Exchange
Борса за обмен на блокчейн и крипто активи
Academy
Обучение за блокчейн и криптовалути
Брокер
Решения за търговски терминали
Charity
Благотворителност
Cloud
Решения за корпоративен обмен
DEX
Бърза и сигурна децентрализирана борса за дигитални активи
Labs
Инкубатор за върхови блокчейн проекти
Launchpad
Платформа за стартиране на токени
Research
Анализ и доклади на институционално ниво
Trust Wallet
Официален портфейл за криптовалута на Binance
Купи криптовалута
Пазари
Основен
Най-лесния начин за търговия
Класически
Прост и лесен за използване интерфейс
Напреднал
Пълен достъп до всички инструменти за търговия
Маржин
Увеличи печалбата си с ливъридж
P2P
Банков превод и 100+ възможности
Фондов токен
New
Търгувайте фондове с криптовалута
Търгувай
Сканирайте, за да изтеглите приложението за IOS и Android
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Фючърси USDⓈ-M
Процент на финансиране
Binance
2021-05-19 07:54

1. Какво представлява процент на финансиране?

Процентите на финансиране са периодични плащания, които се правят на търгуващи с дълги или къси позиции и се изчисляват на базата на разликата между пазари на безсрочни фючърси и спот цени. Когато цените на пазара са във възходящ тренд, процентът на финансиране е положителен и търгуващите с дълги позиции плащат на търгуващите с къси позиции. Когато цените са в низходящ тренд, процентът на финансиране е отрицателен и търгуващите с къси позиции плащат на търгуващите с дълги позиции.
Процентът на финансиране се използва основно с цел доближаване на цените между пазара на безсрочни фючърси и реалния актив, който е обект на сделката.

2. Защо е важен процентът на финансиране?

В традиционните фючърсни договори сетълмент се прави на месечна или тримесечна база - в зависимост от договорните условия. При сетълмента цената на договора се доближава до спот цената и всички отворени позиции изтичат. Безсрочните договори обичайно се предлагат от борси на крипто деривативни инструменти, които са сходни с традиционните фючърсни договори.
За разлика от традиционните фючърси обаче, трейдърите могат да държат позициите си отворени без дата на изтичане и не трябва да следят различни месеци на доставка. Например, даден трейдър може да държи къса позиция отворена за неограничено време, ако не загуби ликвидност. В резултат на това, търгуването с безсрочни договори много прилича на търгуването с двойки на спот пазар.
Накратко, безсрочните договори никога нямат сетълмент в традиционния смисъл на думата. Затова крипто борсите са разработили механизъм, за да гарантират, че договорните цени съответстват на индекса. Той е познат като "процент на финансиране".

3. Какво представлява Процент на финансиране в Binance?

В Binance Futures процентът на финансиране се изчислява по следната формула:
Сумата на финансиране = Номинална стойност на позициите*× Процент на финансиране
(*Номинална стойност на позициите = Маркирана цена x Размера на договора)
Имайте предвид, че Binance не взема такси за трансфери на проценти на финансиране, като те се извършват директно между трейдърите.
Финансирането става на всеки 8 часа, в 00:00 ч. UTC; 08:00 ч. UTC и 16:00 ч. UTC в Binance Futures. Трейдърите са отговорни единствено за финансиране на плащания в дадената посока, ако имат отворени позиции в предварително посочените часове на финансиране. Ако трейдърите нямат позиция, те нямат отговорност за финансиране. Ако затворите позицията си преди часа на финансиране, няма да заплатите или получите процент на финансиране.
Има отклонение от 15 секунди в реалното време на трансакцията по финансиране. Например, когато трейдър отвори позиция в 08:00:05 ч. UTC, процентът на финансиране може да му бъде приложен (под формата на плащане или получаване на финансирането).
Процентите на финансиране и отброяване до следващото финансиране може да видите на Binance Futures над графиката със свещи:

4. Кое определя процента на финансиране?

Процентът на финансиране съдържа два компонента: лихвен процент и премия. Премията е причината цената на безсрочния договор да се доближава до цената на съответния инструмент.
Binance използва фиксиран лихвен процент, като приема, че притежаването на паричен еквивалент носи по-голяма лихва от BTC еквивалент. Разликата се определя по подразбиране в размер на 0,03% на ден (0,01% на интервал на финансиране, тъй като финансирането се прави на всеки 8 часа) и може да се променя в зависимост от пазарните условия, например процента на федералните фондове.
Може да има съществена разлика между цената на безсрочния договор и маркираната цена. В такива случаи се използва Премиум индекс, за да се наложи доближаване на цените на двата пазара. Историята на Премиум индекс може да се види тук. Той се изчислява отделно за всеки договор:
Премиум индекс (P) = [Макс(0, Реализирана Цена Купува - Ценови индекс) - Макс(0, Ценови индекс - Реализирана Цена Продава)] / Ценови индекс
Реализирана Цена Купува = Средната цена на Условен маржин за изпълнение на цена купува
Реализирана Цена Продава = Средната цена на Условен маржин за изпълнение на цена продава
  • Ценовият индекс е съвкупност от цени от основните спот пазари, тежестно определени на базата на относителния си обем.
  • Условният маржин за изпълнение (IMN) за договори с USDT маржин е номиналът, наличен за търгуване в рамките на 200 USDT от маржина (ценова котировка в USDT); за договори с маржин в криптовалута, той се равнява на номинала, наличен за търгуване с 200 USD от маржина (ценова котировка в USD). IMN се използва за локализиране на средните цени Купува и Продава в книгата с поръчки.
Условен маржин за изпълнение (IMN) = 200 USDT / Начален маржин при максимално ниво на ливъридж
За повече информация относно ливъридж и маржин на фючърсни договори USDT, моля посетете Ливъридж и Маржин на USDⓈ-M фючърси.

5. Как да изчислите процента на финансиране?

1. Намиране на поредица от Цена Купува/Продава при изпълнение в даден период на финансиране
От страна „Купува", книгата с поръчки изглежда така:
Ниво
Цена
Основно количество
Условно количество на котировката
Сумарно условно количество на котировката
1
p1
q1
множител*p1*q1
множител*p1*q1
2
p2
q2
множител*p2*q2
множител**p1*q1+множител*p2*q2
3
p3
q3
множител*p3*q3
множител**p1*q1+множител**p2*q2+множител*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
множител*pn*qn
множител*∑pn*qn
Ако множител *∑px*qx > IMN в Ниво x и множител * ∑px-1*qx-1 < IMN в Ниво x-1, тогава можем да намерим Реализирана Цена Купува от книгата с поръчки на Ниво x:
Реализирана Цена Купува =IMN / [(IMN-множител *∑px-1*qx-1)/px+множител * ∑qx-1]
*IMN: Условен маржин на изпълнение
За да получите поредиците от Цени Купува/Продава при изпълнение, системата следва горната методология съгласно данни от книгата с поръчки в периода на финансиране:
Книгата с поръчки Продава е обобщена по-долу:
Ниво
Цена
Основно количество
Условно количество на котировката
Сумарно условно количество на котировката
1
11 409,63
0,499
(11 409,63 x 0,499)
5693,41
2
11 409,78
0,008
(11 409,78 x 0,008)
(11 409,63 x 0,499) + (11 409,78 x 0,008)
3
11 410,08
0,616
(11 410,08 x 0,616)
…...
4
11 410,49
0,079
(11 410,49 x 0,079)
……...
5=x-1
11 410,50
0,065
(11 410,50 x 0,065)
14 456,38 < 25 000 USDT *
6=x
11 410,54
2,850
(11 410,54 x 2,850)
(11 409,63 x 0,499) + (11 409,78 x 0.008)+ (11 410,08 x 0,616)+ (11 410,49 x 0,079)+ (11 410,50 x 0,065) + (11 410,54 x 2,850) = 46 976,38 > 25 000 USDT *
*Условен маржин за изпълнение по подразбиране на безсрочен договор BTCUSDT
От горната таблица получаваме следното:
  • Цената на Ниво x-1 е 11 410,50
  • Сумарното условно количество на котировката на Ниво x е 14 456,38
  • Сумарното основно количество на Ниво x-1 е:0,499 + 0,008 + 0,616 +0,079 + 0,065 = 1,267
Като заместим във формулата:
Реализирана Цена Купува =IMN / [(IMN-множител *∑px-1*qx-1)/px+множител * ∑qx-1]
= 25 000 / [(25 000 - 14 456,38) / 11 410,54 + 1,267]
= 25 000 / (10 543,62 / 11 410,54 + 1,267)
= 11 410,31 USDT
Анализ:
  • Съответното количество при достигане на NIM на Ниво x: (IMN-множител *∑px-1*qx-1) / px = (25 000 - 14 456,38 ) / 11 410,54 = 0,924
  • Сумарно основно количество при достигане на NIM: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Реализирана Цена Продава = 25 000 / 2,191 = 11 410,31 USDT
2. Намиране на поредицата на Премиум индекс в този период на финансиране
Binance изчислява Премиум индекс на всяка минута и взема времево претеглена средна стойност от всички индекси към момента на финансиране (на всеки 8 часа).
Кликнете, за да разгледате историята на Премиум индекс .
Формула за изчислява не Премиум индекс:
Премиум индекс (P) = [Макс(0, Реализирана Цена Купува - Ценови индекс) - Макс(0, Ценови индекс - Реализирана Цена Продава)] / Ценови индекс
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Последователност
Цена Купува при изпълнение
Цена Продава при изпълнение
Цена на индекс
Премиум индекс
1
bp1
ap1
ip1
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
2
bp2
ap2
ip2
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
3. Средно претеглено съотношение време/финансиране на Премиум индекс за този период на финансиране
Като използваме поредицата на Премиум индекс в този период на финансиране (от стъпка 2), заместваме във формулата за среден Премиум индекс:
Среден Премиум индекс (P) = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: Стойността на Премиум индекс в първата минута
4. Изчисляване на процента на финансиране
След това процентът на финансиране се изчислява с този компонент на 8-часов лихвен процент (0,01%) и компонента за 8-часова премия. Добавя се и регулиращ индикатор +/- 0.05%. Например, процентите на финансиране, изчислени от 00:00 - 08:00, се обменят в 08:00.
Формула за изчисляване на процента на финансиране:
Процент на финансиране (F) = Среден Премиум индекс (P) + кламп (0,01% - Премиум индекс (P), 0,05%, -0,05%)
*С Премиум индекс (P) тук е означена текущата средна стойност
Бележка:
Функцията кламп (x, min, max) означава, че ако (x < min), тогава x = min; ако (x > max), тогава x = max; ако max ≥ a ≥ min, тогава връща x.
С други думи, ако Премиум индекс е в границите от -0,04% до 0,06%, процентът на финансиране ще е равен на 0,01% (Лихвен процент).
Ако (Лихвен процент (I) - Премиум индекс (P)) е в границите от +/-0,05%, тогава F = P + (I - P) = I. С други думи, процентът на финансиране ще е равен на Лихвения процент.
Пример 1:
Времеви печат: 2020-08-27 20:00:00 UTC
Ценови индекс: 11 312,66USDT
Цена Купува при изпълнение: 11 316,83 USDT
Цена Продава при изпълнение: 11 316,80 USDT
Премиум индекс (P) = [Макс(0, Реализирана Цена Купува - Ценови индекс) - Макс(0, Ценови индекс - Реализирана Цена Продава)] / Ценови индекс
=Max(0, 11 316,83 - 11 312,66) - Max(0, 11 312,66 - 11 317,66) / 11 312,66
= (4,17 - 0) / 11 312,66
= 0,0369%
*Моля, обърнете внимание, че този пример е в рамките на периода на финансиране UTC 16:00 - 24:00, стойността на реалния Премиум индекс в UTC 20:00 трябва да се вземе от времево претеглената средна стойност за всички индекси към периода на финансиране UTC 16:00 - 20:00.
Пример 2:
Времеви печат: 2020-08-27 20:00:00 UTC
Маркирана цена: 11 329,52
Това е краят на периода на финансиране UTC 00:00 - 08:00, 8 часа = 480 минути, така че 8-часовият средно претеглен Премиум индекс (P) = 0,0429%
Среден Премиум индекс (P) = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: Стойността на Премиум индекс в първата минута
Процент на финансиране (F) = Премиум индекс (P) + кламп(0,01% - Премиум индекс (P), 0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + кламп(0,01% - 0,0429%,0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + (-0,0329%)
= 0,0100%
5. Пределен процент на финансиране
Минимално ниво = -0,75 * Съотношение на поддържане на маржин
Пределна стойност = 0,75 * Съотношение на поддържане на маржин
Пределен процент на финансиране = кламп(Процент на финансиране, Минимално ниво, Пределна стойност)
*Процент на финансиране (от Стъпка 4)
Процентът на финансиране на всеки договор се изчислява на базата на съответстващия му "Коефициент на начален маржин" и "Коефициент на поддържане на маржин" при максимално ниво на маржина. Относно коефициент на начален маржин и коефициент на поддържане на маржин, моля, разгледайте Ливъридж и маржин на USDT фючърсни договори за повече подробности.
Имайте предвид, че има изключение за BCHUSDT - необходимо е да използваме таблицата за безсрочен договор USDT 75x вместо таблицата 20x.

6. Как да достъпите данни за Процента на финансиране в реално време и историческите му стойности?

Може да видите данни за Процента на финансиране в реално време и историческите му стойности, като кликнете на [Информация] - [История на Процент на финансиране]. Друга възможност е да кликнете директно, тук.

7. Как да получавате известия за финансиране?

1. Влезте в своя акаунт в Binance. Кликнете върху [Деривати] - [USDⓈ-M фючърси].
2. Кликнете върху бутона до [Мрежово търгуване], за да отидете на [Предпочитания].
3. Отидете на раздел [Известия], за да достъпите бутон [Задействане на такса за финансиране] . Може също така да зададете предпочитана стойност на процента на финансиране между 0,0001%~0,75%. В момента по подразбиране той е 0,25%, което означава, че ще получите известие, когато очакваното плащане на финансиране достигне 0,25%. Кликнете върху [Потвърди], за да запазите предпочитанията си.
Важна забележка: Ще получите известие по имейл/ SMS / в приложението. Тази функция изпълнява ролята на предупреждение за риск и Binance не може да гарантира навременното получаване. Вие приемате, че по време на използване на Услугата от ваша страна, при определени обстоятелства (които включват, но не се ограничават до прекъсвания в личната мрежа и слаба мрежова среда), е възможно да не успеете да получавате известия или да ги получавате със закъснение. Binance си запазва правото и няма задължения за предоставяне на известия.
Свързани статии
Ливъридж и маржин на фючърси USDⓈ-M