Lånedata
Lånbara tillgångar
Historik flexibel ränta
Säkerhetstillgångar
Prisindex
Lånbara tillgångar
VIP-nivå
Vanlig användare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIP-nivå
Vanlig användare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lånbart mynt
Lånegräns (USD)
Minimibelopp för enskilt lån (USD)
Flexibel kurs
Ränta per timme/år
Lånegräns (USD)
Minimibelopp för enskilt lån (USD)
7-dagars stabila priser
Ränta per timme/år
30-dagars stabila priser
Ränta per timme/år
No Data
Historik flexibel ränta
Mynt
USDT
Tid (UTC)MyntÅrlig räntesats
Inga data
Säkerhetstillgångar
VIP-nivå
Vanlig användare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIP-nivå
Vanlig användare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mynt
Ursprunglig belåningsgradMarginalinlösenBelåningsgrad för likvidering
Flexibel kurs
Säkerhetsgräns (USD)
Ursprunglig belåningsgradMarginalinlösenBelåningsgrad för likvidering
Stabil kurs
Säkerhetsgräns (USD)
No Data
Prisindex
Symbol
Prisindex
DatumPrisindex
No Data