Мрежово търгуване
BUSD бонус
New
English
USD
Информация
Процент на финансиране в реално време
Хронология на процентите на финансиране
Хронология на застрахователния фонд
Индекс
Търговска информация
Процент на финансиране = Премиум индекс + кламп (лихвен процент - премиум индекс, 0,05%, -0,05%)
Договори
Време до следващо финансиране
Процент на финансиране
Лихвен процент