Крипто заеми
Вземете назаем за спот / маржин / фючърсна търговия или залог, за да спечелите висок APY.
Изплатете по всяко време
Лихва, изчислена на час
Без такса за транзакция
За заемане понастоящем
За заемане понастоящем:
Повече данни за заема
Заемане
Искам да взема назаем
  Размер на обезпечението
   Първоначален З/С
   0%
   Искане за допълнително обезпечение
   0%
   З/С за ликвидация
   0%
   Срок на заема
   Без лихва за предсрочно погасяване
   • 7 Дни
   • 14 Дни
   • 30 Дни
   • 90 Дни
   • 180 Дни
   7 Дни
   14 Дни
   30 Дни
   90 Дни
   180 Дни
   Първоначален LTV (съотношение заем/стойност)
   0%
   Първоначален З/С 0%
   Искане за допълнително обезпечение 0%
   З/С за ликвидация 0%
   Цена на ликвидацията(/)
   -
   Когато LTV достигне 0%
   Почасови и дневни лихвени проценти
   - / -
   Обща сума на лихвата
   -
   Сума за погасяване
   -
   Лихва
   Часови лихвен процент
   -
   Дневен лихвен процент
   -
   Обща сума на лихвата
   -
   Сума за погасяване
   -
   Създайте искане за заем.
   Обезпечението е прехвърлено от спот акаунта и заемът е получен в спот акаунта.
   Изплатете по всяко време.
   Получавайте обезпечение в спот акаунта
   Изплатете по всяко време
   Лихва, изчислена на час
   Без такса за транзакция
   FAQ
   В1. Какви условия трябва да изпълнява потребителят, за да вземе заем по Binance Loan?
   О1. Докато си регистриран потребител на Binance, можеш да вземаш заеми по Binance Loan.
   В2. Каква криптовалута могат да вземат назаем потребителите по Binance Loan?
   О2. Binance Loan поддържа заемането на няколко криптовалути, включително BUSD и USDT. Можеш да разгледаш страницата за вземане на заеми в Binance Loan за повече информация.
   В3. Каква криптовалута могат да използват потребителите като обезпечения?
   О3. Binance Loan поддържа използването на няколко криптовалути като обезпечение, включително BTC и ETH. Можеш да разгледаш страницата за вземане на заеми в Binance Loan за повече информация.
   В4. Колко дълги са сроковете за заема за Binance Loan?
   А4. Предлагат се срокове за заеми от 7, 14, 30, 90 и 180 дни. Винаги можеш да погасиш предварително, а лихвата се изчислява въз основа на дните на вземането на заема.
   В5. Как се изчислява лихвата?
   А5. Лихвата се изчислява на всеки час и по-малко от един час се изчислява като един час. Лихвеният процент се определя от часа, в който правиш заема.
   В6. Как погасявам лихвата и главницата?
   О6. Трябва да ги погасиш ръчно на страницата за поръчки. Трябва да погасиш лихвата преди главницата.
   В7. Мога ли да направя пълно погасяване преди датата на падежа?
   A7. Винаги можеш да погасиш предварително, а лихвата се изчислява въз основа на часовете на вземането на заема.
   В8. Какво е З/С?
   О8. З/С е стойността на твоя заем до стойността на обезпечението ти. Използваната тук цена е цена на индекс. Различните криптовалути на обезпечение имат различни първоначални З/С, което означава, че когато използваш различни криптовалути като обезпечение на една и съща стойност, заемът, който правиш, също е на различна стойност.
   В9. Какво се случва, когато моят З/С е твърде висок?
   О9. Ако твоят З/С е по-висок З/С за затваряне на позициите, ние ще те информираме да добавиш още обезпечение или да погасиш заема си. Ако твоят З/С е по-висок З/С за ликвидация, ние ще ликвидираме твоето обезпечение, за да погасим заема ти.
   В10. Как мога да коригирам обезпечението си?
   О10. Можеш да коригираш обезпечението си на страницата за поръчки. Винаги можеш да добавиш още обезпечение и когато твоят З/С е по-нисък от първоначалния З/С, можеш да премахнеш и някои от своите обезпечения.
   В11. Какво се случва, ако просроча погасяването на кредита си?
   A11. Даваме продължителност на просрочието от 72 часа (за срок на заема 7 дни и 14 дни) или 168 часа (за срок на заема 30 дни, 90 дни и 180 дни), през които ще ти бъде наложено таксуване 3 пъти лихвата за час. Ако не погасиш след продължителността на просрочието, ние ще ликвидираме твоето обезпечение, за да погасим заема ти.
   В12. Мога ли да използвам криптовалутата, която вземам назаем, за да търгувам в маржове и фючърси? Мога ли да ги изтегля?
   О12. Да, можеш да търгуваш в Binance, като използваш заема, който правиш, стига да отговаряш на изискванията за използване на услугите. Да, можеш и да ги изтегляш.