Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Finance
Mining
Earnings

How to Check My Mining Earnings

Binance
2020-03-24 11:40
Binance Pool settlement period is from UTC 00:00 AM to UTC 24:00 PM.
Daily mining income will be settled from UTC 02:00 AM to 10:00 AM. After the settlement is complete,mining income will be directly sent to the user's Binance Pool wallet.
Users could check the daily income records at Binance Pool [Earnings] page, or go to [Wallet-Pool] to transfer to the spot wallet for trading or withdrawal.
Σχετικά άρθρα
How to Calculate Mining Earnings