Podwójne Inwestycje
Możesz zarabiać na swojej perspektywie rynkowej i uzyskać dostęp do potencjalnie wysokich nagród
Kup Nisko lub Sprzedaj Wysoko
Szeroki Wybór
Brak Opłat Handlowych
Wysokie Nagrody
Zaloguj się, aby wyświetlić szczegóły aktywów
Dostępne Monety
FAQ
Krok 1: Wybierz preferowany zasób
Tryb Dla Początkujących
Kryptowaluta
APR
Obecna Cena
Kryptowaluta
APR
Obecna Cena
Kryptowaluta
APR
Obecna Cena
Ostateczna wartość APR, odzwierciedla ostatnią stawkę w momencie pomyślnej subskrypcji.
Krok 2: Zacznij już teraz
Zdecyduj się na Sprzedaż Wysoko lub Kupno Nisko
1
2
3
4
Znajdź Produkty  
Sprzedaj za
Kup w
--
dla
w dniu   --zarabiaj APR :  --
Krok 2: Wybierz kierunek
Sprzedaj Wysoko
Kup Nisko
Kalkulator Zwrotu
Wybierz produkt powyżej, aby rozpocząć obliczenia.

FAQ

  1. Czym są Podwójne Inwestycje?

  Podwójne Inwestycje dają Ci możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po pożądanej cenie i dacie w przyszłości, przy jednoczesnym zdobywaniu wysokich nagród, bez względu na kierunek, w którym podąża rynek.

  2. Jakie są korzyści z korzystania z Podwójnych Inwestycji?

  Kup nisko lub sprzedaj wysoko: Możesz kupić krypto po niższej cenie lub sprzedać krypto po wyższej cenie;
  Wysokie Nagrody: Zyskasz wysoki dochód pasywny, bez względu na kierunek, w jakim podąża rynek;
  Szeroki Wybór: Możesz wybierać spośród szerokiej gamy aktywów i ustawić docelową datę i cenę według własnych upodobań;
  Brak Opłat Handlowych: Zero opłat transakcyjnych po osiągnięciu celu i wypełnieniu produktu „Kup Nisko” lub „Sprzedaj Wysoko”.

  3. Kiedy powinienem(-nam) skorzystać z Podwójnych Inwestycji?

  Niezależnie od tego, czy jesteś zaawansowanym traderem, czy po prostu HODLerem, który chce zdobyć dodatkowe nagrody, istnieje wiele różnych powodów, dla których możesz zdecydować się na Podwójne Inwestycje. Niektóre z najczęstszych scenariuszy obejmują:
  Zdobądź zysk: Sprzedaj swoje krypto po Cenie Docelowej, aby zrealizować część zysków z inwestycji, jednocześnie korzystając z dodatkowych nagród;
  Kup dipy: Kup krypto po Cenie Docelowej, gdy rynek spada i ciesz się dodatkowymi nagrodami;
  Rozwijaj swoje krypto: Masz krypto i chcesz uzyskać dodatkowe zwroty, trzymając je;
  Rozwijaj swoje stablecoiny: Masz stablecoiny i chcesz uzyskać dodatkowe zwroty, trzymając je.

  4. Jak działają produkty „Kup Nisko” i „Sprzedaj Wysoko”?

  Istnieją dwa rodzaje produktów Podwójnych Inwestycji: „Kup Nisko” oraz „Sprzedaj Wysoko”.
  Produkty Kup nisko dają Ci szansę na zakup pożądanej krypto po niższej cenie w przyszłości, za pomocą aktywów cyfrowych.
  Przykład: Kup nisko BTC za USDT, wpłać USDT
  - Osiągnięto Cel: W Dniu Rozliczenia, jeśli Cena Rynkowa jest równa lub niższa od Ceny Docelowej, zostanie zakupiona waluta docelowa (BTC)
  - Nie osiągnięto celu: W dniu rozliczenia, jeśli cena market jest wyższa od ceny docelowej, zachowasz swoje zdeponowane aktywa cyfrowe (USDT)
  Przykład: Kup nisko BTC za ETH, wpłać ETH
  - Osiągnięto cel: W Dniu Rozliczenia, jeśli cena market jest równa lub niższa od ceny docelowej, zostanie zakupiona waluta docelowa (BTC)
  - Nie osiągnięto celu: W dniu rozliczenia, jeśli cena market jest wyższa od ceny docelowej, zachowasz swoje zdeponowane aktywa cyfrowe (ETH)
  W obu przykładach, najpierw zdobędziesz nagrody w swoich zdeponowanych aktywach cyfrowych. Po osiągnięciu ceny docelowej, kwota subskrypcji i zdobyte nagrody, zostaną wykorzystane do zakupu Twojej waluty docelowej.
  Produkty Sprzedaj wysoko dają szansę na sprzedaż istniejącego krypto, po wyższej cenie w przyszłości za aktywa cyfrowe.
  Przykład: Sprzedaj wysoko BNB za USDT, wpłać BNB
  - Cel osiągnięty: W dniu rozliczenia, jeśli cena market jest równa lub wyższa od ceny docelowej, BNB zostanie sprzedane za Twoją walutę docelową (USDT)
  - Nie osiągnięto celu: W Dniu Rozliczenia, jeśli Cena Market jest niższa od Ceny Docelowej, wówczas zachowasz swoje BNB
  Przykład: Sprzedaj wysoko BNB za ETH, wpłać BNB
  - Cel osiągnięty: W dniu rozliczenia, jeśli cena market jest równa lub wyższa od ceny docelowej, BNB zostanie sprzedane za Twoją walutę docelową (ETH)
  - Nie osiągnięto celu: W dniu rozliczenia, jeśli cena market jest niższa od ceny docelowej, zachowasz swoje zdeponowane aktywa cyfrowe (BNB)
  W obu scenariuszach, najpierw zdobędziesz nagrody w swoich zdeponowanych aktywach cyfrowych (BNB). Po osiągnięciu ceny docelowej, kwota subskrypcji i zdobyte nagrody, zostaną sprzedane za Twoją walutę docelową.

  5. Czym Jest Tryb dla Początkujących w Podwójnych Inwestycjach?

  Tryb Dla Początkujących jest przeznaczony dla nowych użytkowników Podwójnej Inwestycji. Zawiera przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci przejść przez proces subskrypcji Podwójnych Inwestycji.
  Możesz włączyć lub wyłączyć Tryb Dla Początkujących za pomocą przycisku przełączania.

  6. Czy istnieje ryzyko związane z Podwójnymi Inwestycjami?

  Z Podwójnymi Inwestycjami wiąże się ryzyko.
  Subskrybowane aktywa są zablokowane i nie będzie można ich anulować ani wykupić przed Datą Rozliczenia.
  - Jeśli cena oddala się od Ceny Docelowej, tracisz możliwość kupna lub sprzedaży po korzystniejszej cenie.
  - Transakcja może się odbyć tylko na podstawie ceny w Dniu Rozliczenia.
  Należy pamiętać, że Podwójne Inwestycje nie są inwestycją wolną od ryzyka. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami produktu przed dokonaniem subskrypcji. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wahań cen.

  7. Czy Cena Docelowa, Data Rozliczenia i APR są stałe?

  Po zakończeniu subskrypcji, Twoja Cena Docelowa, Data Rozliczenia i APR zostaną ustalone. Nie możesz zmienić tych warunków po zakończeniu subskrypcji.
  Możesz przejrzeć swoją Cenę Docelową, Datę Rozliczenia i APR z [Portfela Earn] oraz [Historia Earn].

  8. Czym są „Kwota Subskrypcji”, „Cena Docelowa”, „Data Rozliczenia”, „Waluta Depozytu”, „Waluta Docelowa”, „Okres Subskrypcji” i „Cena Rozliczenia”?

  Kwota Subskrybcji
  Kwota, którą wpłaciłeś(-aś) podczas subskrypcji Podwójnych Inwestycji. Kwota ta zostanie wykorzystana do zakupu lub sprzedaży krypto.
  Cena Docelowa
  Ustalona cena, po której chcesz kupić lub sprzedać krypto.
  Data Rozliczenia
  Ustalony termin, w którym chcesz kupić lub sprzedać kryptowalutę. W tym dniu otrzymasz również zwrot z inwestycji.
  Waluta Depozytu
  Waluta użyta do subskrypcji produktu Podwójnych Inwestycji.
  Waluta Docelowa
  Zasób, który otrzymasz, jeśli Cena Docelowa zostanie osiągnięta.
  Okres Subskrypcji
  Liczba dni od dnia subskrypcji do Dnia Rozliczenia.
  Cena Rozliczeniowa
  Średnia Cena Market z ostatnich 30 minut przed 08:00 (UTC) w Dniu Rozliczenia. Cena Rozliczenia i Cena Docelowa określają, czy Twoja Kwota Subskrypcji i nagrody zostaną przeliczone na Walutę Docelową.

  9. Jak obliczane są moje zwroty?

  Nagrody
  Kwota Abonamentu * APR% * Czas Subskrypcji (w dniach) / 365
  Poniżej podsumowano obliczenie całkowitej kwoty, którą otrzymasz w różnych scenariuszach.
  Kup Nisko Podwójne Inwestycje
  Dwa możliwe scenariusze w Dniu Rozliczenia:
  Cena Docelowa została osiągnięta: (Kwota Subskrypcji + Nagrody) / Cena Docelowa
  Cena Docelowa nie została osiągnięta: Kwota Subskrypcji + Nagrody
  Sprzedaj Wysoko Podwójne Inwestycje
  Dwa możliwe scenariusze w Dniu Rozliczenia:
  Cena Docelowa została osiągnięta: (Kwota Subskrypcji + Nagrody) * Cena Docelowa
  Cena Docelowa nie została osiągnięta: Kwota Subskrypcji + Nagrody

  10. Kiedy otrzymam mój zwrot?

  Każdy subskrybowany produkt ma Datę Rozliczenia. Jako Cenę Rozliczenia przyjmiemy średnią Ceny Rynkowej z ostatnich 30 minut przed 08:00 UTC w Dniu Rozliczenia.
  Obliczymy Twój zwrot z inwestycji w dniu rozliczenia o godzinie 08:00 UTC, w oparciu o cenę rozliczenia i cenę docelową. Zwroty otrzymasz w swoim portfelu Spot w ciągu 6 godzin, do godziny 14:00 UTC.

  11. Czy mogę edytować lub anulować swoją subskrypcję?

  Niestety NIE MOŻESZ edytować ani anulować swojej subskrypcji po jej wykupieniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami produktu przed zatwierdzeniem subskrypcji.

  12. Jak mogę wyświetlić moją subskrypcję?

  Na Stronie Binance
  Przejdź do [Zlecenia] - [Historia Earn] - [Podwójne Inwestycje]. Tutaj możesz wyświetlić swoje aktualne pozycje subskrypcji i realizacji.
  W Aplikacji Binance
  Przejdź do [Portfele] - [Earn] i kliknij ikone w prawym górnym rogu [Historia Earn]. Kliknij w [Elastyczne Oszczędności], aby zmienić filtr na [Podwójne Inwestycje]. Tutaj możesz wyświetlić swoje aktualne pozycje subskrypcji i realizacji.

  13. Czym jest Auto-Compound?

  Auto-Compound umożliwia ponowną automatyczną subskrypcję planu Podwójnych Inwestycji w Dniu Rozliczenia.
  Po włączeniu funkcji, system pomoże Ci w ponownej subskrypcji nowej pozycji, z Datą Rozliczenia przypadającą na następną dostępną Datę Rozliczenia od bieżącej daty.
  Data Rozliczenia dla BTC i ETH przypada w każdy wtorek i piątek. Data Rozliczenia dla wszystkich pozostałych aktywów cyfrowych przypada w każdy piątek.
  Tak długo jak włączona jest funkcja Auto-Compound, Twój plan Podwójnych Inwestycji zostanie automatycznie przepisany na kolejną dostępną Datę Rozliczenia w Dniu Rozliczenia. Możesz włączyć/wyłączyć plan Auto-Compound 30 minut przed Datą Rozliczenia.
  Aby włączyć funkcję Auto-Compound, włącz przycisk obok [Auto-Compound] podczas konfigurowania planu. Następnie wybierz plan podstawowy lub plan zaawansowany.
  Jeśli posiadasz już istniejącą pozycję Podwójnych Inwestycji i chcesz włączyć/wyłączyć funkcję Auto-Compound, możesz to zrobić za pomocą Portfela Earn.
Zobacz więcej
Często Zadawane Pytania dotyczące Podwójnych Inwestycji mogły zostać przetłumaczone i opublikowane w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek niespójności, nieprawidłowości, pominięć lub błędów pojawiających się w wersji przetłumaczonej, niniejsza wersja angielska https://www.binance.com/en/dual-investment będzie rozstrzygająca.