Доказателство за резерви

Уверете се, че потребителските активи на Binance са напълно обезпечени, поне 1:1. Моля, имайте предвид, че по-голямата част от корпоративните активи на Binance се съхраняват в портфейли, които не са част от изчисленията за доказателство за резерви.
Audit Time
Механизъм за проверка:
Хеш на корен на Merkle:

Какво е доказателство за резерви (PoR)?

Когато казваме Доказателство за резерви, ние конкретно имаме предвид тези активи, които държим на попечителство за потребителите. Това означава, че показваме доказателства, че Binance разполага със средства, които покриват всички активи на нашите потребители 1:1, както и някои резерви.
Когато потребител депозира един биткойн, резервите на Binance се увеличават с поне един биткойн, за да се гарантира, че клиентските средства са напълно обезпечени. Важно е да се отбележи, че това не включва корпоративните активи на Binance, които се водят в напълно отделен регистър.
Това в действителност означава, че Binance държи всички потребителски активи 1:1 (както и някои резерви), имаме нулев дълг в нашата капиталова структура и сме се уверили, че имаме спешен фонд (SAFU фонд) за екстремни случаи.
Прочетете, за да видите повече информация за това, което създадохме, за да позволим на хората да проверят дали средствата им са в безопасност с Binance.
Нашият ангажимент към нашата общност остава същият, какъвто е бил винаги
Прозрачност
Ние винаги ще бъдем прозрачни с нашите потребители
Безопасност
Безопасността на средствата на нашите потребители е приоритет за нас
Защитен
Вашите средства са защитени

Дърво на Merkle

Какво изградихме?
За да покажем, че Binance разполага с всички потребителски активи 1:1, ние изградихме и внедрихме дървото на Merkle (показано по-долу), за да позволим на хората да проверяват своите активи в рамките на платформата. Нашата цел е всеки потребител да може да провери активите си, като използва свой собствено генериран идентификатор на хеш/запис на Merkle. По този начин хората ще могат да потвърдят, че средствата им се държат 1:1 и могат да го проверят от одиторска агенция на трета страна.
Какво е дърво на Merkle?
Дървото на Merkle е криптографски инструмент, който позволява консолидирането на големи количества данни в един хеш. Този единичен хеш, наречен корен на Merkle, действа като криптографски печат, който „обобщава“ всички въведени данни. Освен това дърветата на Merkle дават на потребителите възможността да проверяват конкретно съдържание, което е включено в определен набор от „запечатани“ данни. Използваме тези свойства на дърветата на Merkle по време на нашите оценки на доказателство за резерви, за да проверим дали индивидуалните потребителски акаунти са включени в отчета за пасивите, проверен от одитора.

zk-SNARK-ове

Какво изградихме?
Чрез използване на zk-SNARK, крипто борсата може да докаже, че всички балансови набори на листови възли на дървото на Merkle (т.е. баланси на потребителски акаунти) допринасят за заявения общ баланс на активите на борсата. Всеки потребител може лесно да получи достъп до своя листов възел, тъй като е бил включен в процеса. За набор от баланси на всеки потребител (листов възел на Merkle), нашата схема гарантира, че:
1. Балансите на активите на даден потребител са включени в изчисляването на сумата от общите нетни баланси на потребителите в Binance.
2. Общият нетен баланс на потребителя е по-голям или равен на нула.
3. Промяната на корена на дървото на Merkle е валидна (т.е. без използване на фалшифицирана информация) след актуализиране на информацията на потребителя към хеша на листовия възел.
Ето някои полезни ресурси: блог, техническа спецификация и нашия изходен код за веригата (ограничения) за подробности за внедряването.
Какво е доказателство zk-SNARK?
zk-SNARK (Кратък неинтерактивен аргумент за нулево знание) е доказателствен протокол, който следва принципите за нулеви знания, посочени по-рано. С доказателство zk-SNARK, можете да докажете, че знаете оригиналната хеширана стойност (обсъдена по-долу), без да разкривате каква е тази стойност. Можете също така да докажете валидността на трансакция, без да се разкрива каквато и да е информация за конкретните суми, стойности или адреси.

Как работи това

Как мога да проверя собствените си трансакции?
Влезте в уебсайта на Binance
-> Щракнете върху „Портфейл“
-> Щракнете върху „Верификация“
Ще можете да намерите вашия лист на Merkle и ИД на запис в рамките на страницата.
Изберете датата на верификация, която искате да проверите. След това ще намерите потвърждение за типа верификация, вашия ID на запис (специфичен за вашия акаунт и тази конкретна верификация), активите, които са били обхванати, и вашите баланси на активи към момента на верификацията.
ID на записа/листът на Merkle ви позволява независимо да проверите дали балансът на акаунта ви е включен в атестационния доклад на одитора на трета страна.