Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Voucher

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Przewodnik po Funkcjach Konta
Weryfikacja tożsamości
Weryfikacja Dwustopniowa
Problemy z E-mail
Polecenia i Partnerzy
Voucher
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
Binance Convert
NFT
VIP

Warunki Dotyczące Voucherów Cashback

2020-08-31 04:48
  • Po pomyślnym zrealizowaniu Vouchera Cashback zostanie on aktywowany. Po aktywacji odpowiedni zwrot gotówki, w kwocie równej opłacie transakcyjnej za dany produkt każdego dnia, zostanie przekazany na Twoje konto spot w USDT następnego dnia przed 23:59:59 (czasu UTC). Twój pierwszy cashback będzie składał się wyłącznie z opłaty transakcyjnej wygenerowanej po zrealizowaniu tego vouchera do 23:59:59 (UTC) tego dnia;
  • Maksymalna kwota cashbacku jednego użytkownika jest równa wartości nominalnej vouchera cashback, który będzie odejmowany każdego dnia zgodnie z dystrybucją cashbacku, aż do wyczerpania lub wygaśnięcia czasu nagrody cashback. Opłata transakcyjna kwalifikujących się zleceń zostanie przeliczona na USDT zgodnie z kursem wymiany odpowiednich zleceń w czasie rzeczywistym, zsumowana i rozdzielona na konta spot użytkowników. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty w związku z zastosowanym kursem wymiany. Użytkownicy mogą odwiedzić Portfel - Historia Transakcji - Dystrybucja lub kliknąć „Szczegóły” na voucherze, aby uzyskać więcej informacji na temat historii dystrybucji cashbacku każdego dnia;
  • Kwota zwrotu gotówki wypłacana każdego dnia jest równa całkowitej kwocie opłat transakcyjnych, które użytkownicy zapłacili poprzedniego dnia, odzwierciedlając zastosowanie rabatu VIP i rabatu BNB; opłata za likwidację i opłata za dostawę kontraktów futures są wyłączone z programu cashback. Jeśli łączna kwota opłat handlowych, które użytkownicy faktycznie zapłacili poprzedniego dnia, jest mniejsza niż 0.00000001 USDT, zostanie ona uznana za niekwalifikującą się do wykorzystania vouchera cashback; Jeśli łączna kwota odpowiedniej opłaty transakcyjnej kwalifikujących się zleceń jest większa niż pozostałe saldo vouchera cashback, użytkownicy otrzymają tylko cashback odzwierciedlający pozostałe saldo vouchera cashback.
Na przykład, Użytkownik A aktywował Voucher Spot Cashback o wartości nominalnej 500 USDT i pozostałym saldzie 100 USDT. Jeśli Użytkownik A zgromadzi dziś kolejne 300 USDT jako opłata transakcyjna za transakcje spot, otrzyma jedynie pozostałe saldo w wysokości 100 USDT jako cashback;
  • Jeśli użytkownik aktywuje wiele voucherów Cashback, które zostały zastosowane do tego samego produktu w tym samym czasie, vouchery zostaną odliczone zgodnie z kolejnością wykupu (te, które zostaną uruchomione jako pierwsze, jako pierwsze zostaną wykorzystane).
Na przykład. Użytkownik A aktywował Voucher Perpetual Futures Cashback o wartości 500 USDT (Voucher A), a następnie aktywował kolejny Voucher Perpetual Futures Cashback o wartości 1000 USDT (Voucher B). Jeśli Użytkownik A zapłaci łącznie 300 USDT jako opłatę transakcyjną za transakcje na kontraktach Perpetual Futures w dniu dzisiejszym, pozostałe saldo cashback za te vouchery po dystrybucji wyniesie: Voucher A-200 USDT, Voucher B-1000 USDT; jeśli Użytkownik A zapłaci w sumie 800 USDT jako opłatę transakcyjną za transakcje na kontraktach Perpetual Futures w dniu dzisiejszym, pozostałe saldo cashback za te vouchery po ich dystrybucji wyniesie: Voucher A-0 USDT, Voucher B-700 USDT;
  • Nagroda cashback wygasa po pewnym czasie. Użytkownicy mogą zapoznać się z „instrukcją” na voucherze cashback, aby uzyskać informacje na temat czasu uzyskania cashbacku. Użytkownicy nie będą mogli w żaden sposób zastosować ani wykorzystać pozostałego salda voucherów cashback po upływie czasu nagrody cashback;
  • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami futures to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, które może przynieść zarówno duże zyski, jak i znaczne straty. Należy pamiętać, że w przypadku ekstremalnych zmian cen istnieje szansa, że całe saldo depozytu zabezpieczającego w portfelu futures może zostać zlikwidowane. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że podejmiesz wszelkie ryzyko związane z Twoją działalnością handlową, a Binance nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie ryzyko lub niekorzystne jej skutki.