Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Przewodnik po Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Warunki Użytkowania
Index
Zasady Handlu
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Czym Jest Tryb Multi-Assets

2021-05-06 06:44
Tryb Multi-Assets umożliwia użytkownikom handel USDⓈ-M Futures na wielu aktywach margin. Obecnie w ramach linii produktów USDⓈ-M Futures, Binance Futures oferuje USDT-marginowane i BUSD-marginowane kontrakty. W trybie Multi-Assets, Twój margin będzie dzielony pomiędzy USDT-marginowane i BUSD-marginowane kontrakty. Wszelkie zyski osiągnięte na każdym z kontraktów mogą być wykorzystane jako margin. Oznacza to, że zyski z jednej pozycji mogą zrekompensować straty na drugiej, tracącej. Zatem saldo margin odzwierciedla tylko zysk i stratę netto między pozycjami na obu rynkach. 
Należy pamiętać, że ta nowa funkcja obsługuje tylko Tryb Cross Margin.
Tryb Multi-Asset obsługuje następujące aktywa jako margin:
Aktywa Margin
Maksymalny Transfer
Wskaźnik Wartości Zabezpieczenia
BTC
5 BTC
95%
ETH
70 ETH
95%
BNB
1 000 BNB
95%
XRP
15 600 XRP
90%
ADA
11 300 ADA
90%
DOT
460 DOT
90%
SOL
100 SOL
90%
USDT
Nielimitowany
99,99%
BUSD
Nielimitowany
100%
USDC
10 000 000 USDC
99,99%
Pamiętaj:
 • Należy przenieść powyższe aktywa do Portfela USDⓈ-M Futures, zanim będą mogły zostać wykorzystane jako zabezpieczenie;
 • Saldo BNB w Portfelu USDⓈ-M Futures nadal może być wykorzystywane do zniżek opłat transakcyjnych;
 • Wartość BTC, ETH i BNB używanych jako margin w Trybie Multi-Asset zostanie obniżona o 5%. Wartość XRP, DOT i ADA użytych jako margin zostanie zmniejszona o 10%. Na przykład BNB o wartości rynkowej 1000 $ będzie wycenione na 950 $, a ADA o wartości rynkowej 1000 $ będzie wyceniona na 900 $, gdy zostanie wykorzystana jako margin w Trybie Multi-Assets;
 • BNB używane jako margin multi-assets będzie wliczane do obliczenia posiadanych BNB.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Informacje o Multi-Assets.
Jak przełączać się między trybem Single/Multi-Assets?
Pamiętaj, że Tryb Wielu Aktywów dotyczy tylko Futures USDⓈ-M.
1. Zaloguj się do swojej Aplikacji Binance i przejdź do [Futures] - [USDⓈ-M]. Kliknij [...] i wybierz [Preferencje] - [Tryb Zasobów].
2. wejdź w [Tryb Zasobów], wybierz opcję [Tryb Single-Asset] lub [Tryb Multi-Assets]. Domyślnie włączony jest Tryb Single-Asset.
Nadal możesz włączyć Tryb Multi-Assets bez zamykania istniejących pozycji.
Załóżmy, że posiadasz pozycje w trybie Izolowanym. W takim przypadku przed włączeniem funkcji Multi-Assets, zostaniesz poproszony(-a) o przełączenie wszystkich otwartych pozycji na Tryb Cross.

Zyski i Straty w Trybie Multi-Assets

Gdy saldo portfela BUSD lub USDT jest dodatnie, wygenerowany zysk jest aktywem o wartości wycenianej przez pary handlowe. Na przykład, jeśli handlujesz kontraktem USDT, wszystkie wygenerowane zyski są w USDT; natomiast jeśli handlujesz kontraktem BUSD, wszystkie zyski pozostaną w BUSD.
Gdy saldo portfela BUSD lub USDT jest ujemne, a strata jest mniejsza niż 10 000 USDT/BUSD, nie zostanie ona automatycznie przeliczona. Jeśli kwota straty jest większa niż 10 000 USDT/BUSD, zostanie ona przeliczona proporcjonalnie do salda aktywów w Portfelu USDⓈ-M Futures, po odliczeniu odpowiednich aktywów margin.
Krótko mówiąc, generowane zyski i straty są zawsze aktywami denominowanymi w parach. Ale w przypadku strat platforma dodała mechanizm automatycznej wymiany, który pomoże Ci zrównoważyć konto i zwiększyć wskaźnik wykorzystania środków.

Automatyczna Wymiana

W Trybie Multi-Assets automatyczna wymiana nastąpi w 2 okolicznościach:
 1. Gdy Saldo w Portfelu Aktywów jest mniejsze niż próg autoExchangeThreshold (-10 000 USD), ujemne saldo USDT lub BUSD zostanie automatycznie zamienione na aktywo margin przez systemowy mechanizm dopasowywania.
 2. Gdy użytkownicy zostaną zlikwidowani, automatyczna wymiana zostanie natychmiast uruchomiona, jeśli BUSD/USDT w Saldzie Portfela USDⓈ-M Futures nie wystarczy do pokrycia deficytu.
 3. Gdy użytkownicy nie mają istniejących pozycji lub otwartych zleceń, system będzie stale obliczał LTV (loan to value). Gdy LTV ≥ 1, zostanie uruchomiona automatyczna wymiana.
Uwaga: LTV= abs(∑ujemne saldo WalletBalance w USD*(1+Zmniejszenie Wartości dla Automatycznej Wymiany)) / ∑dodatnie saldo WalletBalance w USD*(1-Zmniejszenie Wartości dla Automatycznej Wymiany)
Automatyczna wymiana jest obsługiwana przez silnik usługi automatycznej wymiany. Po uruchomieniu automatycznej wymiany wszystkie inne aktywa o dodatnim saldzie w Portfelu USDⓈ-M Futures zostaną automatycznie przeliczone po cenie rynkowej w celu pokrycia odpowiedniego deficytu BUSD/USDT. Należy pamiętać, że automatyczna wymiana nie pobiera prowizji, ale następuje redukcja wartości aktywów, aby przeciwdziałać niestabilności płynności:
Aktywa
Obniżenie Wartości dla Automatycznej Wymianu
BTC
2,5%
ETH
2,5%
BNB
5%
ADA
5%
XRP
5%
DOT
5%
SOL
5%
USDC
0,01%
Należy pamiętać, że nie ma automatycznej wymiany redukcji wartości dla BUSD.
Przypadek 1: Gdy saldo BUSD wyniesie -20 000 BUSD, zostanie uruchomiona automatyczna wymiana. 20 000 BUSD / 97,5% = 20 513 BUSD z BTC zostanie zamienione na BUSD, aby zrównoważyć portfel.
Przypadek 2: W trybie Multi-Asset, jeśli nie masz żadnej istniejącej pozycji ani otwartego zlecenia, saldo Portfela USDⓈ-M Futures wynosi 1 BNB + (-600) BUSD
 • Załóżmy, że BNB/BUSD = 700 $
Twoje LTV = abs(-600)/(700*(1-5%)) = 0,90 < 1, automatyczna wymiana nie zostanie uruchomiona;
 • Załóżmy, że BNB/BUSD = 600 $
Twoje LTV = abs(-600)/(700*(1-5%)) = 1,05 ≥ 1, automatyczna wymiana nie zostanie uruchomiona. Twoje BNB zostanie przeliczone na BUSD, aby usunąć ujemne saldo BUSD.
Pamiętaj, że jeśli nie chcesz podlegać automatycznej wymianie, możesz przekonwertować lub przenieść wystarczającą ilość aktywów margin do portfela Futures USDⓈ-M, aby utrzymać ujemne saldo większe niż 10 000 $. Gdy nie masz istniejących pozycji lub otwartych zleceń, a w Twoim Portfelu USDⓈ-M Futures występuje deficyt, zaleca się, abyś dokonał(-a) szybkiej konwersji lub transferu wystarczającej ilości aktywów margin, aby LTV konta nie było większe niż 1, co może wywołać automatyczną wymianę.
Aby zmniejszyć ryzyko, Binance może tymczasowo dostosować Próg Automatycznej Wymiany i przeprowadzić konwersję automatycznie. Możesz zauważyć, że saldo określonego zasobu w Portfelu USDⓈ-M Futures jest ujemne, ale nie musi to oznaczać, że saldo margin Portfela USDⓈ-M Futures przekracza dopuszczalne straty.

Jak sprawdzić współczynnik Margin w Trybie Wielu Aktywów?

Jeśli wybrałeś(-aś) [Tryb Multi-Asset], w prawym górnym rogu widżetu Współczynnika Margin pojawi się tag [Multi-Assets].
Ponieważ saldo margin w Trybie Multi-Assets jest dzielone na wiele pozycji, prosimy o uważne monitorowanie współczynnika margin. Gdy Współczynnik Margin osiągnie 100%, wszystkie pozycje zostaną zlikwidowane.

Widżet Współczynnika Margin w Trybie Wielu Aktywów

Poniżej znajduje się równanie używane do obliczania współczynnika margin w Trybie Multi-Assets:
Współczynnik Margin = Margin Utrzymania Konta/Kapitał Konta
 • Margin Utrzymania Konta: Suma potrzebna do zabezpieczenia wszystkich pozycji cross (w USD).
 • Kapitał Konta: Suma sald margin wszystkich pozycji cross (w USD).

Jak sprawdzić stan swoich aktywów?

W interfejsie handlowym przewiń w dół do panelu pozycji i wybierz kartę [Aktywa].
Alternatywnie aktywa możesz sprawdzić w swoim Portfelu Futures.

Jak obliczyć mój współczynnik margin w Trybie Multi-Assets?

Pamiętaj, że współczynnik margin jest oparty na dominującym kursie rynkowym dla par USDTUSD i BUSDUSD.
Przyjmijmy, że pary aktywów i ich odpowiednie zmienne kursy są następujące:
Para Aktywów
Indeks Aktywa
Bufor Indeksu Bid
Bufor Indeksu Ask
Stosunek Bid
Stosunek Ask
USDTUSD
0,99
0,01
0,005
0,9801
0,99495
BUSDUSD
1
0
0
1
1
Załóżmy, że użytkownik chce handlować dwoma kontraktami, BTCUSDT perpetual i ETHBUSD_210326 z dźwignią odpowiednio 100x i 50x. W tym scenariuszu margin utrzymania konta wyniesie odpowiednio 0,8% i 1%. Niezależnie od tego czy jest to margin cross czy izolowany, stan rachunku i zmiany obliczeń różnych parametrów są następujące.

1. Stan początkowy - Brak otwartej pozycji

Symbol
BTCUSDT
ETHBUSD_210326
Aktywa Margin
USDT
BUSD
Saldo Konta dla Aktywa
200
220
Kapitał
200
220
Stopa Marginu Utrzymania
0,008
0,01
Początkowy Margin
0,01 (100x)
0,02 (50x)
Niezrealizowany PnL
0
0
Tryb Single-Asset : USDT dostępne na zlecenie = 200, BUSD dostępne na zlecenie = 220
Tryb Multi-Asset : Kapitał Konta = ∑min (assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Ponieważ nie ma żadnych otwartych pozycji, Początkowy Margin Cross wynosi 0, Dostępne do zlecenia = Kapitał-∑ (Początkowy Margin Cross * Stosunek Ask) = 416,02-0 = 416,02
USDT Dostępne dla Zlecenia = 416,02 / 0,99495 = 418,13
BUSD dostępne dla Zlecenia = 416,02 / 1 = 416,02
Margin Utrzymania Konta = 0
Współczynnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 0

2. Przy otwartych pozycjach

Symbol
BTCUSDT
ETHBUSD_210326
Aktywa Margin
USDT
BUSD
Saldo Konta dla Aktywa
200
220
Kapitał
200
220
Stopa Marginu Utrzymania
0,008
0,01
Początkowy Margin
0,01 (100x)
0,02 (50x)
Ilość dla pozycji
0,5
20
Cena Wejścia
20 000 USDT
600 BUSD
Cena Mark
20 000 USDT
600 BUSD
Niezrealizowany P&L
0
0
Margin Utrzymania Konta = ∑assetMM*askRate = 0,5*20 000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Ponieważ nie ma niezrealizowanego P/L, Kapitał Konta = Saldo Portfela = 416,02
uniAvailableForOrder = Kapitał Konta - ∑ (assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5*20 000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
USDT dostępne dla zlecenia = 76,525 / 0,99495 = 76,91
BUSD dostępne dla zlecenia= 76,525 / 1 = 76,525
Wskaźnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 199,596 / 416,02 = 0,47977 = 47,98%

3. Przy otwartych pozycjach i niezrealizowanym PnL

Symbol
BTCUSDT
ETHBUSD_210326
Aktywa Margin
USDT
BUSD
Saldo Konta dla Aktywa
200
220
Kapitał
200-500 = -300
220 + 400 = 620
Stopa Marginu Utrzymania
0,008
0,01
Początkowy Margin
0,01 (100x)
0,02 (50x)
Ilość dla pozycji
0,5
20
Cena Wejścia
20 000 USDT
600 BUSD
Cena Mark
19 000 USDT
620 BUSD
Niezrealizowany PnL
0,5 * (19 000-20 000) = -500
20 * (620-600) = 400
Margin Utrzymania Konta = ∑assetMM*askRate*askRate = 0,5*19 000*0,008*0,99495 + 20*620*0, 1 = 199,61
Przy niezrealizowanym PnL, Kapitał Konta = ∑min (Kapitał * Stosunek Bid, Kapitał * Stostunek Ask) = -300 * 0,99495 + 620 * 1 = 321,515
uniAvailableForOrder = Kapitał Konta - ∑ (uniAvailableForOrder * askRate) = 321,515 - (0,5*19 000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT i BUSD Dostępne dla Zlecenia wynoszą 0。
Wskaźnik Margin = Margin Utrzymania Konta / Kapitał Konta = 199,61 / 321,515 = 0,62084 = 62,08%