Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
ΣΜΕ COIN-Ⓜ

Παράδοση και διακανονισμός τριμηνιαίων ΣΜΕ

Binance
2021-08-05 08:50
Κάντε κλικ στο βίντεο για να μάθετε περισσότερα

Χρόνος παράδοσης

Τα τριμηνιαία ΣΜΕ παραδίδονται/εξοφλούνται κατά την ημερομηνία λήξης, δηλαδή την τελευταία Παρασκευή κάθε ημερολογιακού τριμήνου στις 08:00:00 UTC.
(Για παράδειγμα, το τριμηνιαίο ΣΜΕ BTCUSD 0925 θα λήξει την τελευταία Παρασκευή της αντίστοιχης τριμηνιαίας περιόδου, που είναι στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 στις 08:00:00 UTC.)
Σημείωση: Σε ακραίες καταστάσεις όπου ο δείκτης τιμών παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις λόγω χειραγώγησης της αγοράς ή συγκεκριμένων περιστάσεων της αγοράς κοντά στον χρόνο παράδοσης και διακανονισμού, η Binance θα αναβάλει αναλόγως τη διαδικασία παράδοσης και διακανονισμού μέχρι νεωτέρας. Θα γίνει σχετική ανακοίνωση προς όλους τους χρήστες.

Στόχος παράδοσης

Τα Τριμηνιαία ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου της Binance ακολουθούν τον αντίστοιχο ημερολογιακό κύκλο: Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των συμβολαίων, κάντε κλικ εδώ.
Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και του διακανονισμού, θα δημιουργηθεί ένα νέο τριμηνιαίο συμβόλαιο. Ταυτόχρονα, το K-Line του συμβολαίου θα αλλάξει επίσης αναλόγως.
Παράδειγμα: Όταν το τριμηνιαίο συμβόλαιο 0925 παραδοθεί στις 08:00 (UTC) στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, το σύστημα θα δημιουργήσει ένα νέο τριμηνιαίο συμβόλαιο 0326 (ημερομηνία λήξης: 26 Μαρτίου 2021). Το K-Line του τριμηνιαίου συμβολαίου 1225 θα συνεχιστεί στο ιστορικό του K-Line των τριμηνιαίων συμβολαίων 0925 που έληξαν και το K-Line των νέων τριμηνιαίων συμβολαίων 0326 θα συνεχιστεί στο ιστορικό του K-Line του αρχικού τριμηνιαίου συμβολαίου 1225.

Τρόπος παράδοσης

Διακανονισμός στο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού (π.χ. BTC, ETH)

Τιμή διακανονισμού

Η τιμή διακανονισμού που χρησιμοποιείται για την παράδοση των συμβολαίων θα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του δείκτη τιμών κάθε δευτερόλεπτο την τελευταία ώρα (μεταξύ 7.00 και 08.00 UTC) πριν από την παράδοση, δηλαδή συνολικός δείκτης τιμών 3.600.

Προμήθεια διακανονισμού

Η προμήθεια διακανονισμού είναι η ίδια με την προμήθεια λήπτη για όλες τις θέσεις που διακανονίζονται την ημερομηνία παράδοσης.

Διαδικασία παράδοσης

  1. Όταν λήξει το τριμηνιαίο συμβόλαιο, θα παραδοθεί. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια μέθοδο διακανονισμού μέσω μετρητών για την παράδοση.
  2. Οι ανοικτές θέσεις που έχουν λήξει κλείνουν στην τιμή διακανονισμού.
  3. 10 λεπτά πριν από την παράδοση, επιτρέπεται μόνο να κλείσετε τις θέσεις και όχι να ανοίξετε νέες θέσεις, δηλ. ενεργοποιείται η εντολή "Μόνο μείωση".
  4. Όλα τα δυνητικά κέρδη/ζημία υπολογίζονται κατά τη στιγμή της παράδοσης και μετατρέπονται σε πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία (παύση 5 ~ 10 δευτερολέπτων). Η παράδοση επιφέρει προμήθεια διακανονισμού, η οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης στα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες*, άρα η προμήθεια διακανονισμού πρέπει να αφαιρεθεί.
*Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία = position_size * contract_multiplier * (1 / τιμή εισόδου - 1 / τιμή διακανονισμού) - position_size * contract_multiplier * προμήθεια διακανονισμού / τιμή διακανονισμού
  1. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημία αντικατοπτρίζονται στο υπόλοιπο του λογαριασμού και η παράδοση ολοκληρώνεται.
  2. Αφού ολοκληρωθεί η παράδοση, τα τριμηνιαία συμβόλαια που έχουν λήξει θα είναι εκτός σύνδεσης και τα επόμενα νέα τριμηνιαία συμβόλαια θα προσφέρονται διαδικτυακά (με το ίδιο σύμβολο αλλά διαφορετικό σύμβολο ονόματος). Ένα όριο τιμής* θα εφαρμοστεί στο νέο συμβόλαιο μόλις προσφερθεί διαδικτυακά και θα επανέλθει στο κανονικό μετά από 10 λεπτά:
* Μέγ. = δείκτης τιμών * (1+10%), Ελάχ. = δείκτης τιμών * (1-10%).
Σχετικά άρθρα
Μόχλευση και περιθώριο σε ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου