Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Beräkning av BNB-saldon

2021-04-23 04:25
Binance beräknar ditt dagliga BNB-saldo med hjälp av det dagliga genomsnittliga BNB-saldot på ditt konto, inklusive BNB som finns på vanliga Binance-konton, marginalkonton, Binance kryptolånssäkerheter, underkonton, Binance sparprodukter, BNB-valvkonto, Binance fiatkonton, terminsplånbokskonton, Binance-plånbokskonton, Launchpool-konton, DeFi-insatskonton och låsta insatskonton.
Totalt dagligt genomsnittligt BNB-saldo = summan av det dagliga genomsnittet för följande:
 • Spotkontosaldo
 • Marginalkontosaldo
 • Säkerhetssaldo för Binance kryptolån
 • Saldon på underkonto
 • Binance sparkontosaldo
 • BNB-valv-kontosaldo
 • Binance fiatkontosaldo
 • Futures-plånbokssaldo
 • saldo på Binance finansieringsplånbok
 • Launchpool-kontosaldo
 • Launchpool-kontosaldo
 • Kontosaldo för DeFi-insatser
 • Kontosaldo för låsta insatser
Obs!
 • Genomsnittligt spotkontosaldo beräknas med hjälp av summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på spotkontot under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Dagligt genomsnittligt underkontosaldo beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på underkontot under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Summan av de timvisa ögonblicksbilderna av BNB-nettosaldot (BNB-nettosaldo = BNB-totalsaldo - lånade BNB - BNB-ränta) i både huvud- och underkontots marginalkonton under en dag dividerat med 24 (timmar). Observera att marginalkontosaldon kan vara ett negativt saldo
 • Dagligt genomsnittligt BNB-säkerhetssaldo på Binance-kryptolånekonto beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-säkerhetssaldot på Binance kryptolånekontot under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Det dagliga genomsnittliga Binance-sparkontosaldot beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på Binance sparkonto under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Dagligt genomsnittligt BNB-valvkontosaldo beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på BNB-valvkontot under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Det dagliga genomsnittliga Binance fiatkontosaldot beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på Binance fiatkonto under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Det dagliga genomsnittliga Binance-terminsterminssaldot i plånboken beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på Binance terminskonto under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Det dagliga genomsnittliga saldot i Binance finansieringsplånbok beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på Binance finansieringsplånbokskonto under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Det dagliga genomsnittliga Binance-startkontosaldot beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på Binance Launchpool-konto under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Dagligt genomsnittligt DeFi-insatskontosaldo beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på DeFi-insatskontot under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • Det dagliga genomsnittliga saldot för låst insatskonto beräknas som summan av timvisa ögonblicksbilder av BNB-saldot på det låsta insatskontot under en dag dividerat med 24 (timmar)
 • När dina BNB-token har lagts till i likviditetspooler för flytande byten kommer dina BNB inte längre att räknas med i de genomsnittliga BNB-beräkningarna för olika aktiviteter på Binance.
Lägg märke till att:
 • Om det totala genomsnittliga BNB-saldot är negativt kommer detta att betraktas som ett nollsaldo
 • Timvisa ögonblicksbilder kommer att inträffa vid slumpmässiga tidpunkter
 • Väntande order ingår i saldoberäkningen
 • Positionerna före 2019-08-02 kommer att beräknas med hjälp av den ursprungliga mekanismen.
Se Binance meddelande om de senaste uppdateringarna.