Simple Earn

Prosty sposób Wpłacania i Zarabiania
Zaloguj się, aby wyświetlić szczegóły aktywów
Brak produktów Simple Earn
Dowiedz się więcej
Elastyczne Produkty
Subskrybuj kiedy chcesz i zacznij zdobywać nagrody.
Polityka Realizacji
Elastyczne Pożyczki
APR Produktów Elastycznych
Produkty Elastyczne przyznają nagrody w oparciu o APR w Czasie Rzeczywistym oraz Bonusowe Poziomy APR
APR w Czasie Rzeczywistym
Stałe Produkty
Zablokuj aktywa na czas określony i zdobądź wyższe nagrody
Oś Czasu Dystrybucji Nagród
Dzienny Schemat Konserwacji
Polityka Realizacji
Subskrypcja Automatyczna
Bezproblemowa, automatyczna subskrypcja Elastycznych lub Stałych.
Elastyczne Produkty
Stałe Produkty
FAQ

  1. Jak działa Simple Earn?

  Dzięki Simple Earn użytkownicy mogą zdobywać nagrody poprzez deponowanie swoich aktywów cyfrowych na okresy elastyczne lub stałe.

  Użytkownicy mogą w każdej chwili dokonywać subskrypcji produktów elastycznych, aby zacząć zdobywać nagrody w dowolnej chwili. Wykup produktów stałych następuje w dniu wykupu określonym w przypadku każdej subskrypcji.

  2. Jakie nagrody można zdobyć dzięki produktom elastycznym?

  Produkty Elastyczne przyznają nagrody w oparciu o APR w Czasie Rzeczywistym oraz Bonusowe Poziomy APR Rozdawane nagrody są zaokrąglane do 8 miejsc po przecinku.
  APR w Czasie Rzeczywistym to wskazanie na żywo nagród, które możesz otrzymać i które mogą się zmieniać co minutę. Nagrody są naliczane i bezpośrednio gromadzone w Twoim Portfelu Earn co minutę.
  Bonusowe Poziomy APR są oferowane od czasu do czasu na wybranych Produktach Elastycznych poprzez strukturę warstwową i może ulec zmianie każdego dnia. Nagrody te są naliczane następnego dnia po subskrypcji, począwszy od godziny 00:00 UTC. Zaczniesz otrzymywać wypłaty nagród w swoim Portfelu Spot dzień po rozpoczęciu naliczania (dwa dni po subskrypcji) między 00:00 UTC a 08:00 UTC.

  3. Jaka jest polityka realizacji Produktów Elastycznych?

  Twoje aktywa Produktów Elastycznych zostaną zwrócone do Portfela Spot natychmiast po pomyślnym rozpatrzeniu wniosków o umorzenie.
  Jednakże dzienne limity wykupu dotyczą każdego Produktu Elastycznego i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Te ograniczenia i potencjalne opóźnienia w otrzymaniu wpływów z wykupu mogą być wynikiem różnych czynników, w tym między innymi: ekstremalnej zmienności rynku, opóźnień w sieci, znacznej liczby jednoczesnych instrukcji wykupu od innych użytkowników Binance, lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

  4. Gdzie mogę szukać nagród, które zdobyłem(-am) za Produkty Elastyczne?

  Nagrody APR w Czasie Rzeczywistym są dodawane co minutę bezpośrednio do salda każdego Produktu Elastycznego w Twoim Portfelu Earn (nie w Twoim Portfelu Spot). Nagrody Bonusowych Poziomów APR są codziennie dystrybuowane do Twojego Portfela Spot. Możesz odwołać się do swojego Portfela Earn w sprawie zdobytych nagród, lub Historii Simple Earn w celu uzyskania historycznych zapisów pod "Nagrody APR w Czasie Rzeczywistym" lub "Nagrody Bonusowych Poziomów APR".

  5. Jakie nagrody mogę otrzymać za Produkty Stałe?

  APR Produktu Stałego podlega codziennym zmianom. Nagrody te są naliczane następnego dnia po subskrypcji, począwszy od godziny 00:00 UTC. Zaczniesz otrzymywać wypłaty nagród w swoim Portfelu Spot dzień po rozpoczęciu naliczania (dwa dni po subskrypcji) między 00:00 UTC a 08:00 UTC.

  6. Co się stanie, jeśli wcześniej zrealizuję Stałe Produkty?

  Dla wybranych Produktów Stałych, możesz wykupić swoje aktywa w dowolnym momencie przed terminem zapadalności. Jednak wcześniejszy wykup, spowoduje utratę wszystkich otrzymanych nagród. Wykupiona kwota główna zostanie pomniejszona o kwotę nagród, które zostały przekazane do Twojego Portfela Spot.

  7. Wybrałem(-am) auto-subskrypcję Produktów Stałych, kiedy nagrody zaczną być naliczane i rozdawane?

  W dniu, w którym wygaśnie Twój Produkt Stały, automatycznie odnowisz subskrypcję tego samego Produktu Stałego, na taki sam okres i natychmiast zaczniesz naliczać odsetki. Nagrody zostaną przekazane do Twojego portfela Spot następnego dnia. Należy pamiętać, że Auto-Subskrypcja jest dostępna tylko dla wybranych Produktów Stałych.

  8. Jak ustalany jest APR i jakie jest źródło dochodu dla nagród Simple Earn?

  Nagrody Simple Earn APR są określane przez Binance według własnego uznania, biorąc pod uwagę różne czynniki, które są starannie zaprojektowane, aby zapewnić, że nagrody wypłacane użytkownikom są zrównoważone i konkurencyjne.
  Aktywa zdeponowane przez użytkowników w Simple Earn mogłyby być wykorzystane do różnych celów. Na przykład, mogą one być wykorzystywane do stakingu on-chain, pożyczane innym użytkownikom Binance za pośrednictwem produktów Margin i Crypto Loan, lub do celów operacyjnych przez inne jednostki biznesowe w ramach Binance.
  Binance może również od czasu do czasu prowadzić kampanie promocyjne, które są sponsorowane przez projekty partnerskie i wprowadzane do użytkowników poprzez krótkoterminowe promocyjne oferty APR na wybranych tokenach.

  9. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

  Więcej informacji można znaleźć w naszych artykułach w Centrum wsparcia lub w Regulaminie.
Zobacz więcej