Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Τα Τελευταία Νέα της Binance
Η Binance ολοκλήρωσε τo Mainnet Swap του Enjin Coin (ENJ)

Η Binance ολοκλήρωσε τo Mainnet Swap του Enjin Coin (ENJ)

2023-11-08 03:34
Αγαπητοί/ές Binancians,
Η Binance ολοκλήρωσε τo Mainnet Swap του Enjin Coin (ENJ). Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις για τα mainnet Token ENJ είναι πλέον ανοιχτές.
Λάβετε υπόψη:
  • Η Binance θα συνεχίσει να υποστηρίζει καταθέσεις Token ENJ (ERC20). Οι αναλήψεις Token ENJ (ERC20) δεν θα υποστηρίζονται.
  • Βρείτε τη διεύθυνση κατάθεσης του mainnet Token ENJ που σας έχει εκχωρηθεί στη σελίδα Κατάθεση κρύπτο.
  • Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο:
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!
Η ομάδα της Binance
08-11-2023

Συναλλαγές στην παλάμη του χεριού σας με το crypto trading app της Binance

Βρείτε μας:

  • Telegram

  • X

  • Facebook

  • Instagram

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων τους κινδύνους κατανοείτε. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου σας, και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.