Данни за заема
Apply for VIP Loan
Binance Loans
Вземете назаем за спот / маржин / фючърсна търговия или залог, за да спечелите висок APY.
Изплатете по всяко време
Без такса за транзакция
Частична ликвидация
Low rate loan staking
Binance Loans
Вземете назаем за спот / маржин / фючърсна търговия или залог, за да спечелите висок APY.
Изплатете по всяко време
Без такса за транзакция
Частична ликвидация
Low rate loan staking
Binance Loans
Вземете назаем за спот / маржин / фючърсна търговия или залог, за да спечелите висок APY.
Изплатете по всяко време
Без такса за транзакция
Частична ликвидация
Low rate loan staking
Borrow Market
Данни за заема
Loanable Coin
Flexible Rate
Low Rates
Hourly / Annualized Interest Rate
7 Days - Stable Rate
Hourly / Annualized Interest Rate
30 Days - Stable Rate
Hourly / Annualized Interest Rate
FAQs