Купи криптовалута
Плати с
Търгувай
Деривати
Печели
Финанси
NFT
Институционални
Емисия
USD

Съобщение

Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни новини от Binance
Актуализация на механизма за ежедневно изчисляване на BNB баланса

Актуализация на механизма за ежедневно изчисляване на BNB баланса

2022-11-30 08:00
Уважаеми потребители на Binance,
Механизмът за изчисление, използван за записване на дневен баланс на BNB, е променен от снемане на моментна снимка в 00:00 ч. (UTC) всеки ден на среден дневен баланс на BNB (включително BNB, държан в нормални Binance акаунти, маржин акаунти, Binance Крипто заеми, подсметки, Binance Simple Earn акаунти, BNB трезор акаунти, портфейл на Фючърс акаунти, Binance акаунти с портфейл за финансиране, Лаунчпул акаунти, акаунти за DeFi стейкинг и абонаменти за Продаване на висока цена за Двойна инвестиция).
Общо среднодневно BNB баланс = сума от средните дневни стойности на следното:
 • Баланс на спот акаунт
 • Баланс на маржин акаунт
 • Баланс на обезпечение на крипто заеми на Binance
 • Баланс на подакаунти
 • Баланс на Simple Earn акаунт
 • Баланс на акаунт BNB трезор
 • Баланс на фючърсен портфейл
 • Баланс на Binance портфейл за финансиране
 • Баланс на Лаунчпул акаунт
 • Баланс на акаунт за DeFi стейкинг
 • Баланс на акаунт за двойна инвестиционна
Бележка:
 • Средния баланс по спот акаунта се изчислява, като се използва сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса в спот акаунта за ден, разделен на 24 (часа).
 • Среднодневния баланс по подакаунта се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса в подакаунта за ден, разделен на 24 (часа).
 • Сумата от почасовите моментни снимки на нетния BNB баланс (нетен BNB баланс = общ BNB баланс - BNB, взет назаем - BNB награда) както в главните, така и в маржин акаунта на подакаунтите за ден, разделен на 24 (часа). Моля, имайте предвид, че балансът по маржин акаунта може да е отрицателен.
 • Дневният среден баланс на BNB обезпечение на акаунта за крипто заеми на Binance се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на баланса на BNB обезпечение на акаунта за крипто заеми на Binance за деня, се раздели на 24 (часа). 
 • Дневният среден баланс на акаунта Simple Earn се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на баланса на BNB в акаунта Binance Simple Earn за деня, се раздели на 24 (часа).
 • Дневният среден баланс на акаунта BNB трезор се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса в акаунта на BNB трезор за деня, се раздели на 24 (часа).
 • Дневният среден баланс по фючърсния портфейл на Binance се изчислява, като сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса във фючърсния акаунт в Binance за деня, се раздели на 24 (часа).
 • Дневният среден баланс по Binance портфейла за финансиране се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса в акаунта на Binance портфейла за финансиране за деня, се раздели на 24 (часа).
 • Дневният среден баланс по Лаунчпул акаунта на Binance се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса в Лаунчпул акаунта на Binance за деня, се раздели на 24 (часа).
 • Дневният среден баланс на акаунта за DeFi стейкинг се изчислява като сумата от почасовите моментни снимки на BNB баланса в акаунта за DeFi стейкинг за деня, се раздели на 24 (часа). 
 • Среднодневен баланс на BNB за двойна инвестиция се изчислява като се сумира стойността от почасовите моментни снимки на баланса на BNB в акаунта за двойна инвестиция за ден и се раздели на 24 (часа)
 • След като вашите BNB токени бъдат добавени в ликвидни пулове на ликвиден суап, вашата BNB вече няма да бъде отчитана спрямо средните ви изчисления на BNB за различни дейности в Binance.
Тази актуализация на механизма за изчисляване на BNB баланса ще засегне следните аспекти на екосистемата Binance:
Моля, имайте предвид, че:
 • Моля, имайте предвид, че ако общият среден BNB баланс е отрицателен, това ще се счита за нулев баланс.
 • Ще се правят ежечасови моментни снимки в произволни моменти
 • Чакащите поръчки са включени в изчислението на баланса
 • Позициите преди 02.08.2019 г. ще бъдат изчислени с помощта на оригиналния механизъм
Предупреждение за риск: Търговията с криптовалута е обект на висок пазарен риск. Моля, търгувайте внимателно. Binance ще положи всички усилия да избере висококачествени криптовалути, но няма да носи отговорност за вашите търговски загуби. 
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
01.08.2019 г.
Търгувайте в движение с мобилното приложение за криптовалута на Binance
Открийте ни в 
Забележка: Това съобщение бе последно актуализирано на 22.02.2023 г.., за да отрази актуализациите на механизма за ежедневно изчисляване на BNB баланса. Binance ще актуализира механизма постоянно в отговор на развитието на екосистемата на Binance. 
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или променя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.