Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Συχνές ερωτήσεις
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Bot συναλλαγών
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot Binance

Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot Binance

2022-10-11 04:41
Δραστηριότητες πορτοφολιού Spot
Συχνές ερωτήσεις
Δραστηριότητες πορτοφολιού Spot
Μπορείτε να δείτε εύκολα τις δραστηριότητές σας στο πορτοφόλι Spot, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού δραστηριότητας, του υπολοίπου στοιχείων ενεργητικού και του σημερινού PnL, από τον ιστότοπο και την εφαρμογή της Binance. 

Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot από τον ιστότοπο της Binance;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Πορτοφόλι] - [Fiat και Spot].
2. Μπορείτε να δείτε όλα τα περιουσιακά στοιχεία Fiat και κρύπτο και το αντίστοιχο υπόλοιπό τους. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αγορές, καταθέσεις, μετατροπές, συναλλαγές και αναλήψεις στην ενότητα [Ενέργεια].
Λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σύμφωνα με την αξία των περιουσιακών σας στοιχείων, η οποία υπολογίζεται με βάση την πιο πρόσφατη τιμή αγοράς. Μπορείτε να ταξινομείτε τα στοιχεία ενεργητικού κάνοντας κλικ στα βελάκια δίπλα από κάθε πεδίο.
3. Μπορείτε να δείτε όλα τα κρύπτο στο πορτοφόλι Spot σας. Κάντε κλικ στο περιουσιακό στοιχείο και θα ανοίξει ένας πίνακας στα δεξιά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς γίνεται η προβολή της Ανάλυσης κερδών και ζημίας Token στο Binance Spot.
Λάβετε υπόψη: 
  • Η σελίδα λεπτομερειών του νομίσματος υποστηρίζει μόνο το ιστορικό συναλλαγών σας για τους τελευταίους 3 μήνες. Για να δείτε παλαιότερα αρχεία συναλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς γίνεται η λήψη του ιστορικού κίνησης συναλλαγών Spot.
  • Επί του παρόντος, μπορείτε να δείτε μόνο το ιστορικό καταθέσεων, αναλήψεων, Binance Convert, αγορών, πωλήσεων, Binance Earn, διανομής και μεταφορών.

Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot από την εφαρμογή της Binance;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Πορτοφόλια] - [Spot]. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία ενεργητικού κρύπτο που διακρατείτε και το αντίστοιχο υπόλοιπό τους, ταξινομημένα από το υψηλότερο στο χαμηλότερο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τιμή αγοράς.
*Λάβετε υπόψη ότι η αποτίμηση η οποία εμφανίζεται στο πορτοφόλι Spot σας δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου που διακρατείτε. 
2. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα συγκεκριμένο κρύπτο, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.
1. Γιατί δεν αντιστοιχεί η εκτίμηση της αξίας στο πορτοφόλι Spot με την τιμή αγοράς; 
Η τιμή fiat που εμφανίζεται στο πορτοφόλι Spot είναι μια εκτίμηση, μόνο για δική σας αναφορά. Υπολογίζεται μετατρέποντας πρώτα την αξία του νομίσματος σε BTC και μετά μετατρέποντας την αξία BTC σε fiat. Λόγω της διαφοράς στη συναλλαγματική ισοτιμία και την τιμή αγοράς, η εκτίμηση αξίας που εμφανίζεται ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του περιουσιακού σας στοιχείου. Μην αξιολογείτε το υπόλοιπο του πορτοφολιού σας χρησιμοποιώντας την αποτίμηση σε νόμισμα fiat. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε το συνολικό ποσό των νομισμάτων σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε 0,5 BNB, έχετε 0,5 BNB ανεξάρτητα από την αποτίμηση σε fiat.
2. Γιατί τα [Σημερινά PnL] διαφέρουν από τα πραγματικά κέρδη και ζημιές μου; 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού των κερδών και της ζημίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε μπορεί να διαφέρει από τον τύπο που χρησιμοποιεί η Binance.  Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο [Πληροφορίες] δίπλα στην ένδειξη [Σημερινά PNL]
Εναλλακτικά, μπορείτε να υπολογίσετε μη αυτόματα τα κέρδη και τη ζημία σας κάνοντας λήψη του ιστορικού του πορτοφολιού Spot σας.
3. Γιατί λείπουν ορισμένα αρχεία συναλλαγών από το ιστορικό του πορτοφολιού μου; 
Τα αρχεία συναλλαγών ορισμένων προϊόντων, όπως η Διττή επένδυση και τα προϊόντα δεσμευμένου αποταμιευτικού Απλού Earn, εξακολουθούν να ενημερώνονται, επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δείτε απευθείας στη σελίδα [Ιστορικό]. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο κίνησης συναλλαγών για να δείτε τα στοιχεία των συναλλαγών σας. 
4. Γιατί δεν μπορώ να δω ιστορικό συναλλαγών παλαιότερο των 6 μηνών; 
Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να δείτε μόνο έως και 6 μήνες εγγραφών συναλλαγών και να κάνετε αίτημα για εγγραφές όχι παλαιότερες από 3 μηνών σε ένα μόνο ερώτημα. Για να δείτε παλαιότερο ιστορικό συναλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να χρησιμοποιείτε τις κινήσεις λογαριασμού της Binance.
5. Πώς γίνεται η εξαγωγή όλων των αρχείων πωλήσεων για τη δημιουργία φορολογικής δήλωσης; 
6. Πώς μπορώ να δω μια ανάλυση των νομισμάτων που έχω στην κατοχή μου; 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κίνηση λογαριασμού για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο του λογαριασμού σας από τα πορτοφόλια της Binance και να το εξαγάγετε ως αρχείο PDF ή αρχείο εικόνας JPEG, ή να το στείλετε στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να χρησιμοποιείτε τις κινήσεις λογαριασμού της Binance.
7. Γιατί η μετοχική μου αξία είναι τόσο χαμηλή; 
Αυτή η εκτιμώμενη αξία ιδίων κεφαλαίων μετατρέπεται πρώτα σε BTC και στη συνέχεια σε USDT (ή σε οποιοδήποτε νόμισμα παραστατικού χρήματος που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις). 
Λόγω της διαφοράς στη συναλλαγματική ισοτιμία και την τιμή αγοράς, η εκτίμηση αξίας που εμφανίζεται ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του περιουσιακού σας στοιχείου. Μην αξιολογείτε το υπόλοιπο του πορτοφολιού σας χρησιμοποιώντας την αποτίμηση σε νόμισμα fiat. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε το συνολικό ποσό των νομισμάτων σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε 0,5 BNB, έχετε 0,5 BNB ανεξάρτητα από την αποτίμηση σε fiat.