Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
Feed
USD
Binance CMC Cryptocurrency Top 10 Equal Weighted Index
Celem jest śledzenie wyników 10 najlepszych aktywów cyfrowych według kapitalizacji rynkowej, w stosunku do waluty bazowej USD.
--
Cena:--
Zmiana 24h:--
USD
BUSD
USDT
Składniki Indeksu
Bieżące
Historyczny
No records
No records
Cel
Binance CoinMarketCap (CMC) Top 10 Equal Weighted Index ma na celu śledzenie wyników 10 najlepszych aktywów cyfrowych według kapitalizacji rynkowej, w stosunku do waluty bazowej USD. Koszyk 10 aktywów cyfrowych jest równo ważony i jest rebalansowany co miesiąc. Walutą indeksu jest USD.
Kapitalizacja rynkowa zasobu cyfrowego jest obliczana przez pomnożenie jego ceny referencyjnej w USD przez jego bieżącą podaż krążącą w określonym czasie w ciągu dnia. Wszystkie czasy użyte w tym dokumencie to czas UTC+0.
Pełna metodologia znajduje się w linku.
Informacje o Komitecie Zarządzającym Binance Index znajdują się w linku.
Kryteria Filtrowania
Aktywa cyfrowe będą wchodziły w skład Binance Digital Asset Indices tylko wtedy, gdy spełnią następujące kryteria filtrowania:
były notowane na platformie Binance Exchange i CoinMarketCap przez co najmniej 30 dni;
nie są wrappowane, powiązane z innym aktywem cyfrowym, walutami nie cyfrowymi (fiat), grupą tych walut lub aktywami fizycznymi;
nie są algorytmicznymi stablecoinami;
nie obejmuje tokenów CoinMarketCap Top Memes według Kapitalizacji Rynkowej https://coinmarketcap.com/view/memy/.
Konserwacja Indeksu
Utrzymanie Indeksu obejmuje monitorowanie i wdrażanie korekt wynikających z hard forków, airdropów, mapowania i / lub innych działań. Traktowanie takich działań będzie oceniane przez Komitet Zarządzający z jakościowych i ilościowych cech każdego składnika aktywów cyfrowych.
Rebalansowanie Indeksu
Indeksy rebalansują się co miesiąc z datą rebalansu indeksu w czwarty poniedziałek każdego miesiąca, a dane używane do wszystkich procedur rebalansu będą przed godziną 0:00 UTC+0 daty rebalansu. Data publikacji nowego wyboru rebalansu to pierwsza środa bezpośrednio po dacie rebalansu indeksu. Datą wdrożenia nowego wyboru rebalansu jest pierwszy piątek bezpośrednio po dniu rebalansu indeksu.
W dniu rebalansu indeksu, proces rebalansu indeksu jest stosowany w następującej kolejności:
Określenie kwalifikujących się aktywów cyfrowych.
Zastosuj kryteria filtrowania.
Zastosuj kryteria płynności.
Uszereguj kwalifikujące się aktywa cyfrowe.
Wybierz indeks bazowy aktywów cyfrowych kierując się zasadami.
Nadać wagę aktywom bazowym indeksu.
Nowy wybór aktywów cyfrowych i odpowiadające im wagi wchodzą w życie w dniu wdrożenia następującym bezpośrednio po dniu rebalansowania.
Źródło Danych Cenowych i Referencyjnych
Binance Digital Asset Indices wykorzystuje CoinMarketCap, dostawcę danych o kryptowalutach, jako źródło danych do wyceny aktywów cyfrowych.
Więcej informacji na temat CoinMarketCap można znaleźć na stronie CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/.
Polityka prywatności
Żaden komunikat ani informacje zawarte w niniejszym dokumencie, ani żaden z indeksów Binance Digital Asset nie jest przeznaczony ani nie może być uznawany za poradę inwestycyjną, finansową, handlową lub jakąkolwiek inną. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji ani oferty lub zachęty do zakupu lub sprzedaży aktywów i nie stanowi porady inwestycyjnej w odniesieniu do jakichkolwiek aktywów. CoinMarketCap nie składa żadnych oświadczeń ani zaleceń dotyczących kwalifikowalności lub przydatności jakichkolwiek produktów związanych z indeksem do inwestycji.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja jest dla niego odpowiednia, zgodnie z jego osobistymi celami inwestycyjnymi, sytuacją finansową i tolerancją ryzyka. Przed podjęciem decyzji o zakupie, sprzedaży lub posiadaniu jakichkolwiek aktywów cyfrowych, należy przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcami finansowymi i/lub podatkowymi.
Binance, jak określono w naszych warunkach użytkowania, może od czasu do czasu posiadać udziały w aktywach cyfrowych w Binance Digital Asset Indices.
Binance Capital Management, spółka zależna Binance, przejęła CoinMarketCap w kwietniu 2020.