Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Futures-guide

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Alternativ
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Så här använder du Binance kalkylator för terminskontrakt

2021-09-02 06:03
Du kan använda Binance kalkylator för terminskontrakt för att beräkna initialmarginalen, resultat (PnL), avkastning på eget kapital (ROE) och likvidationspris innan du lägger några beställningar.
1. Klicka på ikonen [Kalkylator] på panelen Orderläggning (höger sida i terminshandelsgränssnittet).
mceclip0.png
2. Du kan välja [Resultat], [Målpris], [Likvidationspris], [Max öppen] eller [Öppet pris].
3. Välj [Lång] eller [Kort]. Ange sedan inmatningspriset, utgångspriset och kvantiteten för din beställning. Du kan välja hävstångsnivå genom att flytta markören längs reglaget.
4. Klicka på [Beräkna]. Resultatet för initialmarginal, resultat och avkastning visas till höger.
Anmärkningar för beräkning av resultat, initialmarginal och avkastning:
USDT-marginalkontrakt
 • Initialmarginal = kvantitet * ingångspris * IMR (initialt marginalkrav)
  • IMR = 1/hävstång
 • Resultat:
  • Lång = (utgångspris - ingångspris) * antal
  • Kort = (ingångspris - utgångspris) * antal
 • ROE% = Resultat/initialmarginal = sida * (1 - ingångspris/utgångspris)/IMR
 • Målpris:
  • Långt målpris = ingångspris * (avkastning %/hävstång + 1)
  • Kort målpris = ingångspris * (1 - avkastning %/hävstång)
Myntmarginalkontrakt
 • Initial marginal = antal * contract_multiplier * IMR/ingångspris
  • IMR = 1/hävstång
 • Resultat = handelsriktning * antal * contract_multiplier * (1/ingångspris - 1/utgångspris)
  • Handelsriktning: lång är 1 , kort är -1
 • Avkastning % = resultat/initial marginal = sida * (1 - ingångspris/utgångspris)/IMR
 • Målpris = sida * ingångspris/(sida - avkastning * IMR)