Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Thông báo | Binance Announcement
Latest Activities

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Niêm yết Crypto mới
Tin mới nhất
Hoạt động mới nhất
Niêm yết tiền pháp định mới
Hủy niêm yết
Cập nhật bảo trì ví
Cập nhật API
Airdrop
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

KMD Trading Competition has now Concluded

2017-11-14 03:20

Fellow Binancians,

The KMD Trading Competition has now concluded. Congratulations to the bounty winners! (Check attachment below for distribution details).

All the KMD bounties have been distributed to the winners’ accounts. You can check the distribution record in User Center>Distribution History.

Link: KMD Trading Competition

Thanks for your support!

Binance Team
2017/11/14

 

Find us on

Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance_2017