Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja Osmosis (OSMO) nätverksuppgradering

Binance kommer att stödja Osmosis (OSMO) nätverksuppgradering

2023-02-06 09:11
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Osmosis (OSMO) nätverksuppgradering.
  • Uppdateringen av Osmosis-nätverket (OSMOS) kommer att ske vid Osmosis-blockhöjden 7 937 500 eller ungefär vid 2023-01-23 16:00 (UTC). Insättningar och uttag av OSMO kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-01-23 15:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med OSMO kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Osmosis (OSMO) nätverksuppgradering kommer att ske vid en Osmosis-blockhöjd på 7 937 500. Den beräknade tiden är endast till för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är aktuella för alla användare som har OSMO på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av OSMO när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare meddelande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-01-23
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.