Начало
Прогноза за цената
eCash Прогноза за цената
eCash Price Prediction

eCash (XEC) Ценова прогноза

Колко ще струва eCash (XEC) през 2025, 2026, 2027, до 2030? Проверете други мнения относно целевите цени и нивата на доверие в проекта — известни като рейтинг на консенсус — когато решавате какви са вашите собствени целеви цени. Показаните данни се основават на въведени от потребителя данни, а не на мнението на Binance.
Готови ли сте да купите XEC? Binance приема широка гама от валути и ви улеснява при закупуването на криптовалута, използвайки USD, EUR, CNY, AUD, INR и други фиатни валути. Ето ръководствата за закупуване на всички налични токени в Binance.
Купуване на eCash

Целева цена на eCash (XEC)

$ 0.000046

+0.89%
(24 ч)
Въведете вашата прогноза за ръст на цената
%
* Всички прогнози за цените се основават на информация от потребителя. Binance не допринася и не влияе на никоя от ценовите прогнози на тази страница.
Визуализирайте целевата си цена върху графика с инструмента за графика за прогнозиране на цените по-долу. Просто въведете прогнозата си за растежа на eCash в проценти и щракнете върху „Изчисляване на прогноза“.

Моля, обърнете внимание, че можете да въведете отрицателен или положителен процент на растеж.
Действителен
Прогнозен
Последна актуализация на страницата: 2024-05-14 19:21 (UTC+0)

Технически анализ

Техническият анализ е полезен инструмент за прогнозиране на тенденции върху диаграма. Напоследък обаче много хора започнаха да търгуват с ботове, в които са програмирани концепции за технически анализ. По-долу ще намерите автоматизиран отчет за това как се развива пазарът и в каква посока може да се движи през различни интервали от време в бъдещето. Въпреки че това е ценова прогноза за eCash, базирана на технически показатели, моля, направете собствено проучване и търгувайте въз основа на собствените си знания и способности.
4 часа
1 ден
1 седмица

Пълзяща средна

  1. В четиричасовата времева рамка eCash в момента има меча тенденция, като 50-дневната пълзяща средна в момента върви надолу.
  2. 200-дневната пълзяща средна на eCash върви надолу и това се случва от 5/9/2024 насам, което означава, че тенденцията е слаба.
  3. В четиричасовата времева рамка, ако трябваше да дадем прогноза за цена от eCash, това би било меча тенденция, като се има предвид начина, по който 50-дневните и 200-дневните пълзящи средни са мечи.

Индекс на относителна сила

  1. В момента RSI е в неутралната зона 30-70, което показва, че цената е с неутрална тенденция, като цената може да задържи RSI в това състояние за известно време.

Пълзяща средна

  1. В еднодневната времева рамка eCash в момента има меча тенденция, като 50-дневната пълзяща средна в момента върви надолу, но над текущата цена на eCash, което може да действа като съпротива следващия път, когато взаимодейства с нея.
  2. 200-дневната пълзяща средна на eCash върви нагоре и това се случва от 4/14/2024 насам, което озна