Exchange
Giełda kryptowalut oraz projektów blockchain
Academy
Edukacja na temat blockchain i kryptowalut
Broker
Rozwiązania terminali handlowych
Charity
Działalność Charytatywna
Cloud
Instytucjonalne rozwiązania giełdowe
DEX
Szybka i bezpieczna zdecentralizowana giełda cyfrowych aktywów
Labs
Inkubator najlepszych projektów blockchain
Launchpad
Platforma startowa dla tokenów
Research
Wysokiej jakości raporty i analizy
Trust Wallet
Oficjalny portfel kryptowalutowy Binance
Kup kryptowaluty
Rynki
Konwersja
Najłatwiejszy sposób handlowania
Klasyczny
Intuicyjny i dobrze zaplanowany interfejs szczególnie przyjazny początkującym
Zaawansowany
Łatwy dostęp do narzędzi handlowych i analitycznych na jednym ekranie
Margin
Maksymalizacja zysków dzięki zastosowaniu dźwignii handlowej
P2P
Przelew bankowy i 100+ opcji
Tokeny Akcji
New
Handluj Akcjami za pomocą Krypto
Handluj
Zeskanuj, aby pobrać aplikację na Androida lub iOS
Pobierz
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Przewodnik po Futures
Jak korzystać z Trybu Wielu Aktywów?
Binance
2021-05-06 06:44

Czym Jest Tryb Multi-Assets?

Tryb Wielu Aktywów (Multi-Assets) umożliwia użytkownikom handel Futures USDⓈ-M na wielu aktywach margin. Obecnie w ramach linii produktów USDⓈ-M Futures, Binance Futures oferuje kontrakty z marginem w USDT i BUSD. Dzięki nowo uruchomionemu Trybowi Wielu Aktywów użytkownicy będą dzielić swój margin na kontrakty zabezpieczone w USDT i BUSD. Wszelkie zyski osiągnięte na każdym z kontraktów mogą być wykorzystane jako margin. Oznacza to, że zyski z jednej pozycji mogą zrekompensować straty na drugiej, tracącej. Zatem saldo margin odzwierciedla tylko zysk i stratę netto między pozycjami na obu rynkach. Ta nowa funkcja obsługuje tylko Tryb Cross Margin.
Tymczasem użytkownicy, którzy chcą handlować tylko z jednym aktywem margin (tj. tylko BUSD) mogą wybrać Tryb Pojedynczego Aktywa. W tym przypadku margin jest dzielony na pozycje w tym samym marginowanym aktywie (np: kontrakty BUSD-marginowane). Zyski i straty pozycji w ramach tego samego aktywa margin mogą się wzajemnie kompensować. Tryb Pojedynczego Aktywa obsługuje zarówno tryb Cross Margin, jak i Isolated Margin.

Jak przełączać się między trybem Pojedynczego / Wielu Aktywa(-ów)?

Pamiętaj, że Tryb Wielu Aktywów dotyczy tylko Futures USDⓈ-M. W interfejsie handlu Futures USDⓈ-M przejdź do prawego górnego rogu i wybierz Preferencje > Tryb Aktywów.
W karcie Tryb Aktywów wybierz tryb Pojedynczego Aktywa lub Tryb Wielu Aktywów. Domyślnie włączony jest Tryb Pojedynczego Aktywa.
Jeżeli masz jakieś otwarte pozycje lub zlecenia na USDⓈ-M Futures, Tryb Wielu Aktywów nie może zostać aktywowany.
Podobnie, jeśli masz jakieś otwarte pozycje w handlu grid, Tryb Wielu Aktywów nie może zostać aktywowany.
Załóżmy, że posiadasz pozycje w Trybie Izolowanym. W takim przypadku przed włączeniem funkcji Wielu Aktywów, zostaniesz poproszony o przełączenie wszystkich otwartych pozycji na Tryb Cross.
W przypadku, gdy aktywa margin kontraktu nie spełniają wymagań systemowych, zostaną one automatycznie zamienione na inne aktywa w ramach konta kontraktu U-standard. Zapoznaj się z zasadami automatycznej wymiany wspólnego marginu.
Przed aktywacją Trybu Wielu Aktywów przeczytaj szczegółowy Poradnik, aby lepiej zarządzać ryzykiem związanym z kontraktami Futures USDⓈ-M.

Jak sprawdzić współczynnik Margin w Trybie Wielu Aktywów?

Jeśli wybrałeś Tryb Wielu Aktywów, w prawym górnym rogu widżetu Współczynnika Margin pojawi się tag „Wiele aktywów”.
Ponieważ saldo margin w Trybie Wielu Aktywów jest dzielone na wiele pozycji, prosimy o uważne monitorowanie współczynnika margin. Gdy Współczynnik Margin osiągnie 100%, wszystkie pozycje zostaną zlikwidowane.
Widżet Współczynnika Margin w Trybie Wielu Aktywów
Poniżej znajduje się równanie używane do obliczania współczynnika margin w Trybie Wielu Aktywów:
Współczynnik Margin = Margin Utrzymania Konta/Kapitał Konta
  • Margin Utrzymania Konta: Suma potrzebna do zabezpieczenia wszystkich pozycji cross w USD.
  • Kapitał Konta: Suma sald margin wszystkich pozycji cross w USD.

Jak sprawdzić stan swoich aktywów?

W interfejsie handlowym przewiń w dół do panelu pozycji i wybierz kartę Aktywa.
Alternatywnie aktywa możesz sprawdzić w swoim Portfelu Futures.

Jak obliczyć mój Współczynnik Margin w Trybie Wielu Aktywów?

Pamiętaj, że współczynnik margin jest oparty na dominującym kursie rynkowym dla par USDTUSD i BUSDUSD.
Przyjmijmy, że pary aktywów i ich odpowiednie zmienne kursy są następujące:
Para AktywówIndeks AktywaBufor Indeksu BidBufor Indeksu AskStosunek BidStosunek Ask
USDTUSD0,990,010,0050,98010,99495
BUSDUSD10011
Załóżmy, że użytkownik chce handlować dwoma kontraktami, BTCUSDT perpetual i ETHBUSD_210326 z dźwignią odpowiednio 100x i 50x. W tym scenariuszu margin utrzymania konta wyniesie odpowiednio 0,8% i 1%. Niezależnie od tego czy jest to margin cross czy izolowany, stan rachunku i zmiany obliczeń różnych parametrów są następujące.
1. Stan początkowy - Brak otwartej pozycji
SymbolBTCUSDTETHBUSD_210326
Aktywa MarginUSDTBUSD
Saldo Konta dla Aktywa200220
Kapitał200220
Margin Utrzymania 0,0080,01
Początkowy Margin0,01 (100x)0,02 (50x)
Niezrealizowany P&L00
Tryb Pojedynczego Aktywa : USDT dostępne na zlecenie = 200 , BUSD dostępne na zlecenie = 220
Tryb Wielu Aktywów : Kapitał Konta = ∑min (Kapitał * Stosunek Bid, Kapitał * Stosunek Ask) = 200 * 0,9801 + 220 * 1 = 416,02
Ponieważ nie ma żadnych otwartych pozycji, Początkowy Margin Cross wynosi 0, Dostępne do zlecenia = Kapitał-∑ (Początkowy Margin Cross * Stosunek Ask) = 416,02-0 = 416,02
USDT Dostępne dla Zlecenia = 416,02 / 0,99495 = 418,13
BUSD dostępne dla Zlecenia = 416,02 / 1 = 416,02
Margin Utrzymania Konta = 0
Współczynnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 0
2. Przy otwartych pozycjach
SymbolBTCUSDTETHBUSD_210326
Aktywa MarginUSDTBUSD
Saldo Konta dla Aktywa200220
Kapitał200220
Stopa Utrzymania Margin0,0080,01
Początkowy Margin0,01 (100x)0,02 (50x)
Ilość pozycji0,520
Cena Wejścia20 000 USDT600 BUSD
Cena Mark20 000 USDT600 BUSD
Niezrealizowany P&L00
Margin Utrzymania Konta = ∑Margin Utrzymania dla Aktywa * Stosunek Ask = 0,5 * 20 000 * 0,008 * 0,99495 + 20 * 600 * 0,01 * 1 = 199,596
Ponieważ nie ma niezrealizowanego P/L, Kapitał Konta = Saldo Portfela = 416,02
Dostępne dla Zlecenia = Kapitał Konta - ∑ (Początkowy Cross Margin * Stosunek Ask) = 416,02 - (0,5 * 20 000 * 0,01 * 0,99495 + 20 * 600 * 0,02 * 1)= 76,525
USDT dostępne dla zlecenia = 76,525 / 0,99495 = 76,91
BUSD dostępne dla zlecenia= 76,525 / 1 = 76,525
Wskaźnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 199,596 / 416,02 = 0,47977 = 47,98%
3. Przy otwartych pozycjach i niezrealizowanym PnL
SymbolBTCUSDTETHBUSD_210326
Aktywa MarginUSDTBUSD
Saldo Konta dla Aktywa200220
Kapitał200-500 = -300220 + 400 = 620
Stopa Utrzymania Margin0,0080,01
Początkowy Margin0,01 (100x)0,02 (50x)
Ilość pozycji0,520
Cena Wejścia20 000 USDT600 BUSD
Cena Mark19 000 USDT620 BUSD
Niezrealizowany P&L0,5 * (19 000-20 000) = -50020 * (620-600) = 400
Margin Utrzymania Konta = ∑Margin Utrzymania Aktywa * stosunek Ask = 0,5 * 19 000 * 0,008 * 0,99495 + 20 * 620 * 0,01 * 1 = 199,61
Przy niezrealizowanym PnL, Kapitał Konta = ∑min (Kapitał * Stosunek Bid, Kapitał * Stostunek Ask) = -300 * 0,99495 + 620 * 1 = 321,515
Dostępne dla Zlecenia = Kapitał Konta - ∑ (Początkowy Margin Aktywa * Stosunek Ask) = 321,515 - (0,5 * 19 000 * 0,01 * 0,99495 + 20 * 620 * 0,02 * 1) = -21
USDT i BUSD Dostępne dla Zlecenia wynoszą 0。
Wskaźnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 199,61 / 321,515 = 0,62084 = 62,08%

Automatyczna Wymiana

W trybie Wielu Aktywów, gdy saldo portfela aktywów jest mniejsze niż Próg Automatycznej Wymiany w USD, wszystkie inne aktywa w portfelu Futures USDⓈ-M zostaną automatycznie zamienione na aktywa margin. Automatyczna wymiana jest obsługiwana przez Silnik Dopasowujący . Pamiętaj, że automatyczna wymiana nie jest obarczona opłatami.
Zapoznaj się z regulaminem automatycznej wymiany.

Próg Automatycznej Wymiany i Obliczenia

ParametryOpisWartość / Obliczenia
Próg Automatycznej WymianyPróg Automatycznej Wymiany z bazową kwotą w aktywach margin w porównaniu z Saldem PortfelaBieżąca wartość domyślna Progu Automatycznej Wymiany wynosi -10000 i może ulec zmianie
Deficyt KontaWszystkie Salda Porftela mniejsze niż Próg Automatycznej Wymiany w USDDeficyt Konta = min (0, ∑min (Saldo Portfela, Saldo Portfela-Próg Automatycznej Wymiany) * Stosunek Ask) przy Saldo Portfela mniejszym niż Próg Automatycznej Wymiany
Nadwyżka KontaWszystkie aktywa Salda Portfela większe niż Próg Automatycznej Wymiany w USDNadywżka Konta = max (0, ∑min (Saldo Portfela Aktywa, Saldo Portfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany) * Stosunek Bid) przy Saldzie Portfela Konta większym niż Próg Automatycznej Wymiany
Stosunek WymianyStosunek Wymiany lub 1 / Stosunek Wymiany jest stosunkiem aktywów podlegających wymianie lub spłacieStosunek Wymiany = -Deficyt Konta / Nadwyżka Konta
Kwota Wymiany AktywaIlość aktywa z Salda Portfela większa niż wartość Progu Automatycznej Wymiany do wymianyKwota do wymiany, zawsze dodatnia
Kwota Spłaty AktywaIlość aktywa z Salda Portfela mniejsza niż wartość Progu Automatycznej Wymiany do spłatyKwota do spłaty, zawsze dodatnia
Automatyczna wymiana odbywa się okresowo. Jeśli saldo portfela któregokolwiek z aktywów jest mniejsze niż Próg Automatycznej Wymiany, system wymieni aktywa użytkownika z nadwyżką Salda Portfela na aktywa z deficytem Salda Portfela.

Metoda Automatycznej Wymiany

i. Podejście banku centralnego ze stałym kontrahentem, dozwolone są ujemne salda niektórych aktywów na rachunku w banku centralnym,
ii. Zarejestrowane i identyfikowalne szczegóły wymiany
Wymiana jest obsługiwana przez Silnik Dopasowywania.

Zasady Automatycznej Wymiany i Współczynnik wymiany

i. i. Kiedy Deficyt Konta lub Nadwyżka Konta jest równy(-a) 0
Konto nie będzie podlegało automatycznej wymianie.
ii. Kiedy Stosunek Wymiany <= 1
Giełda przetwarza wszystkie aktywa z nadwyżką salda portfela jako stosunek, tak aby wszystkie aktywa z deficytowym saldem portfela zostały pokryte do maksimum (0, Próg Automatycznej Wymiany). Kwota aktywów z wartością Salda Portfela Aktywa większą niż wartość Progu Automatycznej Wymiany, zostanie wymieniona w ilości Kwoty Wymiany, obliczanej w następujący sposób:
Kwota Wymiany = min(Saldo Porfela Aktywa, Saldo Porfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany) * Stosunek Wymiany = min(Saldo Porfela Aktywa, Saldo Porfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany) * Deficyt Konta/Nadwyżka Konta = min(Saldo Porfela Aktywa, Saldo Porfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany) * (∑Saldo Porfela Aktywa' *Stosunek Ask) / (∑Saldo Porfela Aktywa'' *Stosunek Bid)
Gdzie Saldo Portfela to nadwyżka w portfelu określonej Kwoty Wymiany, którą trzeba obliczyć, Saldo Portfela Aktywa' oznacza każde Saldo Portfela Aktywa mniejsze niż Próg Automatycznej Wymiany, a Saldo Portfela Aktywa'' oznacza każde Saldo Porfela Aktywa większe niż Próg Automatycznej Wymiany.
Natomiast Kwota Spłaty Aktywa to kwota aktywów do spłaty, przy Saldzie Portfela Aktywa niższym niż Próg Automatycznej Wymiany. Obliczana jest w następujący sposób:
Kwota Spłaty Aktywa = -min (Saldo Portfela Aktywa, Saldo Portfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany)
Aby wszystkie zasoby były równe lub większe niż max (0, Próg Automatycznej Wymiany).
iii. Kiedy Stosunek Wymiany> 1
Nadwyżki aktywów nie wystarczą do wymiany na aktywa deficytowe. Wskaźnik zostanie zastosowany do aktywów deficytowych.
Wtedy Kwota Wymiany Aktywa jest obliczana w następujący sposób:
Kwota Wymiany Aktywa = min (Saldo Portfela Aktywa, Saldo Portfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany)
W którym Saldo Portfela Aktywa to nadwyżka salda portfela określonej Kwoty Wymiany Aktywa do obliczenia.
Wartość Kwoty Spłaty Aktywa jest obliczana w następujący sposób:
Kwota Spłaty Aktywa = -min(Saldo Portfela Aktywa, Saldo Portfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany)/Stosunek Wymiany = -min(Saldo Portfela Aktywa, Saldo Portfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany) / (Deficyt Konta/Nadwyżka Konta) = -min(Saldo Portfela Aktywa, Saldo Portfela Aktywa-Próg Automatycznej Wymiany) / ((∑Saldo Portfela Aktywa' *Stosunek Ask) / (∑Saldo Portfela Aktywa'' *Stosunek Bid))
Gdzie Saldo Portfela Aktywa to saldo portfela deficytowego określonej Kwoty Wymiany do obliczenia, Saldo Portfela Aktywa' to każde Saldo Portfela Aktywa mniejsze niż Próg Automatycznej Wymiany, a Saldo Portfela Aktywa” oznacza każde Saldo Portfela Aktywa większe niż Próg Automatycznej Wymiany.
Powiązane Artykuły
Jak otworzyć konto na platformie Binance Futures