Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Przewodnik po Futures

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures
Handel Strategiczny
Kontrakty USDⓈ-M Futures
Kontrakty COIN-M Futures
Przewodnik po Futures
Tryb Hedge
Index
Zasady Handlu
Opcje
Tokeny Lewarowane
Finanse
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Twój Przewodnik Po Regulacji Limitów Pozycji

2021-11-24 01:05
Binance Futures uruchomiło narzędzie do samodzielnego dopasowywania limitów pozycji Futures. Użytkownicy mogą odwiedzić stronę limitu pozycji, aby zwiększyć lub zmniejszyć swój limit pozycji. 

Co to jest limit pozycji?

Aby zachować bezpieczeństwo systemu i stabilność, nasz system ustala maksymalną pozycję dla różnych dźwigni. 
Na przykład, kiedy handlujesz BNBUSDT i wybierasz dźwignię 20x, maksymalna pozycja, jaką możesz utrzymać, wynosi 250 000 USDT. Wyższa dźwignia skutkuje niższą maksymalną pozycją i odwrotnie. 

Gdzie mogę dostosować limit pozycji? 

Możesz go dostosować w [Preferencje] - [Zwiększ Limit Pozycji].
Alternatywnie możesz uzyskać do niego dostęp z [Dźwignia] - [Dostosuj Margin] - [Zwiększ Limit Pozycji].
Możesz również uzyskać do niego dostęp z [Zasady Handlu] - [Dźwignia i Margin] - [Zwiększ Limit Pozycji].

Użytkownicy Aplikacji mogą kliknąć [Futures] - [Ustawienia] - [Regulacja Limitu Pozycji].

Jak dostosować limit pozycji?

Krok 1: Sprawdź swój maksymalny współczynnik wzrostu pozycji
Twój maksymalny limit pozycji jest oparty na wyniku handlowym obliczonym na podstawie twoich przeszłych zachowań tradingowych. Na przykład, jeśli Twój maksymalny stosunek limitu pozycji wynosi 50%, oznacza to, że możesz otworzyć 150% domyślnej pozycji po zwiększeniu limitu pozycji. 
Krok 2: Dostosuj limit pozycji
Kliknij [Zwiększ] i wybierz symbol, który chcesz dostosować. Kliknij [Potwierdź]. Zwiększenie limitu pozycji zacznie obowiązywać natychmiast. Pamiętaj, że musisz ręcznie dostosować każdy symbol z osobna. 
Krok 3: Sprawdź Swoje Dostosowanie
Aby wyświetlić szczegóły limitu pozycji, przejdź do [Dane Dostosowania Limitu Pozycji] - [Moje Dostosowywania]
Należy pamiętać, że po dokonaniu korekty maksymalną dźwignię można ustawić tylko na 20x.

Jak obliczyć współczynnik wzrostu maksymalnego limitu pozycji?

Nasz system automatycznie oceni Twoje ryzyko handlowe i wygeneruje kompleksowy wynik w oparciu o dotychczasowy wolumen obrotu, wolumen zleceń maker, dźwignię i open interest. Twój maksymalny współczynnik regulacji będzie oparty na przyznanym Ci wyniku. Możesz sprawdzić stronę dostosowania limitu pozycji pierwszego dnia każdego miesiąca. Stosunek zmieni się automatycznie zgodnie z Twoim wynikiem handlowym. 
  • Korekta limitu pozycji standardowej dla nowo utworzonych subkont 
Dla nowo utworzonych subkont: Maksymalny standardowy stosunek dostosowania = Maksymalny stosunek dostosowania rachunku, który znalazł się w trzecim kwartylu* pod względem wyników handlowych wśród aktywnych rachunków futures użytkownika w ciągu ostatnich 180 dni
Na przykład rozważmy przypadek tradera, który w ciągu ostatnich 180 dni posiadał 100 aktywnych subkont w transakcjach futures.
Maksymalny stosunek dostosowania nowo otwartego subkonta domyślnie będzie równy maksymalnemu stosunkowi dostosowania 25 najlepiej funkcjonującego subkonta
  • Korekta limitu standardowej pozycji dla istniejących subkont 
Dla istniejących subkont: Domyślny maksymalny wskaźnik korekty = maks. (bieżąca ocena wyników istniejącego subkonta, trzeci kwartyl wyników rachunku wśród aktywnych kont futures użytkownika w ciągu ostatnich 180 dni)
Weźmy jako przykład tego samego tradera:
-Dla jego subkonta z #25 najlepszym wynikiem: Maksymalny standardowy stosunek dostosowania = bieżący
-Dla jego subkonta z #26 najlepszym wynikiem: Maksymalny standardowy stosunek dostosowania = #25 Maksymalny stosunek dostosowania
*3 kwartyl = wartość środkowa między medianą a najwyższą wartością subkonta wśród subkont użytkowników aktywnych w kontraktach futures w ciągu ostatnich 180 dni. Konta posortowane są według wyników. Np. biorąc pod uwagę 100 subkont uszeregowanych od najlepszych do najgorszych, przy czym najlepsze subkonto ma numer 1, a najniższe 100, subkonto nr 25 będzie w trzecim kwartylu.

Harmonogram opłat za zwiększenie limitu pozycji 

Opłata za zwiększenie wynosi 20 USDT/miesięcznie dla par handlowych perpetual USDT i 10 USDT/miesięcznie dla par handlowych BUSD. Po potwierdzeniu zwiększenia limitu pozycji opłata zostanie automatycznie pobrana z Twojego portfela USDⓈ-M pierwszego dnia każdego miesiąca. Skorygowana opłata za pierwszy miesiąc zostanie obliczona na podstawie pozostałych dni miesiąca i pobrana natychmiastowo. Jeśli zrezygnujesz z usługi w tym samym miesiącu, opłata nie zostanie zwrócona. 
Na przykład, jeśli zwiększysz limit pozycji BNB/USDT 10 listopada, 20/30*20 = 13,3 USDT zostanie potrącone 10 listopada. Jeśli limit nie zostanie zmniejszony przed 1 grudnia, 20 USDT zostanie odjęte w dniu 1 grudnia.

Jak anulować regulacje limitu pozycji?

W przypadku VIP0 - VIP3, odwiedź stronę dostosowania limitu pozycji.
W przypadku VIP4-VIP9 odwiedź stronę dostosowania limitu pozycji
Należy pamiętać, że jeśli nie wykorzystasz zwiększonej pozycji w ciągu 15 dni, limit pozycji zostanie automatycznie zmniejszony do pierwotnego rozmiaru.

Jak dostosować limit pozycji dla subkont?

Aby dostosować limit pozycji subkonta, przejdź do strony dostosowania limitu pozycji. Możesz wybrać dowolne powiązane subkonta (w tym konta wirtualne), po prostu przewijając w dół menu [Wybierz Konto].