Podwójne Inwestycje
Możesz zarabiać na swojej perspektywie rynkowej i uzyskać dostęp do potencjalnie wysokich nagród
Kup Nisko lub Sprzedaj Wysoko
Szeroki Wybór
Brak Opłat Handlowych
Wysokie Nagrody
Zaloguj się, aby wyświetlić szczegóły aktywów
Dostępne Monety
FAQ
Krok 1: Wybierz preferowany zasób
Tryb Dla Początkujących
Kryptowaluta
APY
Obecna Cena
Kryptowaluta
APY
Obecna Cena
Kryptowaluta
APY
Obecna Cena
* Stopa APY jest odświeżana w czasie rzeczywistym. Zastosujemy najnowszą stopę APY w chwili pomyślnego zakończenia subskrypcji.
Krok 2: Zacznij Już Teraz
Zdecyduj się na Sprzedaż Wysoko lub Kupno Nisko
1
2
3
4
Znajdź Produkty  
Sprzedaj za
Kup w
--
w dniu   --zarabiaj APY :  --
Obecna Cena :
 --
Krok 2: Wybierz forme rozliczenia
Aktualna Cena
--
Produkty nie są teraz dostępne, odśwież stronę
Kalkulator Zwrotu
Wybierz produkt powyżej, aby rozpocząć obliczenia.

FAQ

  1. Czym są Podwójne Inwestycje?

  Podwójne Inwestycje to zabezpieczony ustrukturyzowany produkt oszczędnościowy bez gwarancji kapitału o podwyższonym zysku, obejmujący dwie różne waluty. Przy subskrypcji wybierasz aktywa bazowe, walutę depozytu, kwotę subskrypcji i datę rozliczenia. Twój zwrot będzie wyrażony w walucie depozytu lub walucie alternatywnej – w zależności od poniższych warunków.
  Istnieją dwa rodzaje produktów Podwójnych Inwestycji: (1) Sprzedaj drogo i (2) Kup tanio.
  Dla produktu Sprzedaj Drogo,
  W uproszczeniu oznacza to, że jeżeli Cena Rozliczenia jest powyżej (w górę) Ceny Docelowej, produkt zostaje „wykonany”.
  - produkt zostaje „wykonany”, jeżeli Cena Rozliczenia ≥ Cena Docelowa
  - produkt jest „niewykonany”, jeżeli Cena Rozliczenia < Cena Docelowa
  Dla produktu Kup Tanio,
  W uproszczeniu oznacza to, że jeżeli Cena Rozliczenia jest poniżej (w dół) Ceny Docelowej, produkt zostaje „wykonany”.
  - produkt zostaje „wykonany”, jeżeli Cena Rozliczenia ≤ Cena Docelowa
  - produkt jest„niewykonany”, jeżeli Cena Rozliczenia> Cena Docelowa
  W przypadku obu rodzajów produktów Podwójnych Inwestycji otrzymasz zwroty w walucie depozytu, jeśli produkt nie zostanie wykonany. Otrzymasz zwroty w alternatywnej walucie, jeśli produkt zostanie wykonany.
  Każdy subskrybowany produkt ma datę rozliczenia. Za cenę rozliczenia przyjmujemy bieżącą cenę o godzinie 08:00 (UTC) w dniu rozliczenia.

  2. Jak obliczany jest mój zwrot?

  (1) Kiedy dany produkt zostaje „wykonany”, kwota Twojej subskrypcji i dochód z odsetek zostają przeliczone na walutę alternatywną z ceną wykonania jako kursem wymiany. Poniższy wzór pokazuje całkowitą kwotę, jaką otrzymasz:
  Sprzedaj Drogo:
  (Kwota Subskrypcji * Cena Wykonania) * [1 + (%APY * Dni Depozytu / 365)]
  Kup Tanio:
  (Kwota Subskrypcji / Cena Docelowa) * [1 + (%APY * Dni Depozytu / 365)]
  (2) Kiedy produkt jest „niewykonany”, kwota subskrypcji i dochody z odsetek nie zostaną przeliczone, a zwrot otrzymasz w walucie depozytu. Poniższy wzór pokazuje całkowitą kwotę, którą otrzymasz:
  Kwota Subskrypcji * [1 + (APY% * Dni Depozytu / 365)]

  3. Czy Cena Docelowa i wskaźnik APY są stałe?

  Cena docelowa jest stała i nie ulegnie zmianie. Czasami możemy tymczasowo przestać akceptować nowe subskrypcje, jeśli cena docelowa produktu jest zbyt zbliżona do aktualnej ceny referencyjnej.
  Wskaźnik APY ciągle się zmienia i w dużej mierze zależy od ceny wykonania, pozostałych dni depozytowych, a także zmienności cen. Po zasubskrybowaniu produktu Podwójnych Inwestycji wskaźnik APY jest zablokowany przez wszystkie dni depozytu i nie ulega zmianie.

  4. Jak mogę zobaczyć moje zlecenia?

  Przejdź do [Zlecenia] > [Historia Earn] > [Podwójne Inwestycje]. Tutaj możesz wyświetlić swoje aktualne pozycje subskrypcji i realizacji.

  5. Kiedy otrzymam mój zwrot?

  Każdy subskrybowany produkt ma datę rozliczenia. Za cenę Rozliczenia przyjmujemy średnią aktualnej ceny z ostatnich 30 minut przed godziną 16:00 (UTC+8) w dniu rozliczenia. Twój zwrot zostanie przelany na Twoje konto spot w ciągu 48 godzin od godziny 16:00 (UTC+8). Produktów Podwójnych Inwestycji nie można realizować przed terminem. Zwroty możesz otrzymać dopiero po dacie rozliczenia, ale nie wcześniej.

  6. Czy mogę anulować swoją subskrypcję?

  Niestety nie możesz anulować subskrypcji po jej zatwierdzeniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami produktu przed zatwierdzeniem subskrypcji.

  7. Co oznaczają określenia „Cena Docelowa”, „Aktywo Bazowe”, „Waluta Depozytu”, „Waluta Alternatywna”, „Dni Depozytu” i „Cena Rozliczenia”?

  Cena Docelowa
  Ustalona cena, po której waluta depozytu zostanie przeliczona na walutę alternatywną w przypadku wykonania produktu.
  Aktywo Bazowe
  Aktywa będące podstawą danego produktu Podwójnych Inwestycji. Jeżeli np. odwołujesz się do ceny spot BTC i ceny wykonania BTC, wówczas aktywem bazowym jest BTC.
  Waluta Depozytu
  Waluta użyta do subskrypcji produktu Podwójnych Inwestycji.
  Alternatywna Waluta
  Waluta, którą otrzymasz w przypadku wykonanego produktu.
  Dni Depozytu
  Liczba dni pozostałych do daty rozliczenia.
  Cena Rozliczeniowa
  Średnia aktualnej ceny z ostatnich 30 minut przed godziną 08:00 (UTC) w dniu rozliczenia. Cena rozliczenia i cena docelowa decyduje, czy dany produkt zostaje zrealizowany, czy nie.

  8. Jakie rodzaje produktów znajdują się w Podwójnych Inwestycjach?

  Obecnie posiadamy coraz to więcej aktywów bazowych takich jak: Bitcoin, Ethereum
  Poniższa tabela podsumowuje listę części produktów, które obecnie posiadamy w ramach Podwójnych Inwestycji.
  Sprzedaj Drogo
  Waluta Depozytu - BTC, ETH
  Alternatywna Waluta - BUSD
  Kup Tanio
  Waluta Depozytu - USDT, BUSD
  Alternatywna Waluta - BTC, ETH
Zobacz więcej