Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Επαλήθευση ταυτότητας

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εταιρικό λογαριασμό

Binance
2021-07-02 01:22
Για να υποβάλετε αίτηση για εταιρικό λογαριασμό, ακολουθήστε τον αναλυτικό οδηγό παρακάτω:
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Binance και μεταβείτε στο[Προφίλ]- [Ταυτοποίηση]. Κάντε κλικ στην επιλογή [Εταιρική επαλήθευση].
Σημειώστε ότι εάν το email σας έχει ήδη συνδεθεί με έναν προσωπικό λογαριασμό, δεν μπορεί να αναβαθμιστεί σε εταιρικό λογαριασμό. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι υποβάλλετε την αίτηση εταιρικού λογαριασμού με έναν μη επαληθευμένο λογαριασμό.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Επαλήθευση].
3. Επιλέξτε τον τύπο της εταιρείας και κάντε κλικ στην επιλογή [Αλλαγή τύπου εταιρείας].
4. Θα σας ζητηθεί τα προετοιμάσετε μια λίστα με έγγραφα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης της επιχείρησης. Τα απαιτούμενα έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εταιρείας που επιλέγετε.
Για παράδειγμα:
Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [Έναρξη επαλήθευσης] για να συνεχίσετε ή [Εναλλαγή τύπου εταιρείας] για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο.
5. Συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες της εταιρείας σας και κάντε κλικ στην επιλογή [Συνέχεια]. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε [Αποθήκευση ως προσχέδιο] ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία επαλήθευσης.
6. Ανεβάστε τα εταιρικά έγγραφα βάσει των απαιτήσεων.
7.1 Εάν πρέπει να επαληθεύσετε τους διευθυντές, εισαγάγετε τα στοιχεία των διευθυντών σας και ανεβάστε τα απαιτούμενα έγγραφα.
Λάβετε υπόψη:
 • Για έγγραφα ταυτοποίησης, ανεβάστε ένα αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας για να αποδείξετε την εθνικότητά σας / τη δικαιοδοσία στην οποία ανήκετε (το δίπλωμα οδήγησης δεν είναι αποδεκτό).
 • Για φωτογραφίες selfie, ανεβάστε τις πλήρως έγχρωμες. Μην χρησιμοποιείτε στιγμιότυπα οθόνης, φωτοτυπίες ή φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία με προγράμματα / φίλτρα.
 • Υποστηρίζουμε τις μορφές jpeg / jpg και png.
7.2 Εάν δεν χρειάζεται να επαληθεύσετε τους διευθυντές (για συγκεκριμένους τύπους επιχειρηματικών οντοτήτων), εισαγάγετε τις πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων (UBO) και ανεβάστε τα απαιτούμενα έγγραφα.
8. Εισαγάγετε τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων διαπραγματευτών / επενδυτών και ανεβάστε τα απαιτούμενα έγγραφα.
Ενεργοποιήστε το κουμπί [Βασικός], αν ο διαπραγματευτής/επενδυτής είναι αυτός που χρησιμοποιεί πιο συχνά το ανταλλακτήριο.
Λάβετε υπόψη ότι ο Βασικός διαπραγματευτής απαιτείται για την εκτέλεση της επαλήθευσης προσώπου στο επόμενο βήμα.
9. Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή Binance για να σαρώσετε τον κωδικό QR και να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας στο τηλέφωνό σας ή να κάνετε κλικ στην επιλογή [Χρήση υπολογιστή για επαλήθευση] για ολοκλήρωση στον υπολογιστή σας.
Μην φοράτε καπέλα και γυαλιά και μην χρησιμοποιείτε φίλτρα. Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός.
Στην συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Ολοκλήρωσα τη διαδικασία στο τηλέφωνό μου].
10. Διαβάστε και αποδεχτείτε τη δήλωση. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή [Κατανοώ πλήρως τη δήλωση] και κάντε κλικ στην επιλογή [Συνέχεια].
11. Η αίτησή σας υποβλήθηκε επιτυχώς. Περιμένετε μέχρι να την ελέγξουμε.


Συχνές ερωτήσεις

Τα απαιτούμενα έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εταιρείας. Ανατρέξτε στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη. Για παράδειγμα, πρέπει να προετοιμάσετε:
1. Ένα αντίγραφο του πρωτότυπου Πιστοποιητικού σύστασης και της Καταχώρισης της επιχείρησης.
2. Ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο / Σύσταση / Κανονισμοί / Σύμβαση λειτουργίας.
3. Μια επιστολή εξουσιοδότησης. Εκδώστε μια επιστολή εξουσιοδότησης στην Binance και υποδείξτε το email σύνδεσης στην Binance και τη θέση του αιτούντος, εξουσιοδοτώντας τον αιτούντα να χρησιμοποιεί έναν Εταιρικό λογαριασμό εκ μέρους της εταιρείας. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης τους τελευταίους τρεις μήνες. Εάν η εταιρεία έχει μόνο έναν διευθυντή, τότε η επιστολή εξουσιοδότησης μπορεί να υπογραφεί από αυτόν τον μοναδικό διευθυντή. Εάν η εταιρεία έχει περισσότερους από έναν διευθυντές, θα πρέπει να υπογραφεί τουλάχιστον από δύο διευθυντές. Εάν χρησιμοποιείτε πρότυπο, βεβαιωθείτε ότι είναι προσαρμοσμένο για να ταιριάζει στη δική σας κατάσταση.
文本,,信件描述已自动生成
4. Μια επίσημη Έκθεση της εταιρείας ή κρατικά έγγραφα που εκδόθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Μια λίστα με τους τρέχοντες διευθυντές (φυσικό πρόσωπο).
 • Μια λίστα με τους πραγματικούς δικαιούχους (φυσικό πρόσωπο) και το ποσοστό τους επί των περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.
5. Την ιδιοκτησιακή δομή.
6. Έναν σύνδεσμο προς κρατικό ιστότοπο που να περιλαμβάνει τα στοιχεία της εταιρείας σας, επιτρέποντας την επαλήθευση της γνησιότητας της καταχώρισης. Εάν δεν υπάρχει λειτουργία αναζήτησης στον κρατικό ιστότοπο για τα στοιχεία της εταιρείας, παραθέστε αντί αυτού ένα Πιστοποιητικό καλής υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών.
7. Πλήρες στιγμιότυπο οθόνης από τον κρατικό ιστότοπο που να περιλαμβάνει τα τρέχοντα στοιχεία της εταιρείας. Επιβεβαιώστε ότι στην απεικόνιση συμπεριλαμβάνεται η ώρα και ημερομηνία από την οθόνη του υπολογιστή.
8. Έγκυρα αντίγραφα διαβατηρίου / ταυτότητας των διευθυντών, των πραγματικών δικαιούχων και των επενδυτών.
9. Πρόσφατες φωτογραφίες selfie των διευθυντών, των πραγματικών δικαιούχων και των επενδυτών.
10. Ένα ερωτηματολόγιο κυρώσεων.
*Λάβετε υπόψη ότι αυτή είναι μόνο η πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου. Μπορείτε να κάνετε λήψη της πλήρης έκδοσης κατά της διαδικασίας επαλήθευσης.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Επαλήθευση] για να δείτε τον(ους) σχετικό(ούς) λόγο(ους) απόρριψης. Εάν η αίτησή σας απορρίφθηκε, υποβάλετε ξανά την αίτησή σας, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο απόρριψης. Θα δώσουμε προτεραιότητα στον έλεγχο της νέας αίτησης εντός επτά εργάσιμων ημερών.
Εάν το email σας έχει ήδη συνδεθεί με έναν προσωπικό λογαριασμό, δεν μπορεί να αναβαθμιστεί σε εταιρικό λογαριασμό. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις και βεβαιωθείτε ότι υποβάλλετε την αίτηση εταιρικού λογαριασμού με έναν μη επαληθευμένο λογαριασμό.
Η κατάσταση της αίτησης εταιρικού λογαριασμού βρίσκεται στην ενότητα [Ταυτοποίηση] του λογαριασμού Binance. Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας για email, καθώς ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιπλέον έγγραφα.
Κάθε εταιρεία μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για έναν εταιρικό λογαριασμό . Επιπλέον, για την ώρα δεν υποστηρίζουμε τη διαγραφή ενός επαληθευμένου εταιρικού λογαριασμού για μη ευσταθή αιτήματα. Λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε τη δυνατότητα δευτερεύοντος λογαριασμού για τη δική σας εξυπηρέτηση. Μόλις ο λογαριασμός σας ολοκληρώσει την επαλήθευση εταιρικού επιπέδου, θα σας δοθεί πρόσβαση σε δευτερεύοντες λογαριασμούς.
Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για επαλήθευση επιπέδου 3 με ημερήσιο όριο ανάληψης 200 BTC ή περισσότερων, πρέπει να διατηρείτε έναν όγκο συναλλαγών μεγαλύτερο από 1.000 BTC (σε αξία) για συνεχόμενη περίοδο 30 ημερών. Εάν πληροίτε αυτήν την προϋπόθεση, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μέσω της Υποστήριξης Binance. Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση του λογαριασμού σας εντός 3 εργάσιμων ημερών.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ακολουθήσουμε τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις παραστατικού χρήματος. Στείλτε μας email με τις ακόλουθες πληροφορίες:
 1. Αποστολή αποδεικτικού διεύθυνσης οντότητας.
 2. Αποστολή αποδεικτικού διεύθυνσης πραγματικού δικαιούχου (UBO).
 3. Σύνδεσμο ιστότοπου της εταιρίας ή σελίδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 4. Πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό παραστατικού χρήματος; (Για παράδειγμα με το εμπορικό κεφάλαιο της εταιρείας, τα χρήματα του πελάτη, το εταιρικό κέρδος κ.λπ.).
 5. Ποια παραστατικά νομίσματα σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε;
 6. Προβλεπόμενος μηνιαίος όγκος κατάθεσης/ανάληψης παραστατικού χρήματος (σε επιθυμητό νόμισμα).
Η Binance πλέον υποστηρίζει καταθέσεις και αναλήψεις USD, EUR, GBP, NGN, AUD και BRL για εταιρικούς λογαριασμούς.
Σχετικά άρθρα
Πώς γίνεται η Επαλήθευση ταυτότητας