Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Συναλλαγή
Παράγωγα
Earn
Χρηματοδότηση
NFT
Θεσμικές υπηρεσίες
Ροή
USD

Συχνές ερωτήσεις

Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Χρηματοδότηση
API
Ασφάλεια
Όροι χρήσης
Binance Convert
NFT
VIP
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot Binance

Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot Binance

2022-10-11 04:41
Δραστηριότητες πορτοφολιού Spot
Κέρδη και ζημία πορτοφολιού Spot
Συχνές ερωτήσεις
Δραστηριότητες πορτοφολιού Spot
Μπορείτε να δείτε εύκολα τις δραστηριότητές σας στο πορτοφόλι Spot, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού δραστηριότητας, του υπολοίπου στοιχείων ενεργητικού και του σημερινού PnL, από τον ιστότοπο και την εφαρμογή της Binance. 

Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot από τον ιστότοπο της Binance;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Πορτοφόλι] - [Παραστατικό χρήμα και Spot].
2. Μπορείτε να δείτε όλα τα περιουσιακά στοιχεία Fiat και κρύπτο και το αντίστοιχο υπόλοιπό τους. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αγορές, συναλλαγές, καταθέσεις, αναλήψεις και μετατροπές στην ενότητα [Ενέργεια].
Λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται σύμφωνα με την αξία των περιουσιακών σας στοιχείων, η οποία υπολογίζεται με βάση την πιο πρόσφατη τιμή αγοράς. Μπορείτε να ταξινομείτε τα στοιχεία ενεργητικού κάνοντας κλικ στα βελάκια δίπλα από κάθε πεδίο.
 • Η κατηγορία [Σύνολο] εμφανίζει το συνολικό υπόλοιπο του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου
 • Η κατηγορία [Διαθέσιμο] εμφανίζει το υπόλοιπο του στοιχείου ενεργητικού που είναι διαθέσιμο για χρήση.
 • Η κατηγορία [Σε εντολή] εμφανίζει το ποσό των στοιχείων ενεργητικού που είναι δεσμευμένο για ανοιχτές εντολές, συμπεριλαμβανομένων των εντολών Spot, των προσφορών NFT, των εντολών P2P κ.λπ. Μόλις κλείσει μια εντολή (έχει εκτελεστεί, ακυρωθεί, ή έχει λήξει), το ποσό των στοιχείων ενεργητικού στην ενότητα [Σε εντολή] θα μειωθεί.
 • Η κατηγορία [Αξία BTC] εμφανίζει το συνολικό ποσό των στοιχείων ενεργητικού στον λογαριασμό σας, η οποία υπολογίζεται σε BTC. Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν ισούται με το ποσό των BTC που διακρατείτε.
3. Μπορείτε να δείτε όλα τα κρύπτο στο πορτοφόλι Spot σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [>] δίπλα από κάθε περιουσιακό στοιχείο, για να δείτε το ιστορικό συναλλαγών του. 
4. Μπορείτε να φιλτράρετε τις συναλλαγές από το αναπτυσσόμενο μενού.
Λάβετε υπόψη: 
 • Η σελίδα λεπτομερειών του νομίσματος υποστηρίζει μόνο το ιστορικό συναλλαγών σας για τους τελευταίους 3 μήνες. Για να δείτε παλαιότερα αρχεία συναλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς γίνεται η λήψη του ιστορικού κίνησης συναλλαγών Spot.
 • Επί του παρόντος, μπορείτε να δείτε μόνο το ιστορικό καταθέσεων, αναλήψεων, Binance Convert, αγορών, πωλήσεων, Binance Earn, διανομής και μεταφορών.

Πώς γίνεται η προβολή των δραστηριοτήτων του πορτοφολιού Spot από την εφαρμογή της Binance;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Πορτοφόλια] - [Spot]. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία ενεργητικού κρύπτο που διακρατείτε και το αντίστοιχο υπόλοιπό τους, ταξινομημένα από το υψηλότερο στο χαμηλότερο, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τιμή αγοράς.
*Λάβετε υπόψη ότι η αποτίμηση η οποία εμφανίζεται στο πορτοφόλι Spot σας δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου που διακρατείτε. 
2. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε ένα συγκεκριμένο κρύπτο, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.
Μπορείτε να δείτε την ανάλυση κερδών και ζημιών της ημέρας από το πορτοφόλι Spot.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Πορτοφόλι] - [Fiat και Spot]. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην ενότητα [Σημερινά PnL]
Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance, μεταβείτε στα [Πορτοφόλια] - [Spot] και πατήστε το [>] δίπλα στην επιλογή [Σημερινά PNL].
2. Μπορείτε να δείτε τα κέρδη και τη ζημία των περιουσιακών στοιχείων στο πορτοφόλι Spot σας για διάφορα χρονικά σημεία.
 • Σημερινά PnL = Τρέχον υπόλοιπο πορτοφολιού Spot - Αρχικό υπόλοιπο πορτοφολιού Spot της ημέρας - Καθαρό σύνολο μεταφορών και καταθέσεων της ημέρας
 • Αθροιστικά PnL = Αθροιστικά PnL / (Αρχικό υπόλοιπο πορτοφολιού Spot την Ημέρα 1 + Ημερήσιος, αθροιστικός καθαρός μέσος όρος μεταφορών και καταθέσεων από την Ημέρα 1 έως την Ημέρα Ν)
 • Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων κατατάσσει τα περιουσιακά στοιχεία στο πορτοφόλι Spot με βάση τον όγκο και υπολογίζεται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τιμή αγοράς
 • Ημερήσια PnL = Ημερήσιο υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων στο πορτοφόλι Spot στο τέλος της ημέρας - Ημερήσιο υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων στο πορτοφόλι Spot στις 00:00 - Καθαρό σύνολο μεταφορών και καταθέσεων της ημέρας
 • Η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων δείχνει τη συνολική καθαρή αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων του πορτοφολιού Spot από την Ημέρα 1 έως την Ημέρα Ν
Λάβετε υπόψη τα εξής:
 • Ο χρόνος στατιστικών δεδομένων βασίζεται στο UTC+0 και ο ημερήσιος χρόνος συντήρησης είναι 00:00 - 02:00 (UTC+0). Τα κέρδη και οι ζημίες της προηγούμενης ημέρας δεν θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης δεδομένων.
 • Λόγω της πολυπλοκότητας των δεδομένων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα υπολογισμού και καθυστερήσεις. Λάβετε υπόψη ότι τα PnL που εμφανίζονται στο πορτοφόλι Spot σας είναι μόνο για αναφορά. Μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο Πώς γίνεται η χρήση της ανάλυσης συναλλαγών στο Binance Spot για τον υπολογισμό των PnL σας.
1. Γιατί δεν αντιστοιχεί η εκτίμηση της αξίας στο πορτοφόλι Spot με την τιμή αγοράς; 
Η τιμή fiat που εμφανίζεται στο πορτοφόλι Spot είναι μια εκτίμηση, μόνο για δική σας αναφορά. Υπολογίζεται μετατρέποντας πρώτα την αξία του νομίσματος σε BTC και μετά μετατρέποντας την αξία BTC σε fiat. Λόγω της διαφοράς στη συναλλαγματική ισοτιμία και την τιμή αγοράς, η εκτίμηση αξίας που εμφανίζεται ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του περιουσιακού σας στοιχείου. Μην αξιολογείτε το υπόλοιπο του πορτοφολιού σας χρησιμοποιώντας την αποτίμηση σε νόμισμα fiat. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε το συνολικό ποσό των νομισμάτων σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε 0,5 BNB, έχετε 0,5 BNB ανεξάρτητα από την αποτίμηση σε fiat.
2. Γιατί τα [Σημερινά PnL] διαφέρουν από τα πραγματικά κέρδη και ζημιές μου; 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού των κερδών και της ζημίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε μπορεί να διαφέρει από τον τύπο που χρησιμοποιεί η Binance.  Μπορείτε να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο [Πληροφορίες] δίπλα στην ένδειξη [Σημερινά PNL] για περισσότερες λεπτομέρειες. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να υπολογίσετε μη αυτόματα τα κέρδη και τη ζημία σας κάνοντας λήψη του ιστορικού του πορτοφολιού Spot σας.
3. Γιατί λείπουν ορισμένα αρχεία συναλλαγών από το ιστορικό του πορτοφολιού μου; 
Τα αρχεία συναλλαγών ορισμένων προϊόντων, όπως η Διττή επένδυση και τα προϊόντα δεσμευμένου αποταμιευτικού Απλού Earn, εξακολουθούν να ενημερώνονται, επομένως ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δείτε απευθείας στη σελίδα [Ιστορικό]. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο κίνησης συναλλαγών για να δείτε τα στοιχεία των συναλλαγών σας. 
4. Γιατί δεν μπορώ να δω ιστορικό συναλλαγών παλαιότερο των 6 μηνών; 
Για λόγους ασφαλείας, μπορείτε να δείτε μόνο έως και 6 μήνες εγγραφών συναλλαγών και να κάνετε αίτημα για εγγραφές όχι παλαιότερες από 3 μηνών σε ένα μόνο ερώτημα. Για να δείτε παλαιότερο ιστορικό συναλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να χρησιμοποιείτε τις κινήσεις λογαριασμού της Binance.
5. Πώς γίνεται η εξαγωγή όλων των αρχείων πωλήσεων για τη δημιουργία φορολογικής δήλωσης; 
6. Πώς μπορώ να δω μια ανάλυση των νομισμάτων που έχω στην κατοχή μου; 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κίνηση λογαριασμού για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο του λογαριασμού σας από τα πορτοφόλια της Binance και να το εξαγάγετε ως αρχείο PDF ή αρχείο εικόνας JPEG, ή να το στείλετε στην καταχωρημένη διεύθυνση email σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να χρησιμοποιείτε τις κινήσεις λογαριασμού της Binance.
7. Γιατί η μετοχική μου αξία είναι τόσο χαμηλή; 
Αυτή η εκτιμώμενη αξία ιδίων κεφαλαίων μετατρέπεται πρώτα σε BTC και στη συνέχεια σε USDT (ή σε οποιοδήποτε νόμισμα παραστατικού χρήματος που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις). 
Λόγω της διαφοράς στη συναλλαγματική ισοτιμία και την τιμή αγοράς, η εκτίμηση αξίας που εμφανίζεται ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του περιουσιακού σας στοιχείου. Μην αξιολογείτε το υπόλοιπο του πορτοφολιού σας χρησιμοποιώντας την αποτίμηση σε νόμισμα fiat. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε το συνολικό ποσό των νομισμάτων σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε 0,5 BNB, έχετε 0,5 BNB ανεξάρτητα από την αποτίμηση σε fiat.