Ogłoszenie
Strona Główna
Centrum Wsparcia
Ogłoszenie
Nowe Notowania Kryptowalut
Przedstawiamy Notcoin (NOT) na Binance Launchpool! Farmuj NOT, poprzez stakowanie BNB i FDUSD

Przedstawiamy Notcoin (NOT) na Binance Launchpool! Farmuj NOT, poprzez stakowanie BNB i FDUSD

2024-05-09 15:25

WAŻNE: Binance będzie pierwszą platformą, która doda wspomniany tutaj token, rozpoczynając handel o 12:00 (UTC) 16.05.2024. Wszelkie twierdzenia o oferowaniu tego tokena na sprzedaż przed określonym harmonogramem są nieprawdziwe. Przeprowadź własne badania, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich środków!

Drodzy użytkownicy Binance, 

Binance z radością ogłasza 54. projekt na Binance Launchpool - Notcoin (NOT),token społeczności, który wprowadzał użytkowników do web3, poprzez mechanikę wydobywania "tap-to-earn". Szacuje się, że strona internetowa będzie dostępna w ciągu 24 godzin, zanim rozpocznie się Launchpool. 

Użytkownicy będą mogli stakować swoje BNB i FDUSD w oddzielnych pulach, aby zdobywać tokeny NOT, przez trzy dni, a farming rozpocznie się od 00:00 (UTC) 13.05.2024.

Notowanie

Binance doda następnie NOT o 12:00 (UTC) 16.05.2024 i otworzy handel z parami handlowymi NOT/BTC, NOT/USDT, NOT/BNB, NOT/FDUSD i NOT/TRY. Tag Seed zostanie zastosowany do NOT.

Ważna uwaga: 

 • Po pierwotnym airdropie, więcej tokenów będzie w sposób ciągły podlegało airdropowi dla użytkowników i napływało na rynek, co może spowodować spadek ceny tokena.

 • Użytkownicy z airdropa typu onchain i odbierający portfel, mogą doświadczyć opóźnień w odbiorze airdropa, co może prowadzić do dalszych wahań cen.

Szczegóły Launchpoolu NOT:

 • Nazwa tokena: Notcoin (NOT)

 • Maksymalna podaż tokena: 102 719 221 714 NOT 

 • Nagrody w postaci tokenów Launchpool: 3 081 576 651 NOT (3%  maksymalnej podaży tokena)

 • Początkowa podaż w obiegu: 102 719 221 714 NOT (100% maksymalnej podaży tokena)

 • Szczegóły smart kontraktu: Notcoin

 • Warunki stakingu: Wymagane KYC 

 • Godzinowy limit na użytkownika: 

  • 3 637 972 NOT w puli BNB

  • 641 995 NOT w puli FDUSD

 Obsługiwane pule: 

 • Stakuj BNB (strona internetowa będzie dostępna za około 24 godziny): 2 619 340 153 NOT w nagrodach (85%) 

 • Stakuj FDUSD (strona internetowa będzie dostępna za około 24 godziny): 462 236 497 NOT w nagrodach (15%)

 • Okres farmingu: 00:00 (UTC) 13.05.2024 do 23:59 (UTC) 15.05.2024.

Akumulacja farmingu NOT

Daty (od 00:00:00 do 23:59:59 UTC każdego dnia)

Nagrody dzienne łącznie (NOT)

Nagrody dzienne puli BNB (NOT)

Nagrody dzienne puli FDUSD (NOT)

13.05.2024 - 15.05.2024

1 027 192 217

873 113 384

 

154 078 832

 

 

Przeczytaj o Notcoin (NOT) w naszym raporcie badawczym tutaj, który będzie dostępny w ciągu 1 godziny od opublikowania tego ogłoszenia.

Linki Projektu

Strona internetowa Notcoin

X

Telegram

Pamiętaj:

 • Snapshoty sald użytkowników i łącznych sald puli, będą wykonywane wielokrotnie w dowolnym momencie co godzinę, aby uzyskać średnie salda godzinowe użytkowników i obliczyć ich nagrody. Nagrody dla użytkowników będą aktualizowane co godzinę. 

 • Użytkownicy będą mogli gromadzić swoje nagrody (obliczane co godzinę) i odbierać je bezpośrednio na swoje konta spot w dowolnym momencie.

 • Roczny procentowy yield (APY) i całkowite saldo każdej puli będą aktualizowane w czasie rzeczywistym.

 • Tokeny można stakować tylko w jednej puli na raz. Na przykład Użytkownik A nie może jednocześnie umieścić tego samego BNB w dwóch różnych pulach, ale może przydzielić 50% swojego BNB do puli A i 50% do puli B.

 • Użytkownicy będą mogli w dowolnym momencie odebrać swoje środki, a następnie uczestniczyć w innych dostępnych pulach.

 • Tokeny stakowane w każdej puli, a także wszelkie nieodebrane nagrody, zostaną automatycznie przeniesione na konta spot każdego użytkownika, pod koniec każdego okresu farmingu.

 • Binance BNB Vault i Produkty Stałe będą wspierać Launchpool. Użytkownicy, którzy stakowali swoje BNB w BNB Vault i Produktach Stałych, automatycznie wezmą udział w Launchpool i otrzymają nagrody w postaci nowych tokenów.

 • Jeśli jednocześnie działa więcej niż jeden projekt Launchpool, aktywa BNB użytkowników w BNB Vault i Produktach Stałych zostaną podzielone i przydzielone do każdego projektu po równo, chyba że określono inaczej.

 • Aktywa BNB Vault zabezpieczające pożyczki Binance (Stawka Elastyczna) nie są uprawnione do nagród Launchpool.

 • Stakowane BNB w Launchpool nadal będą zapewniać użytkownikom standardowe korzyści z posiadania BNB, takie jak airdropy, uprawnienia do Launchpada i korzyści VIP.

Uczestnictwo w Launchpool, podlega możliwości zakwalifikowania na podstawie kraju lub regionu zamieszkania użytkownika. Zapoznaj się z instrukcjami na stronie Launchpool.

Należy pamiętać, że poniższa lista wykluczonych krajów nie jest wyczerpująca i może ulec zmianie ze względu na zmieniające się lokalne przepisy, regulacje lub inne względy. Użytkownicy muszą ukończyć weryfikację konta, a także pochodzić z kwalifikującej się jurysdykcji, aby uczestniczyć w farmingu NOT. 

Obecnie użytkownicy zamieszkujący następujące kraje lub regiony nie będą mogli uczestniczyć w farmingu NOT: Australia, Kanada, Kuba, region Krymu, Iran, Japonia, Nowa Zelandia, Holandia, Korea Północna, Syria, Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria (Samoa Amerykańskie, Guam, Portoryko, Mariany Północne i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych) i wszelkie niekontrolowane przez rząd obszary Ukrainy

Lista ta może być okresowo aktualizowana, w celu uwzględnienia zmian czynników prawnych, regulacyjnych lub innych.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Zespół Binance

09.05.2024

Uwaga: To ogłoszenie zostało zaktualizowane 10.05.2024, aby uwzględnić aktualizację Notcoina na Telegramie i Whitepaper.

Handluj gdziekolwiek jesteś, dzięki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)

Znajdź nas na 

Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników na przyszłość. Inwestuj tylko w produkty, które znasz, i tylko jeżeli rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.