Wybierz metodę sprzedaży. Wybierz opcję [Stała Cena] lub [Najwyższy Bid].
  • Stała Cena: Kupujący mogą natychmiast kupić Twoje NFT za ustaloną przez Ciebie cenę.
  • Najwyższy Bid: Twoje NFT zostanie wystawione na aukcji i sprzedane temu, kto zaoferuje najwyższy bid.
1.1 Jeśli korzystasz z opcji Stała Cena:
Wybierz krypto, które chcesz otrzymać, i wprowadź cenę sprzedaży swojego NFT. Ta funkcja umożliwia również kupującym składanie ofert na Twoje NFT.
1.2 Jeśli korzystasz z opcji Najwyższy Bid:
1.2.1 Wybierz krypto, które chcesz otrzymać i wprowadź minimalną kwotę bid dla swojej sprzedaży. Od tej ceny rozpocznie się aukcja. Zarówno w przypadku Ceny Ustalonej, jak i Aukcji minimalna cena bid musi być większa niż 0,1.
1.2.2 Możesz również wprowadzić żądaną cenę sprzedaży (cenę wykupu) w polu [Zlicytuj Bid] (dla sprzedaży NFT) lub [Cena Wykupu] (dla sprzedaży Mystery Boxa). Kupujący będą mogli kupić przedmiot natychmiast, jeśli zaoferują cenę wykupu lub gdy aukcja osiągnie tę cenę.
1.2.3 Wybierz minimalną wartość procentową przebicia. Ogranicza to bid kupującego do 5%, 10% lub 20% wyżej niż minimalna podwyżka ceny.
2. Możesz dodać NFT na aukcję natychmiast po jego sprawdzeniu. Zostanie to ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji. Należy pamiętać, że weryfikacja trwa zwykle około 10 minut.
Możesz też wybrać konkretną godzinę i datę do dodania. Najwcześniejszy czas, jaki możesz ustawić, to 12 godzin po przesłaniu do sprawdzenia. Jeśli jednak weryfikacja nadal nie zostanie zakończona w żądanym czasie, dodamy Twoje NFT natychmiast po naszym zatwierdzeniu.
3. Ustaw datę i godzinę sprzedaży NFT. Sprzedaż powinna trwać co najmniej 12 godzin i nie dłużej niż 7 dni od momentu dodania.
4. Kategoria Twojego NFT zostanie automatycznie zastosowana w tej samej kategorii, co kolekcja. Może to ułatwić kupującym znalezienie Twojego aktywa.
5. Przed kliknięciem przycisku [Prześlij] upewnij się, że znasz i rozumiesz opłaty związane ze sprzedażą NFT. Każde NFT zostanie ocenione za pomocą automatycznego systemu weryfikacji, zanim zostanie wystawione, aby upewnić się, że spełnia nasze standardy. Ten proces trwa zwykle 10 minut. Proszę cierpliwie czekać. Zostaniesz powiadomiony(-a), gdy Twoje NFT zostanie wystawione.
6. Po pomyślnym dodaniu NFT pojawi się okienko [Ukończono Dodawanie], a także opcja udostępnienia aukcji w różnych kanałach mediów społecznościowych, w tym na Facebooku, Twitterze i Telegramie.
Na Binance NFT istnieją dwa rodzaje kolekcji NFT. Kolekcje Premier powstają we współpracy z Binance NFT. Kolekcje standardowe to niezweryfikowane NFT. Polityka Odroczenia Rozliczenia Sprzedaży Binance NFT dotyczy wyłącznie kolekcji Standardowych.
Obecnie nie można ubiegać się o to, aby kolekcje Standard zostały zweryfikowane jako kolekcje Premier.
W przypadku początkowej sprzedaży Standardowego NFT (tj. pierwszej sprzedaży nowo zmintowanego Standardowego NFT do nabywcy przez twórcę) twórcom nie wolno przez 10 dni wypłacić przychodów ze sprzedaży.
Zobaczysz okienko z następującym komunikatem: „Ten przedmiot jest częścią Standardowej Kolekcji. W związku z tym wpływy z transakcji z początkowej sprzedaży tej pozycji będą podlegały 10-dniowemu okresowi rozliczeniowemu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Odroczenia Rozliczenia Sprzedaży”.
Po upływie 10-dniowego okresu rozliczeniowego Standardowego NFT, jeśli sprzedane aktywa nie wskazują na potencjalne naruszenie Zasad i Warunków świadczenia usług Binance NFT, będziesz mógł wykorzystać lub wypłacić dochody. Ten czas trwania może ulec zmianie w przyszłości.
W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia możemy przedłużyć ograniczenie na kolejny okres powyżej 10 dni. Dowiedz się więcej o zasadach Odraczania Rozliczenia Sprzedaży Binance NFT dla Standardowych Kolekcji NFT tutaj.
7. Aby wyświetlić listę NFT lub Mystery Boxów, przejdź do [Centrum Użytkownika] - [Kolekcja], a jeśli zmintowałeś NFT, przejdź do [Centrum Użytkownika] - [Utworzone] .

Jak sortować i przesyłać moje istniejące NFT?

Binance NFT nie wymagało od użytkowników wybierania kolekcji dla swoich NFT przed otwarciem funkcji mintu dla wszystkich użytkowników. Aby ujednolicić wyświetlanie NFT na stronie, wszystkie utworzone przez Ciebie NFT bez kolekcji zostaną automatycznie połączone w ramach „Kolekcji NFT (Twój Pseudonim)”. Na przykład kolekcja NFT Claude'a Linke.
Po utworzeniu kolekcji domyślnej można ją wyświetlić w [Utworzonych].
Pamiętaj, że obecnie nie możesz tworzyć ani dodawać nowych NFT do tej kolekcji.
Użytkownicy mogą personalizować i przenosić swoje dotychczasowe NFT z kolekcji domyślnej do nowych kolekcji na stronie Sortowania i Migracji od teraz do 31 lipca 2022 r. (do godz. 23:59 UTC).
Na stronie Sortowania i Migracji można zobaczyć historię migracji i poszczególne posiadane kolekcje, a także przenieść swoje NFT do istniejącej lub nowej kolekcji. Można utworzyć kilka nowych kolekcji oraz spersonalizować nazwę kolekcji na potrzeby migracji i sortowania NFT.
Pamiętaj:
  • Migracja NFT ma zastosowanie tylko do zwykłych przedmiotów NFT, które zostały utworzone zanim funkcja mintowania została otwarta dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
  • Po przeniesieniu NFT do nowej kolekcji nazwy kolekcji nie można już zmienić.
  • Nie można przenieść NFT z kolekcji domyślnej do innych kolekcji, które utworzysz po otwarciu funkcji mintowania dla wszystkich zweryfikowanych użytkowników.
  • Nowe kolekcje możesz spersonalizować ikonką i banerem w swoim profilu użytkownika.

Jak usunąć lub spalić NFT?

Aby usunąć lub spalić NFT, którego jesteś właścicielem, musisz uiścić opłatę. Należy pamiętać, że po usunięciu nie można odzyskać NFT. Ponadto nie można usunąć Mystery Boxów.
Możesz usunąć NFT ze swojego profilu użytkownika lub ze strony szczegółów NFT.
1. Kliknij [Usuń] na stronie szczegółów NFT.
Możesz też kliknąć ikonę kosza w NFT w swoim profilu użytkownika.
2. Zobaczysz okienko i kwotę opłaty za spalanie. Upewnij się, że masz wystarczające saldo w swoim Portfelu Spot.
Kliknij [Potwierdź]. Należy pamiętać, że po usunięciu nie będziesz w stanie odzyskać NFT.
Jeśli saldo jest niewystarczające, możesz kliknąć [Wpłata], aby dodać więcej środków do swojego Portfela Spot.
3. Po usunięciu NFT zobaczysz komunikat [Usunięto Pomyślnie!].
Jeśli proces się nie powiódł, zobaczysz poniższy komunikat push. Będziesz musiał(-a) spróbować ponownie później.
Uwagi:
  • Podczas usuwania NFT wszelkie oferty złożone dla tego NFT zostaną automatycznie anulowane. Użytkownicy, którzy złożyli oferty w NFT, otrzymają wiadomość push.
  • Status usuniętego NFT zostanie oznaczony jako [Usunięte]. Nie będzie wyświetlany w NFT Marketplace ani na Twoim profilu użytkownika.

Jak przyjąć ofertę NFT?

1. Gdy kupujący złoży ofertę dotyczącą Twojego NFT lub Mystery Boxa, otrzymasz powiadomienie w [Centrum Użytkownika]. Aby sprawdzić ofertę, przejdź do [Profil] - [Centrum Użytkownika]- [Oferty] i kliknij [Otrzymane Oferty] .
Pamiętaj, że jeśli otrzymasz więcej niż 1 ofertę na ten sam przedmiot, zobaczysz tylko najwyższą ofertę dla każdego krypto.
2. Aby zaakceptować ofertę, kliknij [Akceptuj].
3. Następnie kliknij [Potwierdź], aby potwierdzić przyjęcie oferty.