Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Czym Są Zlecenia TWAP

2021-10-13 08:42
TWAP (Średnia Cena Ważona Czasowo) to algorytmiczna strategia realizacji transakcji, której celem jest osiągnięcie średniej ceny realizacji zbliżonej do średniej ważonej czasowo ceny w określonym przez użytkownika okresie. Strategia TWAP jest często używana w celu zminimalizowania wpływu dużego zlecenia na rynek poprzez rozproszenie jego na mniejsze ilości i wykonanie ich w regularnych odstępach czasu.
TWAP jest preferowaną metodą zapewniania lepszej ceny wykonania w następujących sytuacjach:
  • Wielkość zlecenia przekracza dostępną płynność w księdze zleceń.
  • Przewidywanie okresu wysokiej zmienności cen bez wyraźnego trendu wzrostowego ani spadkowego.

Jak skonfigurować strategię TWAP

1. Przejdź do Binance Futures i kliknij [Handel Strategiczny] - [TWAP].
2. Zobaczysz wyskakujące okienko z przewodnikiem. Jeśli jesteś nowy(-a) w TWAP, zalecamy zapoznanie się z nim przed utworzeniem strategii TWAP.
3. Wybierz żądany symbol/kontrakt (np. BTCBUSD, ETHBUSD) i wprowadź szczegóły transakcji: kierunek (Kup lub Sprzedaj), wielkość transakcji i czas realizacji.
Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów, kliknij [Kup/Long] lub [Sprzedaj/Short], aby złożyć zlecenie.
  • Wielkość transakcji: Całkowita wielkość transakcji, którą zdecydujesz się kupić lub sprzedać. Strategia TWAP będzie miała na celu wypełnienie do docelowej wielkości transakcji. Minimalna dozwolona wielkość transakcji w strategii TWAP jest ustalona na równowartość nominalnej kwoty 10 000 USD.
  • Czas trwania: Wybierz docelowy okres wykonywania TWAP. Minimalny czas trwania to 5 minut, a maksymalny to 24 godziny.
4. Sprawdź szczegóły zlecenia i kliknij [Potwierdź].
Upewnij się, że masz wystarczające saldo marginu w swoim Portfelu Futures. Twoja strategia TWAP zostanie zakończona, jeśli jakiekolwiek zlecenie TWAP nie spełni wymagań dotyczących marginu.

Jak wyświetlić moje zlecenia TWAP?

Możesz wyświetlić swoje bieżące zlecenia TWAP, w tym średnią wypełnioną cenę, czas trwania strategii, status strategii i całkowity rozmiar, z interfejsu TWAP w zakładce [Bierzące] w panelu Przegląd strategii. Możesz również monitorować postęp zlecenia w kolumnie [Wypełnione%], aby sprawdzić procent aktualnej zrealizowanej kwoty.
Aby ręcznie zakończyć uruchomione zlecenie TWAP, kliknij [Zakończ] w kolumnie [Działanie].
Aby wyświetlić całą historię transakcji TWAP, kliknij kartę [Historia] w panelu Przegląd strategii.
Dodatkowe Informacje:
  • TWAP obsługuje kontrakty USDⓈ-M i może być używany w Trybie Multi-Assets.
  • W przypadku kontraktów kwartalnych zlecenia TWAP muszą kończyć się na godzinę przed czasem rozliczenia kontraktu. Na przykład, jeśli utworzysz zlecenie TWAP o godzinie 7:00 i trwające 4 godziny, zlecenie TWAP zakończy się o godzinie 11:00. Należy pamiętać, że strategie TWAP zostaną wstrzymane podczas konserwacji systemu i wznowione po jej zakończeniu.
  • TWAP obsługuje do 10 jednocześnie uruchomionych zleceń na konto. Możesz złożyć wiele zleceń TWAP dla tego samego symbolu.
  • Szczegóły transakcji nie będą wyświetlane, dopóki wszystkie zlecenia TWAP nie zostaną zrealizowane. Wyświetlone zostaną tylko częściowo zrealizowane zlecenia, pokazujące ilość transakcji, średnią cenę transakcji i opłatę transakcyjną.
  • Zlecenia TWAP nie gwarantują realizacji. Zlecenia będą realizowane z największą starannością, zważając na płynność rynku i zmienność.
  • Handel manualny, anulowanie zleceń lub zamknięcie pozycji na tym samym kontrakcie/symbolu w interfejsie handlowym USDⓈ-M nie wpłynie na całkowity rozmiar zleceń TWAP.