Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
NFT

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Binance NFT-teckningsmekanism Vinnarurvalsalgoritm

2022-01-10 04:12
När NFT-teckningsperioden löper ut, kommer dina tecknade deltagarbiljetter att ingå i en pool. Systemet kommer att välja ut vinnarna på ett rättvist och slumpmässigt sätt.
Algoritmen för val av vinnare är som följer:
1. Välj den angivna tiden (beräknad starttid) + alla deltagandebiljetter slumpvis utvalda, betecknade som ”S”.
2. Använd hashalgoritmen SHA-256 för att generera hashvärdet för ”S”, betecknat som "H". Använd sedan ”H” som ett hexadecimalt tal och konvertera det till ett långt heltal ”L”.
3. ”W = L% N” kommer att vara det vinnande deltagarbiljettnumret, där ”N” är det totala antalet biljetter och ”%” resten.
4. Om ett visst antal vinnare (”X”) behöver utses, kommer det nya slumpmässiga fröet att sättas till ”S = H”. Steg 2 och 3 kommer att upprepas tills ”X” unika vinnare har utsetts.
Urvalsalgoritmen kan generera ett eller flera slumptal för varje försäljning. 
Urvalsprocessen är helt offentlig och verifierbar. Efter att Binance tillkännager den specifika urvalstiden och det totala antalet tecknade deltagarbiljetter kan vem som helst generera samma pseudoslumpmässiga nummer efter att teckningsperioden är slut.