Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Система за заявки за правоприлагане на Binance
Само за правителствени и правоприлагащи органи:
Добре дошли в системата за заявки за правоприлагане на Binance (LERS). Правителствените и правоприлагащите органи могат да използват тази система, за да изпращат заявки за информация. Binance ще разгледа всеки един казус и ще сътрудничи във всеки казус, за да разкрива информация в съответствие със закона и в съответствие с нашите Условия за ползване и приложимите закони.
За да получите достъп до нашия LERS, трябва да сте правоприлагащ орган или държавен служител, упълномощен да 1) събира доказателства във връзка с разследване или 2) да подава официално искане за прилагане на закона.
С настоящото декларирам, че съм служител на правоприлагащите органи или държавен служител, упълномощен да отправя искания за правоприлагане или запитвания до Binance и такъв достъп се иска в официално качество. Разбирам, че ако направя неразрешено искане, може да подлежа на наказателно преследване. За допълнителна информация, моля, вижте Насоки за правоприлагане на Binance.
Моля, приемете отказа от отговорност