Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
VIP

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Jak Zarządzać Funkcjami Subkont oraz Często Zadawane Pytania

2018-12-06 08:37
Funkcje Subkonta
Często Zadawane Pytania
Funkcje Subkonta

Czym jest Subkonto?

Subkonto umożliwia handel za pośrednictwem wielu kont. Możesz go użyć, aby wyraźnie podzielić obowiązki i skuteczniej oraz bezpieczniej zarządzać transakcjami.
Funkcja subkonta jest dostępna dla użytkowników kont firmowych i użytkowników kont osobistych VIP1 (lub wyższych) (przed rozpoczęciem korzystania z usługi użytkownicy muszą przejść Weryfikację Tożsamości i włączyć urządzenia 2FA).

Kto powinien korzystać z subkonta?

Subkonta umożliwiają użytkownikom tworzenie wielu kont do handlu API za pośrednictwem poczty e-mail i wirtualnej poczty e-mail. Jest to odpowiedni dla tych, którzy mają zespół handlowy i muszą handlować z wieloma strategiami, lub dla tych, którzy muszą oddzielić swoje aktywa w celu zarządzania ryzykiem.

Funkcje subkonta

Przegląd Funkcji Zarządzania Subkontami
Funkcja
Opis
Uwaga
Zarządzanie KontemUtwórz centrum zarządzania subkontami i w razie potrzeby wybierz zamrożenie lub odmrożenie wszystkich funkcji każdego subkonta. Na przykład możesz przełączyć się na konto Margin, konto Future i włączyć BLVT dla subkont; możesz również zmienić hasła do subkont bezpośrednio z konta głównego.Liczba subkont, które możesz posiadać, zależy od odpowiedniego poziomu VIP konta głównego
Ustawienia APITwórz i edytuj Klucze API subkont i dostęp do API.Każde subkonto może utworzyć do 30 Kluczy API, które można wykorzystać do składania zleceń/zapytań/pozycji itp. poprzez subkonto w publicznym interfejsie API
Zarządzanie AktywamiMożesz sprawdzić saldo konta głównego i wszystkich subkont. Możesz kliknąć [Transfer], aby przenosić aktywa między kontem głównym a subkontami natychmiast i bez żadnych opłat.Albo w wartości BTC, albo fiat
Zarządzanie ZleceniamiMożesz sprawdzić [Otwarte Zlecenia], [Historię Zleceń] i [Historię Handlu] wszystkich swoich subkont.Możesz także filtrować zlecenia według dat i par handlowych
Historia TransferówHistorię przelewów środków dla wszystkich rachunków można sprawdzić, wybierając opcję [Przelew z] lub [Przelew na].
Historia LogowańMożesz sprawdzić całą historię logowania do subkont według daty, adresu IP i lokalizacji.

Jak założyć subkonto? 

1. Kliknij [Profil] - [Subkonto].
2. Kliknij [+ Utwórz Subkonto].
3. Wprowadź adres e-mail swojego subkonta. Możesz użyć zwykłego lub wirtualnego e-maila. Następnie utwórz hasło i kliknij [Utwórz Subkonto].
Wskazówki:
 • Pamiętaj, że po utworzeniu konta musisz zweryfikować swój adres e-mail;
 • Kiedy tworzysz subkonto z wirtualnym adresem e-mail, to subkonto może być obsługiwane tylko przez konto główne za pośrednictwem interfejsu API.
4. Po pomyślnym utworzeniu subkonta można je przeglądać na liście zarządzania kontem, gdzie możesz zarządzać uprawnieniami swojego konta.

Jak zarządzać uprawnieniami subkonta?

 • Zarządzanie API: Aby utworzyć klucz API subkonta, przejdź do [Ustawienia API]  i kliknij [Utwórz API]. Tutaj możesz również edytować uprawnienia interfejsu API subkont. Po prostu kliknij [Modyfikuj], aby edytować.
 • Zarządzanie Aktywami: Możesz sprawdzić saldo konta głównego i wszystkich subkont, w wartości BTC lub w walucie fiducjarnej. Możesz kliknąć [Transfer], aby przenosić aktywa między kontem głównym a subkontami natychmiast i bez żadnych opłat.
 • Zarządzanie Zleceniami: Możesz sprawdzić [Otwarte Zlecenia], [Historię Zleceń] i [Historię handlu] wszystkich swoich subkont. Możesz także filtrować zlecenia według dat i par handlowych.
 • Historia przelewów: Możesz sprawdzić historię przelewów środków dla wszystkich rachunków, wybierając [Przelew z] lub [Przelew do].
 • Historia Logowań: Możesz sprawdzić całą historię logowania do subkont według daty, adresu IP i lokalizacji.
1. Czy wszystkie subkonta mają prawo do takiego samego rabatu od opłaty transakcyjnej jak konto główne?
Twój poziom VIP i odpowiednie rabaty będą określone przez łączny wolumen obrotu wszystkich subkont i konta głównego, umożliwiając Ci handel z jeszcze korzystniejszymi opłatami.
2. Jak obliczyć bonus handlowy za polecenie dla subkonta?
Wolumen obrotu wszystkich subkont zostanie podliczony na koncie głównym, a bonus za polecenie subkont zostanie naliczony osobie polecającej konto główne. 
3. Czy moje subkonta mają taki sam limit zleceń API jak moje konto główne?
Tak, limity zleceń API dla każdego subkonta są takie same jak dla konta głównego, subkonta mają osobne limity zleceń API.
Zlecenia futures
 • 300 zleceń / 10 sekund
 • 1200 zleceń / 1 minutę
Zlecenia spot
 • 50 zleceń / 10 sekund
 • 160 000 zleceń / 24h
Uwaga: Każde subkonto może utworzyć maksymalnie 30 Kluczy API.
4. Czy subkonto wymaga weryfikacji 2FA?
Nie, zostaniesz poproszony o zweryfikowanie adresu e-mail przy pierwszym logowaniu na subkonto. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jednak włączenie uwierzytelniania Binance/Google 2FA na swoich subkontach.
5. Czy mogę wypłacić środki z mojego subkonta?
Nie, tylko konto główne może zarządzać transferem aktywów. Przenoszenie zasobów między subkontami a kontami osób trzecich nie jest obsługiwane.
6. ​​Ile subkont mogę otworzyć?
Liczba subkont, które możesz otworzyć, zależy od poziomu VIP konta głównego:
Typ
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
Spot
20
30
40
50
60
70
80
100
200
Margin
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Futures
20
30
40
50
60
70
80
100
200
Lewarowany Token
20
30
40
50
60
70
80
100
200