Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Handel Spot i Margin
Handel Margin

Poziom Marginu i Margin Call na Binance

Binance
2019-07-05 11:08
Handel marginem pozwala na dodanie dźwigni do Twoich pozycji, aby zwiększyć potencjalne zarobki i zyski. Binance wykorzystuje poziom marginu do oceny poziomu ryzyka Twojego Marginu.

1. Poziom Marginu w Cross Marginie

1.1 Użytkownicy uczestniczący w Pożyczkach Margin mogą wykorzystywać aktywa netto na swoich Kontach Cross Margin jako Zabezpieczenie, a aktywa cyfrowe na innych kontach nie są wliczane do marginu w przypadku handlu cross margin.
1.2 Poziom Marginu na Koncie Cross Margin = Całkowita Wartość Aktywów na Koncie Cross Margin/(Zobowiązania Ogółem + Zaległe Odsetki), gdzie:
Całkowita Wartość Aktywów Konta Cross Margin = Aktualna całkowita wartość rynkowa wszystkich aktywów cyfrowych na Koncie Cross Margin
Zobowiązania Ogółem = Aktualna całkowita wartość rynkowa wszystkich niespłaconych Pożyczek Margin na Koncie Cross Margin
Zaległe Odsetki = Kwota każdej Pożyczki Margin * liczba godzin jako czas kredytowania do czasu naliczenia * oprocentowanie godzinowe - potrącenie/zapłacone odsetki.
1.3 Poziom marginu i powiązane operacje
  • Dźwignia 3x
Gdy poziom marginu > 2, możesz handlować i pożyczać oraz przenosić aktywa do portfela Spot;
Gdy 1,5 < poziom marginu ≤ 2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przenosić środków ze swojego Konta Margin;
Gdy 1,3 < poziom marginu ≤ 1,5, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać, ani przelewać środków ze swojego Konta Margin;
Gdy 1,1 < poziom marginu ≤ 1,3, zostanie uruchomiony margin call i otrzymasz powiadomienie pocztą, SMS-em i na stronie internetowej. Ma to na celu poinformować Cię o konieczności dodania zabezpieczenia, (przesłania dodatkowych zasobów zabezpieczających) aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu będziesz otrzymywać powiadomienie co 24 godziny.
Gdy poziom marginu ≤ 1,1, zostanie uruchomiony silnik likwidacji, a wszystkie Twoje aktywa zostaną zlikwidowane, aby spłacić odsetki i pożyczkę. System wyśle Ci powiadomienie za pośrednictwem poczty, SMS-a i strony internetowej.
  • Dźwignia 5x (obsługiwana tylko na koncie głównym)
Gdy poziom marginu > 2, możesz handlować i pożyczać oraz przenosić aktywa do portfela Spot;
Gdy 1,25 < poziom marinu ≤ 2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przenosić środków z Konta Margin do Portfela Spot;
Gdy 1,15 < poziom marginu ≤ 1,25, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać, ani przenosić środków z Konta Margin do Portfela Spot;
Gdy 1,05 < poziom marginu ≤ 1,15, uruchomiony zostanie margin call, a Ty otrzymasz powiadomienie pocztą, SMS-em i na stronie internetowej. Ma to na celu poinformować Cię o konieczności dodania zabezpieczenia, (przesłania dodatkowych zasobów zabezpieczających) aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu będziesz otrzymywać powiadomienie co 24 godziny.
Gdy poziom marginu ≤ 1,05, zostanie uruchomiony silnik likwidacyjny i wszystkie aktywa zostaną zlikwidowane w celu spłaty odsetek i pożyczki. System wyśle Ci powiadomienie za pośrednictwem poczty, SMS-a i strony internetowej.
1.4 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami Handlu Cross Margin.

2. Poziom Marginu w Izolowanym Marginie

2.1 Aktywa netto w izolowanym marginie mogą być używane tylko jako zabezpieczenie na odpowiednim koncie, a aktywa z innych kont użytkownika (konto cross margin lub inne izolowane konta) nie mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie.
2.2 Poziom marginu na izolowanym koncie = łączna wartość aktywów na izolowanym koncie / (całkowita wartość zobowiązań + niespłacone odsetki)
Wśród nich łączna wartość aktywów = całkowita wartość aktywów bazowych + aktywa nominalne na bieżącym izolowanym koncie
Zobowiązania ogółem = całkowita wartość aktywów, które zostały pożyczone, ale nie zostały zwrócone na bieżącym izolowanym koncie
Niespłacone odsetki = (kwota każdego pożyczonego aktywa * czas trwania pożyczki * godzinowa stopa procentowa) - spłacone odsetki
2.3 Poziom Marginu i Operacja
Gdy Poziom Marginu (zwany dalej ML) > 2, użytkownicy mogą handlować oraz pożyczać, a nadwyżka aktywów na koncie może być przeniesiona na inne konta handlowe. Jednak po przeniesieniu ML nadal musi być równy lub większy niż 2, aby zapewnić normalne działanie funkcji przesyłania.
  • Współczynnik Początkowy (IR)
IR to początkowa stopa ryzyka po pożyczeniu przez użytkownika. Istnieją różne IR w zależności od dźwigni. Na przykład IR będzie wynosić 1,5 przy dźwigni 3x przy pełnej pożyczce, 1,25 przy dźwigni 5x przy pełnej pożyczce i 1,11 przy dźwigni 10x przy pełnej pożyczce.
  • Współczynnik Margin Call (MCR)
Gdy MCR < ML ≤ 2, użytkownicy mogą handlować i pożyczać, ale nie mogą przenosić aktywów.
MCR będzie się różnić w zależności od dźwigni. Na przykład MCR dla dźwigni 3x wynosi 1,35, dla dźwigni 5x będzie to 1,18, a dla 10x będzie to 1,09.
  • Współczynnik Likwidacji (LR)
Gdy LR < ML ≤ MCR, zostanie uruchomiony margin call. System wyśle powiadomienia e-mailem, SMS-em, przypomnienie na stronie internetowej, sugerując użytkownikowi dodanie marginu (czyli przeniesienie większej ilości środków zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu, następne będą wysyłane co 24 godziny. Jeśli ML ≥ MCR, użytkownik nie otrzyma kolejnego powiadomienia.
Gdy ML ≤ LR, system przeprowadzi proces likwidacji. Aktywa na koncie zostaną sprzedane w celu spłaty kredytu. W tym samym czasie użytkownicy będą powiadamiani e-mailem, SMS-em i przypomnieniami na stronie internetowej.
LR będzie się różnić w zależności od różnych dźwigni. Na przykład LR dla dźwigni 3x wynosi 1,18, dla dźwigni 5x wynosi 1,15, natomiast dla dźwigni 10x wynosi 1,05.
2.4 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami Handlu Izolowanym Marginem.

Czym są Opłaty za Rozliczenie Likwidacji?

Kiedy dochodzi do przymusowej likwidacji Twojego konta Margin lub zlecenia Pożyczki Krypto, Fundusz Ubezpieczeniowy Margin pobiera określony procent tytułem opłat za rozliczenie. Opłaty te można zobaczyć w Historii Opłat za Rozliczenie na koncie Margin. Zaleca się jednak ostrożne zarządzanie ryzykiem, aby uniknąć przymusowych likwidacji. Nie ma to wpływu na cenę likwidacji użytkownika.
Produkty
Opłata likwidacyjna
Cross Margin
Likwidowane aktywa Cross Margin*2%
Izolowany Margin
Likwidowane aktywa Izolowany Margin*stawka opłaty za rozliczenie odpowiadająca Dźwigni Wielopoziomowej
Pożyczki Krypto
Likwidowane aktywa Pożyczki Krypto*2%
Uwaga: stawka Opłaty za Rozliczenie odpowiada Dźwigni Wielopoziomowej = (współczynnik ryzyka likwidacji Twojej dźwigni wielopoziomowej przy likwidacji -1)*8% (maks. kwota, jaką można naliczyć bez przekraczania salda pozostałych aktywów po likwidacji).
Przykład: Jeśli użytkownik podlega likwidacji i zmniejsza pozycje na ADA/ETH Poziom 3, to stawka Opłaty za Rozliczenie = (1,165-1)*8% = 1,32%.
Powiązane Artykuły
Jak Korzystać z Handlu Izolowanym Marginem