Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Τι είναι η λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού

Binance
2021-07-19 06:47
Η λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού επιτρέπει στους χρήστες να συναλλάσσονται ΣΜΕ USDⓈ-M σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου. Έως τώρα, τα ΣΜΕ της Binance πρόσφεραν συμβόλαια USDT περιθωρίου και BUSD περιθωρίου υπό τη γραμμή προϊόντων ΣΜΕ USDⓈ-M. Με την πρόσφατη κυκλοφορία της λειτουργίας πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού, οι χρήστες θα μοιράζονται το περιθώριό τους σε συμβόλαια USDT περιθωρίου και BUSD περιθωρίου. Οποιοδήποτε κέρδος βγει από οποιοδήποτε αυτά τα συμβόλαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιθώριο. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη μίας θέσης μπορούν να αντισταθμίσουν τις ζημίες μιας άλλης, χαμένης θέσης. Έτσι, το υπόλοιπο περιθωρίου αντικατοπτρίζει μόνο το καθαρό P&L μεταξύ θέσεων στις δύο αγορές. Αυτή η νέα λειτουργία υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου.
Εν τω μεταξύ, οι χρήστες που θέλουν να συναλλάσσονται με μόνο ένα μοναδικό στοιχείο ενεργητικού περιθωρίου (δηλαδή, μόνο BUSD) μπορούν να επιλέξουν τη λειτουργία μοναδικού στοιχείου ενεργητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, το περιθώριο μοιράζεται σε θέσεις στο ίδιο στοιχείο ενεργητικού περιθωρίου (δηλαδή συμβόλαια BUSD περιθωρίου). Τα κέρδη και οι ζημίες των θέσεων εντός του ίδιου στοιχείου ενεργητικού περιθωρίου μπορούν να αντισταθμίσουν το ένα το άλλο. Η λειτουργία μοναδικού στοιχείου ενεργητικού υποστηρίζει και τη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου και τη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου.
Η λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού υποστηρίζει τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως περιθώριο:
  • BUSD
  • USDT
  • BNB
Λάβετε υπόψη:
  • Για χρήστες που έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού, το υπόλοιπο BNB στο πορτοφόλι ΣΜΕ USDⓈ-M θα θεωρηθεί στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου από προεπιλογή.
  • Το υπόλοιπο BNB στο πορτοφόλι ΣΜΕ USDⓈ-M μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για εκπτώσεις προμηθειών συναλλαγών.
  • Τα BNB που χρησιμοποιούνται ως περιθώριο στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού θα υποστούν κούρεμα της τάξεως του 5%. Για παράδειγμα, τα BNB με τιμή αγοράς 1000 $ θα αποτιμηθούν στα 950 $ όταν χρησιμοποιούνται ως περιθώριο στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού.
  • Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για εχέγγυα που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο της λειτουργίας πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού.
  • Τα BNB που χρησιμοποιούνται ως περιθώριο πολλαπλών στοιχείων θα μετρηθούν στον υπολογισμό κράτησης BNB

Πώς να κάνω εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών μοναδικού στοιχείου ενεργητικού/πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού;

Σημειώστε ότι η λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού ισχύει μόνο στα ΣΜΕ USDⓈ-M.
Στη διεπαφή συναλλαγών ΣΜΕ USDⓈ-M, μεταβείτε στην πάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε [Προτιμήσεις] - [Λειτουργία στοιχείου ενεργητικού].
Στην καρτέλα λειτουργίας στοιχείου ενεργητικού, επιλέξτε ανάμεσα σε [Λειτουργία μοναδικού στοιχείου ενεργητικού] ή [Λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού]. Η λειτουργία μοναδικού στοιχείου ενεργητικού ενεργοποιείται από προεπιλογή.
Λάβετε υπόψη ότι αν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις ή εντολές σε ΣΜΕ USDⓈ-M, η λειτουργία των πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Ομοίως, αν υπάρχουν ενεργοποιημένες θέσεις σε συναλλαγές πλέγματος, η λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Ας υποθέσουμε ότι έχετε θέσεις σε λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε όλες τις ανοιχτές θέσεις σε λειτουργία συνεκτίμησης πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού.
Όταν μια θέση σε λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού δεν πληροί τις απαιτήσεις περιθωρίου, η αυτόματη ανταλλαγή θα μετατρέψει άλλα στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου για να καλύψει το έλλειμμα στη ζημιογόνο θέση. Ανατρέξτε στους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής στο τέλος αυτού του εγγράφου.
Πριν την ενεργοποίηση λειτουργίας πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού και για την καλύτερη διαχείριση κινδύνου του λογαριασμού ΣΜΕ USDⓈ-M, διαβάστε αυτόν τον οδηγό με προσοχή.

Πώς να ελέγξετε την αναλογία λογαριασμού περιθωρίου στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού;

Αν έχετε επιλέξει τη [Λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού], μια ένδειξη "πολλαπλών στοιχείων" ενεργητικού θα εμφανιστεί στη γωνία πάνω δεξιά του widget αναλογίας περιθωρίου.
Μιας και το υπόλοιπο περιθωρίου διανέμεται σε πολλαπλές θέσεις στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού, παρακολουθήστε την αναλογία περιθωρίου σας προσεκτικά. Όταν η αναλογία περιθωρίου φτάσει το 100%, όλες οι θέσεις θα ρευστοποιηθούν.

Το Widget αναλογίας περιθωρίου στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού

Παρακάτω είναι η εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναλογίας περιθωρίου σας στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού:
Αναλογία περιθωρίου λογαριασμού = Περιθώριο διατήρησης λογαριασμού / Ίδια κεφάλαια λογαριασμού
  • Περιθώριο διατήρησης λογαριασμού: Το άθροισμα του περιθωρίου διατήρησης όλων των θέσεων συνεκτίμησης σε USD.
  • Ίδια κεφάλαια λογαριασμού: Το άθροισμα των υπολοίπων περιθωρίου όλων των θέσεων συνεκτίμησης σε USD.

Πώς ελέγχετε το υπόλοιπο των στοιχείων ενεργητικού σας;

Στη διεπαφή συναλλαγών, κυλήστε προς τα κάτω στον πίνακα θέσεων και επιλέξτε την καρτέλα στοιχείων ενεργητικού.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε το υπόλοιπο των στοιχείων ενεργητικού στο πορτοφόλι ΣΜΕ.

Πώς υπολογίζεται το ποσοστό περιθωρίου στη λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού;

Σημειώστε ότι το ποσοστό περιθωρίου βασίζεται στα επικρατούντα ποσοστά αγοράς για τα ζεύγη USDTUSD και BUSDUSD.
Ας υποθέσουμε ότι το assetPair και η αντίστοιχη μετατροπή κυμαινόμενων ποσοστών είναι ως εξής:

assetPair

assetIndex

indexBidBuffer

indexAskBuffer

bidRate

askRate

USDTUSD0,990,010,0050,98010,99495
BUSDUSD10011
Ας υποθέσουμε ότι ένας χρήστης θέλει να συναλλάσσεται με δύο συμβόλαια, διηνεκές BTCUSDT και ETHBUSD_210326 με μόχλευση 100x και 50x, αντίστοιχα. Σε αυτό το σενάριο, το ποσοστό περιθωρίου διατήρησης θα είναι 0,8% και 1%, αντίστοιχα. Ανεξάρτητα από το μεμονωμένο περιθώριο ή περιθώριο συνεκτίμησης, η κατάσταση του λογαριασμού και οι αλλαγές υπολογισμού αρκετών παραμέτρων έχουν ως εξής:

1. Αρχική κατάσταση - Καμία ανοιχτή θέση

Σύμβολο

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου

USDTBUSD

assetWalletBalance

200220

assetEquity

200220

Ποσοστό περιθωρίου διατήρησης

0,0080,01

Αρχικό ποσοστό περιθωρίου

0,01 (100x)0,02 (50x)

Δυνητικά P&L

00
Λειτουργία μοναδικού στοιχείου ενεργητικού: Διαθέσιμα USDT για εντολές = 200, διαθέσιμα BUSD για εντολές = 220
Λειτουργία πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού: Ίδια κεφάλαια λογαριασμού = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Μιας και δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις, assetCrossInitialMargin είναι 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416,02-0 = 416,02
USDT AvailableForOrder = 416,02/0,99495 = 418,13
BUSD AvailableForOrder = 416,02/1 = 416,02
Περιθώριο διατήρησης λογαριασμού = 0
Ποσοστό περιθωρίου λογαριασμού = Περιθώριο διατήρησης λογαριασμού / Ίδια κεφάλαια λογαριασμού = 0

2. Με ανοιχτές θέσεις

Σύμβολο

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου

USDTBUSD

assetWalletBalance

200220

assetEquity

200220

Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου

0,0080,01

Αρχικό ποσοστό περιθωρίου

0,01 (100x)0,02 (50x)

Ποσότητα θέσης

0,520

entryPrice

20.000 USDT600 BUSD

markPrice

20.000 USDT600 BUSD

Δυνητικά P&L

00
Λογαριασμός περιθωρίου διατήρησης = ∑assetMM*askRate = 0,5*20000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Μιας και δεν υπάρχουν δυνητικά P/L, ίδια κεφάλαια λογαριασμού = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = ίδια κεφάλαια λογαριασμού - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5*20000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
Διαθέσιμα USDT για εντολή = 76,525/0,99495 = 76,91
Διαθέσιμα BUSD για εντολή = 76,525/1 = 76,525
Ποσοστό περιθωρίου = Λογαριασμός περιθωρίου διατήρησης / Ίδια κεφάλαια λογαριασμού = 199,596/416,02 = 0,47977 = 47,98%

3. Με ανοιχτές θέσεις και δυνητικά PnL

Σύμβολο

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου

USDTBUSD

assetWalletBalance

200220

assetEquity

200-500 = -300220+400 = 620

Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου

0,0080,01

Αρχικό ποσοστό περιθωρίου

0,01 (100x)0,02 (50x)

Ποσότητα θέσης

0,520

entryPrice

20.000 USDT600 BUSD

markPrice

19.000 USDT620 BUSD

Δυνητικά P&L

0,5*(19000-20000) = -50020*(620-600)= 400
Λογαριασμός περιθωρίου διατήρησης = ∑assetMM*askRate = 0,5*19000*0,008*0,99495 + 20*620*0,01*1 = 199,61
Με δυνητικά PnL, ίδια κεφάλαια λογαριασμού = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = ίδια κεφάλαια λογαριασμού - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321,515 - (0,5*19000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT AvailableForOrder και BUSD AvailableForOrder είναι 0。
Ποσοστό περιθωρίου = Λογαριασμός περιθωρίου διατήρησης / Ίδια κεφάλαια λογαριασμού = 199,61/321,515 = 0,62084 = 62,08%

Αυτόματη ανταλλαγή

Στη λειτουργία των πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού, όταν το υπόλοιπο του πορτοφολιού στοιχείων ενεργητικού είναι μικρότερο από το autoExchangeThreshold σε $USD, όλα τα άλλα στοιχεία ενεργητικού στο πορτοφόλι ΣΜΕ USDⓈ-M θα αλλαχτούν αυτόματα σε στοιχεία ενεργητικού περιθωρίου. Ο χειρισμός της αυτόματης ανταλλαγής πραγματοποιείται από τον Μηχανισμό αντιστοίχισης. Σημειώστε ότι η αυτόματη ανταλλαγή δεν χρεώνει προμήθειες.
Ανατρέξτε στους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής.

Όριο και υπολογισμός αυτόματης ανταλλαγής

Παράμετροι

Περιγραφή

Αξία/Υπολογισμοί

autoExchangeThresholdΤο όριο αυτόματης ανταλλαγής με ονομαστικό ποσό σε στοιχείο ενεργητικού περιθωρίου, σε σχέση με το assetWalletBalanceΤο τρέχον προεπιλεγμένο autoExchangeThreshold είναι -10.000, υποκείμενο σε αλλαγές
accountDeficitΌλα τα assetWalletBalance είναι μικρότερα από το autoExchangeThreshold σε $USDaccountDeficit = min(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*askRate) με assetWalletBalance λιγότερο από autoExchangeThreshold
accountSurplusΌλα τα assetWalletBalance είναι μεγαλύτερα από το autoExchangeThreshold σε $USDaccountSurplus = max(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*bidRate) με assetWalletBalance μεγαλύτερο από autoExchangeThreshold
exchangeRatioexchangeRatio ή 1/exchangeRatio είναι το ποσοστό του στοιχείου ενεργητικού προς ανταλλαγή ή αποπληρωμήexchangeRatio = -accountDeficit/accountSurplus
assetExchangeAmountΠοσό στοιχείου ενεργητικού με assetWalletBalance μεγαλύτερο του autoExchangeThreshold προς ανταλλαγήΠοσό προς ανταλλαγή, πάντα θετικό
assetRepayAmountΠοσό στοιχείου ενεργητικού με assetWalletBalance μικρότερο του autoExchangeThreshold προς αποπληρωμήΠοσό προς αποπληρωμή, πάντα θετικό
Η αυτόματη ανταλλαγή συμβαίνει περιοδικά, αν το υπόλοιπο του πορτοφολιού οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού είναι μικρότερο από το autoExchangeThreshold, το σύστημα θα ανταλλάξει τα στοιχεία ενεργητικού του χρήστη με επιπλέον assetWalletBalance για στοιχείο ενεργητικού με ελλειμματικό assetWalletBalance.

Μέθοδος αυτόματης ανταλλαγής

i. Επιτρέπεται η προσέγγιση κεντρικής τράπεζας με σταθερό αντισυμβαλλόμενο μέρος και τα αρνητικά υπόλοιπα σε κάποιο ορισμένο στοιχείο ενεργητικού του λογαριασμού της κεντρικής τράπεζας,
ii. Στοιχεία ανταλλαγής καταχωρημένα και ανιχνεύσιμα.
Ο χειρισμός της αυτόματης ανταλλαγής πραγματοποιείται από τον Μηχανισμό αντιστοίχισης.

Οι κανονισμοί αυτόματης ανταλλαγής και αναλογίας συναλλαγής

i. Όταν το accountDeficit ή το accountSurplus ισούνται σε 0
Ο λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει αυτόματα.
ii. Όταν το exchangeRatio <= 1
Η ανταλλαγή επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία ενεργητικού με επιπλέον υπόλοιπο πορτοφολιού ως ποσοστό, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία ενεργητικού με ελλειμματικό υπόλοιπο πορτοφολιού να καλυφτούν στο μέγιστο (0, autoExchangeThreshold). Το ποσό των στοιχείων ενεργητικού με assetWalletBalance μεγαλύτερο του autoExchangeThreshold προς ανταλλαγή είναι assetExchangeAmount και υπολογίζεται ως εξής:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * exchangeRatio = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * accountDeficit/accountSurplus = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * (∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate)
Στο οποίο, το assetWalletBalance είναι το επιπλέον υπόλοιπο του πορτοφολιού ενός συγκεκριμένου assetExchangeAmount προς υπολογισμό, το assetWalletBalance' είναι κάθε assetWalletBalance μικρότερο από το autoExchangeThreshold, και το assetWalletBalance'' είναι κάθε assetWalletBalance μεγαλύτερο από το autoExchangeThreshold.
Και το assetRepayAmount είναι το ποσό του στοιχείου ενεργητικού με το assetWalletBalance να είναι μικρότερο από το autoExchangeThreshold προς αποπληρωμή, που υπολογίζεται ως εξής:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Έτσι ώστε όλα τα στοιχεία ενεργητικού να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από το max(0, autoExchangeThreshold).
iii. Όταν το exchangeRatio > 1
Τα επιπλέον στοιχεία ενεργητικού δεν είναι αρκετά για να ανταλλαχθούν με ελλειμματικά στοιχεία ενεργητικού, το ποσοστό θα εφαρμόζεται στα ελλειμματικά στοιχεία ενεργητικού.
Τότε το assetExchangeAmount υπολογίζεται ως εξής:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Στο οποίο, το assetWalletBalance είναι το επιπλέον υπόλοιπο πορτοφολιού του συγκεκριμένου assetExchangeAmount προς υπολογισμό.
Τότε το assetRepayAmount υπολογίζεται ως εξής:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)/exchangeRatio = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / (accountDeficit/accountSurplus) = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / ((∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate))
Στο οποίο, το assetWalletBalance είναι το ελλειμματικό υπόλοιπο του πορτοφολιού ενός συγκεκριμένου assetExchangeAmount προς υπολογισμό, το assetWalletBalance' είναι κάθε assetWalletBalance μικρότερο από το autoExchangeThreshold, και το assetWalletBalance'' είναι κάθε assetWalletBalance μεγαλύτερο από το autoExchangeThreshold.
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance