Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
Ροή
Λήψεις
English
USD

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Binance Convert
NFT
VIP
Προς το παρόν, αυτό το άρθρο δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα σας. Προτείνεται η αυτόματη μετάφραση για τα Αγγλικά.

What Is Margin Trading

2020-06-08 04:52
Video Tutorial
Margin trading is a method of trading assets using funds provided by a third party. When compared to regular trading accounts, Margin accounts allow traders to access greater sums of capital, allowing them to leverage their positions. Essentially, Margin trading amplifies trading results so that traders are able to realize larger profits on successful trades. This ability to expand trading results makes Margin trading especially popular in low-volatility markets, particularly the international Forex market. Still, Margin trading is also used in stock, commodity, and cryptocurrency markets.
In traditional markets, the borrowed funds are usually provided by an investment broker. In cryptocurrency trading, however, funds are often provided by other traders, who earn interest based on market demand for Margin funds. Although less common, some cryptocurrency exchanges also provide Margin funds to their users.
For more information about Margin trading, please see this guide created by Binance Academy.