Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Συναλλαγές P2P
P2P selger- og brukeradministrasjon

Πολιτική χρήστη συναλλαγών P2P

Binance
2021-09-03 06:21
*Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλους τους χρήστες KYC εκτός CN
Ι. ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ KYC, ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
1. Οι χρήστες θα συμμορφώνονται αυστηρά με την πολιτική της πλατφόρμας KYC (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απαίτησης επαλήθευσης πραγματικού ονόματος) σχετικά με την ταυτοποίηση των χρηστών και τους λογαριασμούς που σχετίζονται με συναλλαγές P2P (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογαριασμών spot και παραστατικού χρήματος, που θα αναφέρονται στο εξής συλλογικά ως "Λογαριασμοί") και οι χρήστες θα διασφαλίζουν ότι οι Λογαριασμοί που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα P2P (η "Πλατφόρμα") είναι νόμιμα εγγεγραμμένοι και χρησιμοποιούνται μόνο από τους ίδιους.
2. Κατά την ενεργοποίηση των προειδοποιήσεων της πλατφόρμας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι χρήστες θα συνεργάζονται ενεργά με την πλατφόρμα στην επαλήθευσή της και θα βοηθούν στην παροχή τυχόν αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου κινδύνου (με την επιφύλαξη των μέτρων ελέγχου της επικινδυνότητας της πλατφόρμας που θα είναι σε ισχύ).
3. Εάν οι Χρήστες δεν συμμορφωθούν με το εδάφιο (I.2.), η Πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει όλες ή μέρος των δυνατοτήτων των Λογαριασμών τους.
4. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα στη συναλλαγή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πλατφόρμα δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα ή μη των συναλλαγών των Χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Παρόλο που η Πλατφόρμα δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συναλλαγής P2P μεταξύ των Χρηστών, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλες οι συναλλαγές είναι νομικά συμβατές, η Πλατφόρμα μπορεί (αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) να ελέγξει τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι χρήστες ως προς τη νομιμότητά τους, όπως απαιτείται και να λάβει μέτρα σύμφωνα με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
II. Γενικές οδηγίες συναλλαγών:
1. Πριν αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια εντολή με τον αντισυμβαλλόμενο, διαβάζετε πάντα προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις τους που παρέχονται γραπτώς στη σελίδα περιγραφής της διαφήμισης για να αποφύγετε περιττές διαφωνίες μεταξύ των μερών μετά την έναρξη της εντολής.
2. Προσπαθείτε πάντα να συμπεριλάβετε σαφείς περιγραφές των όρων και προϋποθέσεών σας. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε τη μορφή σημείων, κουκκίδων και να γράφετε σε σαφώς καθορισμένες παραγράφους.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εντολής είναι συνεπής με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει κατά τη διαμόρφωση της διαφήμισης.
4. Δεν πρέπει ποτέ να ασχολείστε με οποιαδήποτε μορφή συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που διευκολύνεται από κανάλι τρίτου μέρους, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων συνομιλίας ή προσωπικές συναλλαγές. Η Πλατφόρμα δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημία στοιχείων ενεργητικού λόγω συναλλαγών που πραγματοποιούνται ή ξεκινούν εκτός της Πλατφόρμας από τους Χρήστες. Η Πλατφόρμα θέτει τους κανόνες για τη συναλλαγή μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή, μόνο για να υποστηρίξει την εμπειρία των χρηστών στις υπηρεσίες της Πλατφόρμας, επομένως η Πλατφόρμα δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συναλλαγής P2P.
5. Οι χρήστες πρέπει να απέχουν από τη χρήση προσβλητικής και καταχρηστικής γλώσσας όταν χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εργαλεία συνομιλίας με χρήστες και την υποστήριξη πελατών μέσω συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την ενότητα των σχολίων εντολής.
6. Και τα δύο μέρη της συναλλαγής θα πρέπει να αναλαμβάνουν το πρόσθετο κόστος συναλλαγής που αφορά τις μεταφορές παραστατικού χρήματος, για παράδειγμα, τις προμήθειες συναλλαγής που απαιτούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εκτός εάν κανένα από τα μέρη δεν έχει συμφωνήσει ρητά να πληρώσει για το πρόσθετο κόστος συναλλαγής πριν από την έναρξη της συναλλαγής. Επομένως, το ποσό αποστολής θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος συναλλαγής. (Π.χ. εάν το ποσό της εντολής είναι 10.000 USD συνολικά και χρεώνονται επιπλέον 5 USD από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει 10.005 USD αντί 10.000 USD.) Σχετικά με συναλλαγές, ενδεικτικά, σε RUB, αλλά και σε UAH, KZT, IDR, BDT, SGD: ο πωλητής πρέπει να λαμβάνει πάντα το πλήρες ποσό και ο αγοραστής είναι πάντα υπεύθυνος για τις προμήθειες συναλλαγών παραστατικού χρήματος, όπως απαιτούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
III. Οδηγίες προς αγοραστές:
1. Πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής που υποστηρίζεται από τον Πωλητή και να μεταφέρετε το ποσό όπως φαίνεται στη σελίδα της εντολής εντός του χρόνου που καθορίζεται από τον Πωλητή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει/κάνει κλικ στο πλήκτρο "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" μετά την πληρωμή.
2. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο πληρωμής με το όνομα του κατόχου του λογαριασμού που ταιριάζει με το καταχωρημένο όνομά σας στην Binance (το όνομα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με το όνομα της επαλήθευσης KYC στην Binance). Η Πλατφόρμα δεν υποστηρίζει επαληθευμένες μεθόδους πληρωμής με μη πραγματικό όνομα. Η λειτουργία P2P του Χρήστη θα ανασταλεί για τουλάχιστον 15 ημέρες εάν έχει χρησιμοποιηθεί ένας τρόπος πληρωμής που δεν έχει επαληθευτεί με πραγματικό όνομα.
3. Μην κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" όταν η πληρωμή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί. Εάν πατήσετε/κάνετε κλικ στο πλήκτρο "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" όταν η πληρωμή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή.
4. Εάν η προτιμώμενη επιλογή πληρωμής από τους Χρήστες είναι μέσω "άμεσης πληρωμής" ή "γρήγορης πληρωμής", τυχόν άλλοι τρόποι πληρωμής, όπως η διεθνής μεταφορά, δεν ενεργοποιούνται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Πωλητή.
5. Όταν η πληρωμή πραγματοποιείται σε νόμισμα παραστατικού χρήματος στον Πωλητή, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται ευαίσθητες λέξεις ή εκφράσεις που σχετίζονται με το Ψηφιακό Νόμισμα στο πεδίο/ενότητα παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λέξεων όπως αγορά BTC, USDT, κρυπτονόμισμα και Binance.
6. Εάν έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή και έχετε πατήσει "Μεταφέρθηκε, ειδοποίηση πωλητή" , αλλά ο Πωλητής δεν παρέδωσε τα αντίστοιχα Ψηφιακά Στοιχεία Ενεργητικού (εφεξής "Παράδοση") στον Αγοραστή εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή μέσω της λειτουργίας πλαισίου συνομιλίας. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της Πλατφόρμας και έχετε εκτελέσει σωστά τις διαδικασίες που ορίζει η Πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής των σχετικών νόμιμων πιστοποιητικών που πληρούν τις απαιτήσεις της πλατφόρμας) και δεν υπάρχει καμία απάντηση από τον Πωλητή, τότε μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε προσφυγή κατά του Πωλητή. Η ομάδα P2P μπορεί να σας βοηθήσει με την καταγγελία βάσει των κανόνων χειρισμού προσφυγών, εάν ζητηθεί από τον χρήστη. Ωστόσο, η Πλατφόρμα δεν είναι μέρος σε συναλλαγή P2P. Ως εκ τούτου, η Πλατφόρμα δεν είναι υποχρεωμένη να παρέμβει σε τυχόν διαφορές μεταξύ Χρηστών που συμμετέχουν σε συναλλαγές P2P. Λάβετε υπόψη ότι η Binance και η Πλατφόρμα διατηρούν το δικαίωμα τυχόν οριστικών ερμηνειών και αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων σε υποθέσεις προσφυγών. Η επανεκκίνηση προσφυγών θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική κρίση της Binance και της Πλατφόρμας κατά περίπτωση.
7. Σε περίπτωση παραβίασης των "Οδηγιών προς αγοραστές", η Πλατφόρμα μπορεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους ή τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, ή κατά την απόλυτη κρίση της, να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης του λογαριασμού του παραβάτη ή της απενεργοποίησης τυχόν λειτουργιών λογαριασμού στην πλατφόρμα συναλλαγών της Binance ή/και την Πλατφόρμα.
8. Κατά την ανάρτηση μιας διαφήμισης, οι οδηγίες προς αγοραστές στους Όρους συναλλαγών δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους κανόνες της Πολιτικής χρήστη συναλλαγών (τιμή, προμήθειες, παρατηρήσεις κ.λπ.).
IV. Οδηγίες προς πωλητές:
1. Το όνομα του κατόχου του λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή πληρωμών πρέπει να ταιριάζει με το καταχωρημένο όνομά σας στην Binance. (Το όνομα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με το όνομα της επαλήθευσης KYC στην Binance.)
2. Αφού επιβεβαιώσει την παραλαβή της πλήρους πληρωμής από τον Αγοραστή, ο Πωλητής πρέπει να ολοκληρώσει την εντολή (να αποδεσμεύσει το κρύπτο προς τον αγοραστή) μέσα σε 15 λεπτά.
3. Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την πλατφόρμα, κανείς δεν θα ζητά από τους εκπροσώπους υποστήριξης πελατών να ακυρώσουν την εντολή χωρίς τη συγκατάθεση του Αγοραστή.
4. Οι τιμές για εντολές που καταχωρήθηκαν μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θεωρούνται ως τελικές και αδιαπραγμάτευτες.
5. Εάν έχετε μη ολοκληρωμένες εντολές ή διαφωνίες με τον Αγοραστή, βεβαιωθείτε ότι παραμένετε πάντα σε επαφή, μέσω του αντίστοιχου αριθμού κινητού τηλεφώνου ή email που έχετε καταχωρίσει στην Πλατφόρμα.
6. Σε περίπτωση πρόσθετων προμηθειών που χρεώθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο Πωλητής πρέπει να παράσχει απόδειξη συναλλαγής από τους παρόχους υπηρεσιών για να αποδείξει σαφώς το ποσό που αφαιρέθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
8. Κατά την ανάρτηση μιας διαφήμισης, οι οδηγίες προς πωλητές στους Όρους συναλλαγών δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους κανόνες της Πολιτικής χρήστη συναλλαγών (τιμή, προμήθειες, παρατηρήσεις κ.λπ.).
7. Σε περίπτωση παραβίασης των "Οδηγιών προς πωλητές", η Πλατφόρμα μπορεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους ή τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, ή κατά την απόλυτη κρίση της, να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης του λογαριασμού του παραβάτη ή της απενεργοποίησης τυχόν λειτουργιών λογαριασμού στην πλατφόρμα συναλλαγών της Binance.
V. Προειδοποίηση κινδύνου και αποποίηση ευθυνών:
 • Κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές P2P, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του κινδύνου διακυμάνσεων στην αξία των Ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού, των κινδύνων αξιοπιστίας σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους στις συναλλαγές P2P και των κινδύνων συμμόρφωσης των συναλλαγών παραστατικού χρήματος.
 • Έχετε επαρκείς επενδυτικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και την ικανότητα να αναλάβετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές P2P και συμφωνείτε να αναλαμβάνετε ανεξάρτητα όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε συναλλαγές P2P.
 • Οι χρήστες, για τη δική τους ασφάλεια, δεν πρέπει να αναφέρουν προσωπικές πληροφορίες (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων) ούτε στις συναλλαγές ούτε στις αυτόματες απαντήσεις τους.
 • Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη λέξη "Binance", ονόματα τοπικών τραπεζών και συστημάτων πληρωμών ή οποιαδήποτε από τις ευαίσθητες λέξεις στα ψευδώνυμα τους.
 • Απαγορεύεται η χρήση πολλαπλών λογαριασμών για συναλλαγές P2P. Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιοι λογαριασμοί, θα έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις συναλλαγές για όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς χρηστών.
 • Πριν από μια συναλλαγή P2P, έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλα τα περιεχόμενα της παρούσας Πολιτικής, τους Όρους και τους σχετικούς κανόνες για τις πλατφόρμες της Binance και έχετε συμβουλευτεί επαγγελματίες πριν αποφασίσετε κατά τη διακριτική σας ευχέρεια σχετικά με το εάν και πώς θα ολοκληρώνετε τις συναλλαγές P2P με βάση τις συστάσεις τους.
 • Η Πλατφόρμα δεν είναι μέρος σε συναλλαγή P2P. Επομένως, τυχόν διαφορές μεταξύ Χρηστών που ασχολούνται με συναλλαγές P2P δεν έχουν καμία σχέση με την Πλατφόρμα. Η Πλατφόρμα δεν έχει ούτε τα δικαιώματα ούτε τις υποχρεώσεις επίλυσης τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτήν. Δεν υποχρεούται να αναλάβει οικονομικές ή μη οικονομικές υποχρεώσεις ή ευθύνες προς οποιοδήποτε μέρος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποζημιώσεων).
 • Συμφωνείτε και εξουσιοδοτείτε την Πλατφόρμα να προβεί σε όλες τις εύλογες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακύρωσης συναλλαγών ή της απενεργοποίησης λειτουργιών λογαριασμού υπό ορισμένες συνθήκες) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, τους Όρους και τους σχετικούς κανόνες για τις πλατφόρμες της Binance, για την προστασία σας, την προστασία της πλατφόρμας και των νόμιμων δικαιωμάτων των Χρηστών.
VI. Μη φυσιολογικές επενδυτικές συμπεριφορές και μέτρα για τη διαχείρισή τους:
Συμφωνείτε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Πλατφόρμα δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε από συναλλαγές P2P ή από τη χρήση υπηρεσιών βάσει της παρούσας Πολιτικής για λόγους άλλους από τη σκοπούμενη δραστηριότητα της πλατφόρμας ή λόγω βαριάς αμέλειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των επιθέσεων από χάκερ, των διακοπών ρεύματος ή των αναπόφευκτων τεχνικών βλαβών.
Η πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της πλατφόρμας, αμέσως και χωρίς προειδοποίηση και για μια χρονική περίοδο, κατά την κρίση της πλατφόρμας, εάν:
 • Ευλόγως υποπτευόμαστε ότι έχετε παραβιάσει ή ενδέχεται να ενεργείτε κατά παράβαση της παρούσας Πολιτικής.
 • Εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς για συναλλαγές P2P.
 • Εάν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τους άλλους Χρήστες μας. Εάν ασκήσουμε το δικαίωμά μας να περιορίσουμε ή να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε συνέπειες της αποτυχίας μας να σας παράσχουμε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν καθυστέρησης, ζημιάς ή ταλαιπωρίας που μπορεί να προκύψει.
 • Εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να επωφεληθούν από τις Υπηρεσίες μας.
 • Εάν αποκαλυφθεί ότι, κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, ο δράστης χρησιμοποίησε άσεμνη γλώσσα εναντίον του αντισυμβαλλομένου, έβρισε, εκβίασε, παρενόχλησε, απείλησε ή παραβίασε με άλλο τρόπο ή προσπάθησε να παραβιάσει νόμιμα δικαιώματα (όπως, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη μη δυσφήμηση, την πνευματική ιδιοκτησία, κ.λπ.) άλλων χρηστών, ή συνέλεξε προσωπικά δεδομένα τα οποία, στη συνέχεια, διένειμε σε τρίτους.
Αναγνωρίζετε ότι η απόφασή μας να προβούμε σε ορισμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης, της αναστολής ή του κλεισίματος του λογαριασμού ή του πορτοφολιού σας, μπορεί να βασίζεται σε εμπιστευτικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας. Συμφωνείτε ότι η Binance δεν έχει καμία υποχρέωση να σας αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας.
Θα αναιρέσουμε την αναστολή το συντομότερο δυνατόν, μόλις οι λόγοι της αναστολής πάψουν να υφίστανται, ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με το πότε (και αν) θα ανακληθεί η εν λόγω αναστολή.
Μη φυσιολογικές επενδυτικές συμπεριφορέςΚανόνες διαχείρισης
1. Ο αγοραστής ακυρώνει μια εντολή που έχει ήδη δημιουργηθεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του πωλητή ή της πλατφόρμας.Εάν ο αγοραστής το κάνει 3 φορές την ίδια ημέρα, το σύστημα θα απαγορεύσει στον αγοραστή να πραγματοποιήσει αγορά για εκείνη την ημέρα.
2. Η εντολή ακυρώνεται αυτόματα καθώς η πληρωμή δεν πραγματοποιείται εντός του χρονικού ορίου μετά τη δημιουργία της εντολής.Εάν ο αγοραστής το κάνει 2 φορές την ίδια ημέρα, το σύστημα θα απαγορεύσει στον αγοραστή να πραγματοποιήσει αγορά για εκείνη την ημέρα.
3. Τις τελευταίες 7 ημέρες, ο χρήστης έχει πάνω από 10 αντιστοιχισμένες εντολές, το ποσοστό προσφυγών είναι μεγαλύτερο από 20%, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι κάτω από 60%.Η πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του χρήστη για τουλάχιστον 7 ημέρες.
4. Τις τελευταίες 7 ημέρες, ο χρήστης έχει πάνω από 5 αντιστοιχισμένες εντολές, αλλά το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι κάτω από 20%.Η πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του χρήστη για τουλάχιστον 7 ημέρες.
5. Α. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις έχουν την καλύτερη τιμή προσφοράς αλλά μηδενικές εντολές εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Β. Οι διαφημίσεις έχουν περισσότερες από 5 αντιστοιχισμένες εντολές αλλά το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι κάτω από 20%.Και οι δύο τύποι Α και Β θα θεωρούνται αναποτελεσματικές διαφημίσεις και θα κλείνουν αυτόματα από το σύστημα.
6. Χρήστες που δημοσίευσαν περισσότερες από 3 αναποτελεσματικές διαφημίσεις (τύπου Α+Β) τις τελευταίες 7 ημέρες και, ταυτόχρονα, το ποσοστό ολοκλήρωσης τους για τις τελευταίες 7 ημέρες είναι κάτω από 60%.Οι χρήστες θα αποκλείονται από όλες τις δραστηριότητες P2P για τουλάχιστον 7 ημέρες.
7. Η διαφήμιση του χρήστη έχει περισσότερες από 5 εντολές για τις οποίες υπάρχουν προσφυγές ταυτόχρονα.Οι διαδικτυακές διαφημίσεις θα είναι κρυμμένες και ο χρήστης θα αποκλείεται από όλες τις δραστηριότητες P2P.
Όταν προκύπτουν μη φυσιολογικές λειτουργίες κατά τον έλεγχο κινδύνου.Κανόνες διαχείρισης
1. Όταν εντοπίζονται μη φυσιολογικές λειτουργίες από το σύστημα ελέγχου κινδύνων, οι Χρήστες αρνούνται ρητά ή δεν συνεργάζονται ενεργά με την πλατφόρμα για επακόλουθη επαλήθευση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.Η πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει να ορίσει άμεσα τον λογαριασμό ως μη φυσιολογικό και να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αύξησης του επιπέδου κινδύνου των χρηστών, της άμεσης δέσμευσης των λογαριασμών των Χρηστών και άλλων σχετικών λογαριασμών, έως ότου τα στοιχεία ελέγχου κινδύνου που παρέχονται από τους χρήστες περάσουν από τον έλεγχο κινδύνου της πλατφόρμας.
2. Όταν διαπιστωθεί από το σύστημα ελέγχου της πλατφόρμας ότι οι χρήστες είναι ύποπτοι για απάτη (ή απόπειρα απάτης), κατάθεση χρημάτων σε πλατφόρμες υψηλού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πλατφορμών εμπόρων κρύπτο χωρίς άδεια, των διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιγνίων, των πλατφορμών που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος, ή άλλων πλατφορμών με αδύναμες διαδικασίες ελέγχου κινδύνου), ή άλλες μεταφορές στοιχείων ενεργητικού υψηλού κινδύνου.
Προειδοποίηση κινδύνου: Προσοχή σε όλες τις προσπάθειες σύνδεσης αυτής της πλατφόρμας με τέτοιες πλατφόρμες, σε περίπτωση τυχόν περιττών ζημιών στη περιουσία.
Η πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει να δεσμεύσει ή να απενεργοποιήσει απευθείας τη συναλλαγή, την ανάληψη ή ακόμη και όλες τις λειτουργίες P2P του λογαριασμού ή των συνδεδεμένων Λογαριασμών.
3. Οι Λογαριασμοί δεν χρησιμοποιούνται από Χρήστες ή χρησιμοποιούνται παράνομα για την αγορά Ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού για άλλους: εάν γίνει διαπίστωση από την πλατφόρμα ότι οι Χρήστες έχουν πουλήσει, δανείσει ή μισθώσει τον λογαριασμό τους για χρήση από άλλους ή έχουν αγοράσει παράνομα Ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού για άλλους.
Προειδοποίηση κινδύνου: Διατηρήστε τα στοιχεία σας ασφαλή, ώστε να μην σας εκμεταλλευτούν άλλοι για εγκληματικές ενέργειες.
Η πλατφόρμα μπορεί να επιλέξει να λάβει ένα ή περισσότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης της λειτουργίας συναλλαγών P2P, της καθυστέρησης ή απενεργοποίησης της δυνατότητας ανάληψης ή της άμεσης δέσμευσης αυτών των Λογαριασμών χρηστών και των συνδεδεμένων Λογαριασμών.
4. Λήψη ή εισαγωγή Ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού ή κεφαλαίων από παράνομες πηγές: Οι Χρήστες γνωρίζουν ή μπορούν να συμπεράνουν ευλόγως με βάση την κοινή λογική, ότι τα Ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού και τα χρήματα που λαμβάνονται από άλλες πλατφόρμες/ομάδες WeChat είναι παράνομα νομίσματα ή κεφάλαια, ωστόσο τα επιτρέπουν να εισρεύσουν σε Λογαριασμούς άλλων χρηστών στην πλατφόρμα.Η πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα και οριστικά όλες ή τμήματα των δυνατοτήτων του Λογαριασμού Χρήστη και των συνδεδεμένων Λογαριασμών και να τερματίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους Χρήστες ή την εκτέλεση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων.
5. Χρήστες που διαπιστώθηκε ότι διέπραξαν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: όταν οι χρήστες εντοπίζονται από το σύστημα ελέγχου κινδύνου ή επαληθεύονται από το προσωπικό ελέγχου κινδύνου ως άμεσα συμμετέχοντες ή εμπλεκόμενοι σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Η πλατφόρμα μπορεί να απενεργοποιήσει άμεσα και οριστικά όλες ή τμήματα των δυνατοτήτων του Λογαριασμού Χρήστη και των συνδεδεμένων Λογαριασμών και να τερματίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στους Χρήστες ή την εκτέλεση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων.
6. Δέσμευση λογαριασμού: όταν οι λογαριασμοί των Χρηστών έχουν δεσμευτεί κατόπιν αιτήματος δικαστικού φορέα.Η πλατφόρμα ενδέχεται να δεσμεύσει τους λογαριασμούς των Χρηστών σύμφωνα με την επιδίκαση που εκδίδεται από δικαστικό φορέα, καθώς και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, οι Χρήστες θα επικοινωνούν με τον σχετικό δικαστικό φορέα, αντί για την πλατφόρμα, για να επιλύσουν το ζήτημα.
7. Δικαστική έρευνα: Ο δικαστικός φορέας καλεί τους Χρήστες να ανακτήσουν πληροφορίες λογαριασμού στην πλατφόρμα, με τη μορφή, ενδεικτικά, δικαστικής έρευνας και διαβούλευσης.Η πλατφόρμα ενδέχεται να απενεργοποιήσει ορισμένες δυνατότητες των λογαριασμών των χρηστών και των συνδεδεμένων λογαριασμών.
Σχετικά άρθρα
Οδηγίες για εμπόρους συναλλαγών P2P της Binance