Og艂oszenie
Strona G艂贸wna
Centrum Wsparcia
Og艂oszenie
Najnowsze Aktywno艣ci
Binance uruchamia handel bez op艂at dla sze艣ciu par FDUSD spot i margin

Binance uruchamia handel bez op艂at dla sze艣ciu par FDUSD spot i margin

2023-12-05 05:00

Drodzy U偶ytkownicy Binance,

Binance wprowadzi handel bez op艂at dla par BNB/FDUSD, DOGE/FDUSD, ETH/FDUSD, LINK/FDUSD, SOL/FDUSD i XRP/FDUSD spot i margin o 00:00 (UTC) 08.12.2023.

Okres wa偶no艣ci: 00:00 (UTC) 08.12.2023 do odwo艂ania

 • Wszyscy u偶ytkownicy b臋d膮 mogli cieszy膰 si臋 zerowymi op艂atami makera i takera dla powy偶szych par handlowych spot i margin. Wi臋cej informacji na temat promocyjnych par handlowych spot i margin mo偶na znale藕膰 na tej stronie.

 • Wolumen obrotu na powy偶szych parach spot i parach margin zostanie wy艂膮czony z oblicze艅 wolumenu poziomu VIP i wszystkich program贸w dostawc贸w p艂ynno艣ci w okresie promocji, w stosownych przypadkach.

 • Powy偶sze pary handlowe spot i margin b臋d膮 wy艂膮czone z rabat贸w op艂at BNB, rabat贸w op艂at lub innych form korekt op艂at lub promocji op艂at.

 • Po zako艅czeniu promocji obowi膮zuj膮 standardowe op艂aty transakcyjne. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, zapoznaj si臋 ze struktur膮 op艂at transakcyjnych spot i margin.

Zacznij handlowa膰 parami FDUSD Spot i Margin!

Uwagi:

 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania transakcji, kt贸re s膮 uwa偶ane za transakcje typu wash lub nielegalne masowe rejestracje kont, a tak偶e transakcje, kt贸re wykazuj膮 cechy handlu pomi臋dzy w艂asnymi kontami lub manipulacji rynkowej.

 • Ca艂y wolumen obrotu i wska藕niki zwi膮zane z promocj膮 s膮 mierzone przez Binance wed艂ug jego wy艂膮cznego uznania.

 • Obliczanie rabat贸w prowizji maker fee i/lub taker fee dla wszystkich par transakcji spot i margin w ramach promocji zostanie wznowione po zako艅czeniu promocji, z zastrze偶eniem dalszych aktualizacji.

 • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Promocji, lub Zasad Promocji wed艂ug w艂asnego uznania.

 • Binance zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji u偶ytkownika w przypadku, gdy konto jest zamieszane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (nielegalne dzia艂ania, naruszenie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub regulacji wewn臋trznych, dokonywanie transakcji typu wash, nielegalne masowe rejestracje kont, dokonywanie transakcji pomi臋dzy w艂asnymi kontami lub manipulacja rynkowa).聽

 • Binance zastrzega sobie prawo do okre艣lenia i/lub zmiany lub modyfikacji niniejszego Regulaminu, jego warunk贸w i kryteri贸w kwalifikacji, wyboru oraz liczby zwyci臋zc贸w, a tak偶e czasu realizacji wszelkich dzia艂a艅, kt贸re maj膮 by膰 wykonane, je偶eli jest to uzasadnione z wa偶nych powod贸w, tj.

  • maj膮cych zastosowanie: zmian w obowi膮zuj膮cych przepisach lub regulacjach;

  • obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa lub decyzji wydawanych przez s膮dy powszechne lub organy administracji publicznej;

  • przepis贸w dotycz膮cych przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy lub zwalczania finansowania terroryzmu;

  • problem贸w technicznych b臋d膮cych poza nasz膮 kontrol膮;

  • konieczno艣ci zabezpieczenia u偶ytkownik贸w przed potencjalnymi stratami;

  • konieczno艣ci zabezpieczenia Binance przed stratami wizerunkowymi;

  • zdarze艅 lub okoliczno艣ci nadzwyczajnych b臋d膮cych poza nasz膮 kontrol膮 (si艂a wy偶sza).聽

 • Poprzez przyst膮pienie do Programu uczestnik potwierdza, 偶e jest 艣wiadomy i akceptuje, i偶 wszelkie ewentualne obowi膮zki w zakresie zap艂aty podatku dochodowego lub ubezpiecze艅 spo艂ecznych z tytu艂u otrzymanej premii znajduj膮 si臋 po stronie u偶ytkownika. Wyp艂acone przez Binance kwoty b臋d膮 przekazywane bez jakichkolwiek potr膮ce艅 z tego tytu艂u.

Dzi臋kujemy za wsparcie!

Zesp贸艂 Binance

05.12.2023

Handluj gdziekolwiek jeste艣, dzi臋ki aplikacji mobilnej do handlu kryptowalutami od Binance (iOS/Android)

Znajd藕 nas na聽

Ostrze偶enie o Ryzyku: Ceny aktyw贸w cyfrowych podlegaj膮 wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienno艣ci cenowej. Warto艣膰 Twojej inwestycji mo偶e spa艣膰 lub wzrosn膮膰 i mo偶esz nie odzyska膰 zainwestowanej kwoty. Ponosisz wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne straty. Wyniki osi膮gni臋te w przesz艂o艣ci nie s膮 wiarygodnym prognostykiem wynik贸w na przysz艂o艣膰. Inwestuj tylko w produkty, kt贸re znasz, i tylko je偶eli rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji nale偶y dok艂adnie rozwa偶y膰 swoje do艣wiadczenie inwestycyjne, sytuacj臋 finansow膮, cele inwestycyjne i tolerancj臋 na ryzyko oraz skonsultowa膰 si臋 z niezale偶nym doradc膮 finansowym. Niniejszego materia艂u nie nale偶y interpretowa膰 jako porady finansowej. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, zapoznaj si臋 z naszymi Warunkami U偶ytkowania i Ostrze偶eniem o Ryzyku.