Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Finans
Binance Pay

Hur man betalar en person med Binance Betalning

Binance
2021-04-15 01:56
Det finns nu två sätt att betala i krypto med Binance Betalning. Du kommer att kunna betala med QR-kod och Binance betal-ID.

Hur man betalar med QR-kod

För att betala någon via QR-kod, skannar du bara motpartens Binance-betal-QR-kod med din Binance-app. Det finns två sätt att komma åt QR-kodskannern i Binance-appen:
1. Åtkomst till Binance QR-kodskanner via Binance-widgeten
instruktionsvideo
2. Åtkomst till Binance QR-kodskanner via Binance app
Klicka på QR-kodskannern på hemsidan.
3. Du kan se betalningsuppgifterna efter att ha skannat QR-koden. Kontrollera och bekräfta betalningsuppgifterna.
Observera att dina betalningsuppgifter kommer att variera beroende på de betalningsinstruktioner som betalningsmottagaren ställer in när QR-koden skapas.
4. Tryck på [Fortsätt] efter att du har bekräftat betalningsuppgifterna. Appen går vidare och visar de medel som ska användas för din betalning enligt prioriteringsordningen i inställningarna du gjort för dina betalningar.
Observera att om saldot i din prioriterade krypto är otillräckligt för att täcka betalningsbeloppet, kommer flera valutor att användas i din föredragna betalningsorder för att fullfölja betalningen.
5. Tryck på [Bekräfta] efter att ha kontrollera att rätt önskad valuta används.
5.1. Ändra betalningsvaluta/betalningsvalutornas ordning (valfritt)
Om du vill ändra betalningsvalutan, tryck på [>] under [Medel att använda] för att se tillgängliga valutor för betalning.
Flytta de tillgängliga valutorna genom att helt enkelt dra och släppa dem och på så sätt placera dem i önskad ordning. Den här inställningen gäller bara din nuvarande transaktion och påverkar inte den initiala betalningsprioritetsordningen som valdes när du konfigurerade din plånbok.
6. Ange din betalpinkod för betalningsverifiering. Observera att din betalpinkod kommer att låsas efter fem felaktiga försök.
Om din betalpinkod är spärrad kan du försöka igen efter fem timmar.
7. När du har verifierat pinkoden ser du dina betalningsuppgifter. Betalningen är nu genomförd.
För att betala någon via Binance betal-ID måste du ha motpartens betal-ID.
1. Logga in på Binance-appen, gå till [Plånböcker][Betala].
2. Du kan klistra in eller ange betalningsmottagarens betal-ID manuellt.
3. Välj betalningsvaluta, ange beloppet att betala och eventuella anteckningar (om det finns) för denna betalning.
4. Klicka på [Bekräfta] när du har bekräftat dina betalningsuppgifter.
Beloppet att betala kommer att dras från ditt betalplånbokssaldo enligt den kryptoorder du har angett.
För närvarande kan du bara göra betalningar till säljare via Binance Betalning med en QR-kod. Begär först en QR-kod från handlaren.
1. Öppna din Binance-app och tryck på QR-kodskannern på startsidan. Skanna säljarens QR-kod.
2. Du kan se betalningsuppgifterna efter att ha skannat QR-koden. Du kan klicka på informationsikonen bredvid säljarens namn för att se dennes lista över betalningsvalutor som inte stöds. Tryck på [Fortsätt] när du har bekräftat betalningsuppgifterna.
3. Appen fortsätter att visa de medel som ska användas för din betalning enligt dina betalningsprioritetsinställningar. Kontrollera betalningsuppgifterna och klicka på [Bekräfta].
Observera att om saldot i din prioriterade krypto är otillräckligt för att täcka betalningsbeloppet, kommer flera valutor att användas i din föredragna betalningsorder för att fullfölja betalningen.
4.1. Ändra betalningsvaluta/betalningsvalutornas ordning (valfritt)
Om du vill ändra betalningsvalutan, tryck på [>] bredvid [Valuta] för att se ditt tillgängliga valutasaldo för betalning.
Flytta de tillgängliga valutorna genom att helt enkelt dra och släppa dem och på så sätt placera dem i önskad ordning. Den här inställningen gäller bara din nuvarande transaktion och påverkar inte den initiala betalningsprioritetsordningen som valdes när du konfigurerade din plånbok.
5. Ange din betalpinkod för betalningsverifiering. Observera att din betalpinkod kommer att låsas vid fem felaktiga försök.
Om din betalpinkod är spärrad kan du försöka igen efter fem timmar.
6. När du har verifierat pinkoden kommer du att se betalningsuppgifterna. Betalningen är nu genomförd.
Relaterade artiklar
Vad är Binance Betalning