Купи криптовалута
Плати с
Търгувай
Деривати
Печели
Финанси
NFT
Институционални
Емисия
USD
Настройки за стил

Simple Earn

Лесният начин да депозирате и печелите
Влезте, за да видите подробности за наличностите
Няма повече продукти на Simple Earn
Научете повече
Гъвкави продукти
Абонирайте се и осребрете по всяко време.
Политика за осребряване
APR на гъвкави продукти
Гъвкавите продукти разпределят награди въз основа на APR в реално време и бонусен многостепенен APR
APR в реално време
Заключени продукти
Заключете активи за фиксиран срок и спечелете по-високи награди
График на разпределение на наградите
График за ежедневна поддръжка
Политика за осребряване
Автоматично абониране
Безпроблемен автоматичен абонамент за гъвкави или заключени продукти.
Гъвкави и заключени
ЧЗВ

  1. Как работи Simple Earn?

  Simple Earn позволява на потребителите да печелят награди, като депозират своите цифрови активи или за гъвкави, или за заключени срокове.

  Гъвкавите продукти могат да бъдат абонирани и осребрени по всяко време. Заключените продукти ще бъдат осребрени на датата на осребряване, посочена за всеки абонамент, въпреки че е възможно и предсрочно осребряване за избрани продукти.

  2. Какви награди мога да спечеля за гъвкави продукти?

  Гъвкавите продукти разпределят награди въз основа на APR в реално време и бонусен многостепенен APR Разпределените награди се закръглят надолу до 8 знака след десетичната запетая.
  APR в реално време е индикация на живо за наградите, които можете да получите, и подлежи на промяна всяка минута. Наградите се натрупват и директно се натрупват във вашия портфейл на Earn всяка минута.
  Бонусен многостепенен APR се предлага от време на време за избрани гъвкави продукти чрез структура на диференцирана тарифа и подлежи на промяна на ежедневна база. Тези награди се натрупват в деня след абонамента, започвайки от 00:00 ч. UTC. Ще започнете да получавате разпределение на награди във вашия спот портфейл в деня след началото на натрупването (два дни след абонамента) между 00:00 ч. UTC и 08:00 ч. UTC.

  3. Каква е политиката за осребряване за гъвкави продукти?

  Вашите активи в гъвкави продукти ще бъдат върнати във вашия спот портфейл веднага след успешна обработка на заявките за осребряване.
  Дневните лимити за осребряване обаче се прилагат за всеки гъвкав продукт и подлежат на промяна по всяко време. Тези ограничения и потенциални закъснения в получаването на постъпленията от осребряване може да са резултат от различни фактори, включително, но не само: изключителна нестабилност на пазара, закъснения в мрежата, значителен брой едновременни инструкции за осребряване от други потребители на Binance или всякакви други непредвидени събития.

  4. Какви награди мога да спечеля за заключени продукти?

  APR на заключени продукти подлежи на ежедневна промяна. Тези награди се натрупват в деня след абонамента, започвайки от 00:00 ч. UTC. Ще започнете да получавате разпределение на награди във вашия спот портфейл в деня след началото на натрупването (два дни след абонамента) между 00:00 ч. UTC и 08:00 ч. UTC.

  5. Какво се случва, ако осребря моите заключени продукти по-рано?

  За избрани заключени продукти можете да осребрите вашите активи по всяко време преди падежа. Предсрочните осребрявания обаче ще доведат до загуба на всички награди, които сте получили. Осребрената главница ще бъде приспадната от сумата на наградите, които са били разпределени във вашия спот портфейл.

  6. Избрах автоматично да се абонирам повторно за заключени продукти. Кога наградите ще започнат да се натрупват и разпределят?

  В деня, в който вашият заключен продукт изтече, вие автоматично ще се абонирате отново за същия продукт за същата продължителност и незабавно ще започнете да натрупвате награди. Наградите ще бъдат разпределени във вашия спот портфейл на следващия ден.

  7. Как се определя APR и какъв е източникът на доходност за наградите на Simple Earn?

  Наградите за APR на Simple Earn се определят от Binance по нейна преценка, като се вземат предвид различни фактори, които са внимателно проектирани, за да се гарантира, че наградите, изплащани на потребителите, са устойчиви и конкурентни.
  Активите, депозирани от потребители в Simple Earn, могат да се използват за различни цели. Например, те могат да се използват за on-chain стейкинг, да се заемат на други потребители на Binance чрез продукти за маржин и крипто заем или за оперативни цели от други бизнес звена в Binance.
  Binance може също да провежда промоционални кампании от време на време, които се спонсорират от партньорски проекти и се представят на потребителите чрез краткосрочни промоционални предложения за APR за избрани токени.

  8. Къде мога да намеря повече информация?

  За повече информация, моля, вижте нашите статии в Помощен център или Правила и условия.
Виж повече