Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

Ogłoszenie
Najnowsze Wiadomości

Jak mogę Ci pomóc?
Nowe Oferty Kryptowalut
Najnowsze Wiadomości
Najnowsze Komunikaty
Nowe Oferty Fiat
Wycofanie
Informacje o Aktualizacji Portfela
Aktualizacje API
Airdrop

Piąta Rocznica Binance: Nowy Program Inwestorów VIP & Instytucjonalnych dla Użytkowników Stakingu, Ekskluzywne Oferty Oszczędności i Stakingu

2022-06-30 13:14
Drodzy Użytkownicy Binance,
Binance świętuje swoje piąte urodziny! W świetle tego doniosłego kamienia milowego, Binance VIP & Institutional wprowadza nowy program VIP i Inwestorów Instytucjonalnych dla użytkowników Stakingu, który rozszerza przywileje VIP na wszystkich uprawnionych użytkowników Stakingu. Użytkownicy, którzy spełniają wymagania określone w poniższej tabeli, automatycznie kwalifikują się do podwyższenia poziomu VIP.
Kwalifikujący się użytkownicy Binance VIP mogą również cieszyć się ekskluzywnymi nagrodami za subskrypcję niektórych produktów Oszczędnościowych lub Stakowania w Okresie Aktywności.
Promocja A: Program VIP i Inwestorów Instytucjonalnych dla Użytkowników Stakingu
Okres Aktywności: 00:00 (UTC) 04.07.2022 do odwołania
Wszyscy użytkownicy, którzy spełniają następujące wymagania dotyczące 30-dniowej Średniej Kwoty Subskrypcji i wymagań dotyczących średniej dziennej kwoty BNB, mogą cieszyć się korzyściami dostępnymi dla wyższych poziomów VIP przez jeden miesiąc na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Kwota Subskrypcji na 30-dniowy Staking, Minimalne Średnie Dzienne Saldo BNB i Odpowiadający mu Poziom VIP:
30-dniowa Średnia
Kwota Subskrybcji Stakingu (BUSD)*
Minimalne Średnie Dzienne Saldo BNB
Termin Ważności
250,000
25
VIP 1
1 miesiąc
1,000,000
100
VIP 2
4 000 000
250
VIP 3
25 000 000
500
VIP 4
35 000 000
1000
VIP 5
75 000 000
1 750
VIP 6
120 000 000
3000
VIP 7
225 000 000
4 500
VIP 8
300 000 000
5 500
VIP 9
* 30-dniowa Średnia Kwota Subskrypcji jest obliczana jako: (( kwota pierwszej subskrypcji w ciągu ostatnich 30 dni * ważny okres subskrypcji ) + ( kwota drugiej subskrypcji w ciągu ostatnich 30 dni * ważny okres subskrypcji ) + ... ) / 30 ( dni).
Na przykład, jeśli użytkownik subskrybował 3 mln $ w produktach Stakingu przez 20 dni i nie subskrybował żadnego innego produktu Stakingu przez następne 10 dni, to 30-dniowa Średnia Kwota Subskrypcji Staking na koniec tych 30 dni będzie równa 2 mln $.
Promocja B: Zdobądź Konkurencyjne Nagrody z Oszczędności i Stakingu Binance!
Okres Aktywności: od 00:00 (UTC) 04.07.2022 do 23:59 (UTC) 18.07.2022
Aby zakwalifikować się do udziału w następujących aktywnościach Oszczędności i Stakingu, użytkownicy muszą mieć status VIP 1 w dniu lub przed 00:00 (UTC) 01.07.2022. Kwalifikujący się użytkownicy VIP mogą otrzymać wyższe limity wpłat i spersonalizowane oprocentowanie kwalifikujących się tokenów ze Stakingu i Oszczędności Binance w Okresie Aktywności.
Kwalifikujące się Tokeny
Produkt
Minimalny Limit
Na Użytkownika
Maksymalny Limit
Na Użytkownika
36,79%
Termin Ważności
ADA
Stałe Oszczędności
200 ADA
10M ADA
30%
14 Dni
DREP
Stałe Oszczędności
200 DREP
10M DREP
30%
SAND
Stałe Oszczędności
200 SAND
1M SAND
20%
BNB
Stały Staking
1 BNB
1000 BNB
7,23%
Po Więcej Informacji:
Zasady i Warunki:
  • Wszyscy użytkownicy muszą wypełnić KYC, aby kwalifikować się do jakichkolwiek nagród.
  • Zapraszamy do odwiedzenia Struktury Opłat VIP lub Centrum Użytkownika, aby sprawdzić swój aktualny poziom VIP.
  • Użytkownicy, którzy osiągną progi 30-dniowej Średniej Kwoty Subskrypcji Stakingu oraz Dziennego Średniego stanu Posiadania BNB, będą automatycznie kwalifikować się do podwyższenia poziomu VIP, jeśli ich obecny poziom VIP jest niższy niż ten, do którego kwalifikuje ich 30-dniowa Średnia Kwota Subskrypcji Stakingu oraz Dzienny Średni Stan Posiadania BNB. Aktualizacja do poziomu VIP jest ważna przez miesiąc. Użytkownicy nie muszą zgłaszać się do programu.
  • Uprawnieni użytkownicy będą otrzymywać odpowiednie aktualizacje poziomu VIP co tydzień, według kolejności zgłoszeń.
  • 30-dniowa Średnia Kwota Subskrypcji Stakingu jest mierzona w wartości ekwiwalentu BUSD przy użyciu kursu zamknięcia z każdego dnia.
  • Aby zakwalifikować się do aktywności Stałego Stakingu i Stakingu w Promocji B, użytkownicy muszą mieć status VIP 1 lub wyższy przed 00:00 (UTC) 01.07.2022. Subskrypcje zostaną zamknięte dla określonego produktu po osiągnięciu maksymalnego limitu.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnej Aktywności lub Reguł Aktywności na własnych zasadach.
[Odkryj Więcej Korzyści VIP i Instytucjonalnych z Okazji Piątej Rocznicy Binance]
Binance VIP & Institutional wprowadza serię ekskluzywnych korzyści, gdy #BinanceTurns5. Sprawdź więcej ekskluzywnych promocji VIP i instytucjonalnych i weź udział już teraz! [Dowiedz się więcej tutaj]
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół Binance
30.06.2022
Znajdź nas na
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Stały Staking zwróci postawione zasoby cyfrowe do portfeli spot użytkowników po upływie uzgodnionego okresu lub po wcześniejszej realizacji. Nie masz prawa do nagrody, dopóki nie zostanie ona odebrana przez Binance, a Binance nie gwarantuje, że otrzymasz jakąkolwiek konkretną nagrodę ze stakingu lub jakikolwiek zwrot z stakingu w miarę upływu czasu. APY to oszacowanie nagród, które zarobisz w kryptowalutach w wybranym przedziale czasowym. Nie wyświetla rzeczywistej ani przewidywanego APY w żadnej walucie fiducjarnej. APY jest aktualizowane codziennie, a szacowane nagrody mogą różnić się od faktycznie wygenerowanych nagród. Nie doradztwo finansowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.