Διττή επένδυση
BTC
ETH
SOL
MATIC
ADA
BNB
DOT
BCH
LUNA
AVAX

Συχνές ερωτήσεις

  1. Τι είναι η Διττή επένδυση;

  Η Διττή επένδυση είναι ένα δομημένο προϊόν αποταμιευτικού που δεν προστατεύεται από κεφάλαιο, με ενισχυμένη απόδοση, το οποίο περιλαμβάνει δύο διαφορετικά νομίσματα. Μετά την εγγραφή, επιλέγετε το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, το νόμισμα κατάθεσης, το ποσό της εγγραφής και την ημερομηνία παράδοσης. Η απόδοσή σας θα είναι σε νόμισμα κατάθεσης ή σε εναλλακτικό νόμισμα, ανάλογα με τις παρακάτω συνθήκες.
  Υπάρχουν δύο τύποι προϊόντων Διττής επένδυσης: (1) Up-and-Exercised και (2) Down-and-Exercised.
  Για το προϊόν Up-and-Exercised,
  Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι εάν η τιμή διακανονισμού είναι πάνω από την τιμή εκτέλεσης, το προϊόν "ασκείται".
  - το προϊόν θεωρείται ότι "ασκήθηκε" εάν η Τιμή διακανονισμού ≥ Τιμή εκτέλεσης
  - το προϊόν θεωρείται ότι &quot;δεν ασκήθηκε&quot; εάν η Τιμή διακανονισμού < Τιμή εκτέλεσης
  Για το προϊόν Down-and-Exercised,
  Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι εάν η τιμή διακανονισμού είναι κάτω από την τιμή εκτέλεσης, το προϊόν "ασκείται".
  - το προϊόν θεωρείται ότι &quot;ασκήθηκε&quot; εάν η Τιμή διακανονισμού ≤ Τιμή εκτέλεσης
  - το προϊόν θεωρείται ότι &quot;ασκήθηκε&quot; εάν η Τιμή διακανονισμού > Τιμή εκτέλεσης
  Και για τους δύο τύπους προϊόντων Διττής επένδυσης, θα λάβετε τις αποδόσεις στο νόμισμα κατάθεσης, εάν το προϊόν δεν ασκηθεί. Εάν το προϊόν ασκηθεί, θα λάβετε τις αποδόσεις σε εναλλακτικό νόμισμα.
  Κάθε προϊόν στο οποίο έχετε εγγραφεί έχει ημερομηνία παράδοσης. Θα ορίσουμε την τιμή spot στις 08:00 (UTC) κατά την ημερομηνία παράδοσης ως τιμή διακανονισμού.

  2. Πώς υπολογίζεται η απόδοσή μου;

  (1) Όταν ένα προϊόν &quot;ασκείται&quot;, το ποσό συνδρομής σας και τα έσοδα από το επιτόκιο θα μετατραπούν στο εναλλακτικό νόμισμα με μια τιμή εκτέλεσης ως ποσοστό μετατροπής. Ο παρακάτω τύπος δείχνει το συνολικό ποσό που θα λάβετε:
  Up-and-Exercised:
  (Ποσό συνδρομής * τιμή εκτέλεσης) * [1 + (%APY * Ημέρες κατάθεσης/365)]
  Down-and-Exercised:
  (Ποσό συνδρομής/τιμή εκτέλεσης) * [1+ (%APY*Ημέρες κατάθεσης/365)]
  (2) Όταν ένα προϊόν &quot;δεν ασκείται&quot;, το ποσό της εγγραφής σας και τα έσοδα από το επιτόκιο δεν θα μετατραπούν και θα τα λάβετε στο νόμισμα κατάθεσης. Ο παρακάτω τύπος δείχνει το συνολικό ποσό που θα λάβετε:
  Ποσό συνδρομής * [1 + (%APY * Ημέρες κατάθεσης / 365)]

  3. Η τιμή εκτέλεσης και το APY παραμένουν σταθερά;

  Η τιμή εκτέλεσης είναι σταθερή και δεν θα αλλάξει. Περιστασιακά, ενδέχεται να σταματήσουμε να αποδεχόμαστε προσωρινά νέες εγγραφές εάν ένα προϊόν έχει τιμή εκτέλεσης που βρίσκεται πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή αναφοράς spot.
  Το APY αλλάζει πάντα και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή εκτέλεσης, τις ημέρες που απομένουν για την κατάθεση, καθώς και τη μεταβλητότητα των τιμών. Μόλις εγγραφείτε σε ένα προϊόν Διττής επένδυσης, το APY θα κλειδωθεί καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών κατάθεσης και δεν θα αλλάξει.

  4. Πώς μπορώ να βλέπω τις εντολές μου;

  Μεταβείτε στις [Εντολές] > [Ιστορικό κερδών] > [Διττή επένδυση]. Εδώ, μπορείτε να δείτε τα τρέχοντα στοιχεία εγγραφής και εξαργύρωσης.

  5. Πότε θα λάβω τις αποδόσεις μου;

  Κάθε προϊόν στο οποίο έχετε εγγραφεί έχει ημερομηνία παράδοσης. Ως τιμή διακανονισμού θα λάβουμε τον μέσο όρο της τιμής spot τα τελευταία 30 λεπτά πριν από τις 16:00 (UTC+8) κατά την ημερομηνία παράδοσης. Η επιστροφή χρημάτων θα μεταφερθεί στον λογαριασμό spot σας εντός 48 ωρών από τις 16:00 (UTC+8 ). Τα προϊόντα Διττής επένδυσης δεν μπορούν να εξαργυρωθούν πρόωρα. Μπορείτε να λάβετε τις αποδόσεις μόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης, αλλά όχι νωρίτερα.

  6. Μπορώ να ακυρώσω την εγγραφή μου;

  Δυστυχώς, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας μόλις εγγραφείτε. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους του προϊόντος πριν εγγραφείτε.

  7. Τι είναι "Τιμή εκτέλεσης", "Υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού", "Νόμισμα κατάθεσης", "Εναλλακτικό νόμισμα", "Ημέρες κατάθεσης" και "Τιμή διακανονισμού";

  Τιμή εκτέλεσης
  Μια καθορισμένη τιμή στην οποία το νόμισμα κατάθεσης θα μετατραπεί σε εναλλακτικό νόμισμα εάν το προϊόν ασκηθεί.
  Υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού
  Ένα στοιχείο ενεργητικού στο οποίο βασίζεται ένα προϊόν Διττής επένδυσης. Για παράδειγμα, εάν αναφέρεστε στην τιμή spot BTC και στην τιμή εκτέλεσης BTC, τότε το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι BTC.
  Νόμισμα κατάθεσης
  Το νόμισμα που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε σε ένα προϊόν Διττής επένδυσης.
  Εναλλακτικό νόμισμα
  Το νόμισμα που θα λάβετε εάν το προϊόν ασκείται.
  Ημέρες κατάθεσης
  Οι μέρες που απομένουν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης.
  Τιμή διακανονισμού
  Μέση τιμή spot των τελευταίων 30 λεπτών πριν τις 08:00 (UTC) την ημερομηνία παράδοσης. Η τιμή διακανονισμού και η τιμή εκτέλεσης καθορίζουν εάν ένα προϊόν ασκείται ή όχι.

  8. Τι είδους προϊόντα έχετε στη Διττή επένδυση;

  Επί του παρόντος, έχουμε δυο υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού: BTC, ETH
  Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την πλήρη λίστα των προϊόντων που έχουμε επί του παρόντος στη Διττή επένδυση.
  Up-and-Exercised
  Νόμισμα κατάθεσης - BTC, ETH
  Εναλλακτικό νόμισμα - BUSD
  Down-and-Exercised
  Νόμισμα κατάθεσης - USDT, BUSD
  Εναλλακτικό νόμισμα - BTC, ETH
Προβολή περισσότερων