Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vanliga frågor
Identitetsverifiering

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Guide till kontofunktioner
Identitetsverifiering
Tvåfaktorsautentisering
E-postproblem
Hävisningar och värvning
Kupong
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
NFT
VIP

Hur man ansöker om företagsverifiering

2021-06-29 05:09
Binance kräver att företagskontoanvändare slutför företagsverifiering för att få tillgång till Binance produkter och tjänsteerbjudanden, inklusive insättningar, handel och uttag av kryptovaluta. Följ steg-för-steg-guiden nedan för att se hur du slutför företagsverifieringen.
Standarder för identitetsverifiering eller kundkännedom (KYC) är utformade för att skydda ditt konto mot bedrägeri, korruption, penningtvätt och finansiering av terrorism.
Varje ny användare måste ha blivit [Verifierad] för att få tillgång till Binance produkter och tjänsteerbjudanden, inklusive insättning av kryptovaluta, handel och uttag.
En befintlig användare som inte har blivit [Verifierad] kommer att få sina kontobehörigheter tillfälligt ändrade till "Endast uttag", med tjänster begränsade till uttag av medel, annullering av order, stängning av position och inlösen.
Baserat på din region eller valda betalningskanaler kan du behöva öka din identitetsverifieringsnivå för att förbättra kontosäkerheten. Mer information finns i Varför behöver jag slutföra identitetsverifieringen?

Hur slutför jag en företagsverifiering? En steg-för-steg-guide

1. Registrera ett Binance-konto eller logga in på ditt befintliga Binance-konto.
A. Om du inte har ett Binance-konto
i) Klicka på [Registrera] på Binance webbplats.
ii) Välj ditt nuvarande land/bostadsregion och klicka på [Bekräfta][Skapa konto].
För europeiska användare kan du välja [Skapa företagskonto].
iii) Ange din e-postadress och ett starkt lösenord för kontot. Slutför sedan e-postverifieringen.
iv) Klicka på [Gå till instrumentpanelen] så uppmanas du automatiskt att aktivera 2FA. Du kan välja att [Aktivera Binance/Google Authenticator] eller [Telefonverifiering]. Vi rekommenderar inte att du använder sms för 2FA eftersom mobilnummer enkelt kan förfalskas av hackare.
v) När du har aktiverat 2FA klickar du på [Verifiera] högst upp på sidan för att starta företagsverifieringen.
B. Om du har ett befintligt overifierat Binance-konto
i) Klicka på [Logga in] på Binance webbplats.
ii) Gå till [Profil] [Identifiering] och välj sedan [Företagsverifiering] för att starta.
Observera att om din e-postadress redan har länkats till ett personligt konto kan den inte uppgraderas till ett företagskonto. Se till att du skickar in företagsverifieringen med ett overifierat konto.
2. Välj land/region för registrering och företagstyp och klicka sedan på [Starta verifiering].
Var noga när du väljer företagstyp och land. Om du behöver byta till ett annat land/region för registrering eller företagstyp under verifieringsprocessen, måste du börja från början.
2.1 Du kommer att se en lista över de nödvändiga dokumenten. Förbered dem innan du börjar verifiera företaget. De nödvändiga dokumenten varierar beroende på land/region för registrering och vilken företagstyp du väljer.
Du kan läsa de vanligaste frågorna nedan för mer information om de dokument som krävs.
2.2 Fyll i din grundläggande information och klicka på [Nästa]. Du kan också klicka på [Spara som utkast] när som helst under verifieringsprocessen.
2.3 Ladda upp de nödvändiga företagsdokumenten och klicka på [Nästa].
2.4 Bekräfta och fyll i din fiat-aktiveringsinformation och klicka sedan på [Nästa].


2.5 Ange information om närstående parter och ladda upp de dokument som krävs, inklusive personuppgifter om vd/vd:ar, den eller de yttersta verkliga huvudmännen och den eller de auktoriserade kontonas handlare.

Observera!
 • För identifieringsdokument (ID), ladda upp ett giltigt pass eller ID-kort för att bevisa personens nationalitet (körkort accepteras inte).
 • Ladda upp selfien från huvudhandlaren i fullfärg. Använd inte skärmavbildningar, kopior eller fotoshoppade/filtrerade bilder.
 • Filformat som stöds inkluderar jpeg, jpg, pdf och png.
Välj huvudhandlare att utföra ansiktsverifieringen i nästa steg. Klicka på [Bekräfta].
Öppna Binance-appen för att skanna QR-koden och slutföra ansiktsverifieringen på telefonen. Alternativt klickar du på skärmikonen längst ned till höger för att slutföra verifieringen på datorn.
Använd inte hattar, glasögon och använd inte filter. Alla bilder måste tas under tillräcklig belysning.
Klicka sedan på [Jag har slutfört detta på min telefon].
2.6 Läs och godkänn försäkran. Markera rutan bredvid [Jag/vi förstår och samtycker till försäkran] och klicka på [Skicka].
3. Din ansökan har skickats in. Du kommer att meddelas när granskningen är klar.

Vanliga frågor

1. Vilka dokument krävs för företagsverifieringen?
 • Registreringsbevis
 • Stiftelseurkund och bolagsordning/etableringsdokument/stadgar
 • Register över styrelseledamöter/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande
Detta bör ha utfärdats inom de senaste 12 månaderna och inkluderar information om nuvarande styrelseledamöter.
 • Medlemsregister (aktieägare)/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande
Detta bör ha utfärdats inom de senaste 12 månaderna och inkluderar information om nuvarande aktieägare.
 • Frågeformulär om sanktioner
 • Fullmakt
1) Den eller de auktoriserade handlarna bör överensstämma med personen/personerna i avsnittet Handlare.
2) För Binance Betalningshandlare/partner - lämna ett beslut från styrelsen som auktoriserar listan över personer att agera på företagets vägnar.
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Aktuell driftstatus
Ladda upp ett av nedanstående dokument (utfärdat under de senaste tre månaderna) för aktuell driftsstatus:
1) En fullständig skärmdump från en myndighets webbplats som innehåller aktuella företagsuppgifter och datumet när informationen erhölls. Se till att inkludera datorsystemets klocka och datum.
2) Intyg om tjänstgöring.
3) Intyg om god status.
 • Ombud (minst 25 procent eller mer, om sådana finns)
  1) Intyg om ämbetstid/aktieägarregister (medlemmar)/företagsregistret eller motsvarande (med den information om faktiska ägare),
2) Intyg om god ställning/intyg om ämbetstid/affärsregister eller motsvarande (med aktuell driftstatus).
3) Intyg om bildande,
4) stiftelseurkund och bolagsordning/stadgar/lokal förordning.
 • Anti-penningtvätts-/anti-terrorismfinansieringspolicy eller Binance anti-penningtvättsformulär (om tillämpligt)
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Driftslicens (om tillämpligt)
 • Bevis på företagets adress
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • Företagets webbplats (om företaget inte har någon webbplats, skriv "N/A")
 • Giltiga pass/nationella ID-kort för närstående parter
Giltiga pass/nationella ID-handlingar för alla styrelseledamöter, verkliga ägare (minst 25 procent) och alla handlare.
 • Ny selfie av huvudhandlaren/handlaren
Ladda upp en ny selfie av den huvudhandlare/handlare som utför det mesta av handeln. De måste slutföra en ansiktsverifiering.
 • Bevis på adressinsamling för verkliga ägare (minst 25 procent)
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • ASIC-dokument eller CNPJ-dokument (om du väljer AUD eller BRL som fiatvaluta)
 • Registreringsbevis
 • Partnerskapsavtal
 • Partnerregister/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande
Detta bör ha utfärdats inom de senaste tolv månaderna och innehålla information om nuvarande partner.
 • Frågeformulär om sanktioner
Ladda upp en ifylld kopia av detta exempel.
 • Fullmakt
1) Den eller de auktoriserade handlarna bör överensstämma med personen/personerna i avsnittet Handlare.
2) För Binance Betalnings-handlare/partners – Tillhandahåll ett beslut fattat av styrelsen som godkänner listan över personer som ska handla på företagets vägnar.
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Aktuell driftstatus
Ladda upp ett av nedanstående dokument (utfärdat under de senaste tre månaderna) för aktuell driftsstatus:
1) En komplett skärmavbildning av myndighetens webbplats som innehåller aktuell företagsinformation. Se till att inkludera systemets klocka och datum.
2) Intyg om tjänstgöring.
3) Intyg om god status.
 • Ombud (minst 25 procent eller mer, om sådana finns)
1) Intyg om ämbetstid/aktieägarregister (medlemmar)/företagsregistret eller motsvarande (med information om verklig ägare),
2) Intyg om god ställning/intyg om ämbetstid/affärsregister eller motsvarande (med aktuell driftstatus).
3) Registreringsbevis
4) Stiftelseurkund och bolagsordning/författning/stadgar.
 • Anti-penningtvätts-/anti-korruptionspolicy eller Binance anti-penningtvättsformulär (om tillämpligt)
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Driftslicens (om tillämpligt)
 • Bevis på företagets adress
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • Företagets webbplats (om företaget inte har någon webbplats, skriv "N/A")
 • Giltiga pass/nationella ID-kort för närstående parter
Giltiga pass/nationella ID-kort för alla styrelseledamöter/tjänstemän/chefer (eller motsvarande), partner (minst 25 procent) och alla handlare.
 • Nytagen selfie av huvudhandlaren
Ladda upp en ny selfie av den huvudhandlare/handlare som utför det mesta av handeln. De måste slutföra en ansiktsverifiering.
 • Bevis på adressinsamling för verkliga ägare (minst 25 procent)
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • ASIC-dokument eller CNPJ-dokument (om du väljer AUD eller BRL som fiatvaluta)
 • Ett registreringsdokument för stiftelsen
 • Stiftelseurkund
 • Frågeformulär om sanktioner
Ladda upp en ifylld kopia av detta exempel.
 • Fullmakt
1) Den eller de auktoriserade handlarna bör överensstämma med personen/personerna i avsnittet Handlare.
2) För Binance Betalningshandlare/partner - lämna ett beslut från styrelsen som auktoriserar listan över personer att agera på företagets vägnar.
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Ombud (minst 25 procent eller mer, om sådana finns):
1) Intyg om ämbetstid/aktieägarregister (medlemmar)/företagsregistret eller motsvarande (med information om verklig ägare),
2) Intyg om god ställning/intyg om ämbetstid/affärsregister eller motsvarande (med aktuell driftstatus).
3) Registreringsbevis
4) Stiftelseurkund och bolagsordning/författning/stadgar.
 • Företagsenhet (om sådan finns) (t.ex förvaltare/förmånstagare osv.):
1) Registreringsintyg
2) Stiftelseurkund och bolagsordning/etableringsdokument/stadgar
3) Register över ägare (aktieägare)/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande (utfärdat inom de senaste tolv månaderna).
4) Intyg om god ställning/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande (utfärdat inom de senaste tre månaderna för information om aktuell driftsstatus).
 • Anti-penningtvätts-/anti-terrorismfinansieringspolicy eller Binance anti-penningtvättsformulär (om tillämpligt)
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Driftslicens (om tillämpligt)
 • Bevis på företagets adress
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • Företagets webbplats (om företaget inte har någon webbplats, skriv "N/A")
 • Giltiga pass/nationella ID-kort för närstående parter
Giltiga pass för alla förvaltare, instiftare, utnämnningsmän, beskyddare, donatorer, förmånstagare och alla handlare.
 • Nytagen selfie av huvudhandlaren
Ladda upp en ny selfie av den huvudhandlare/handlare som utför det mesta av handeln. De måste slutföra en ansiktsverifiering.
 • Bevis på adressinsamling för verkliga ägare (minst 25 procent)
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • ASIC-dokument eller CNPJ-dokument (om du väljer AUD eller BRL som fiatvaluta)
 • Registreringsbevis
 • Stiftelseurkund och bolagsordning
 • Investeringsförvaltningsavtal eller investeringsrådgivaravtal
 • Register över styrelseledamöter/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande
Detta bör vara utfärdat under de senaste tolv månaderna och innehålla information från nuvarande styrelseledamöter.
 • Lista över investerare
Detta bör vara utfärdat inom de senaste 12 månaderna och innehålla information om nuvarande aktieägare.
 • Frågeformulär om sanktioner
Ladda upp en ifylld kopia av detta exempel.
 • Fullmakt
1) De auktoriserade handlarna bör överensstämma med personen/personerna i avsnittet Trader.
2) För Binance Betalning-handlare/partners – Ange ett beslut fattat av styrelsen som godkänner listan över personer som är behöriga att agera på kundens vägnar.
Ladda upp en ifylld kopia av detta exempel.
 • Aktuell driftstatus
Ladda upp ett av nedanstående dokument (utfärdat under de senaste tre månaderna) för aktuell driftsstatus:
1) En komplett skärmavbildning av myndighetens webbplats som innehåller aktuell företagsinformation. Se till att inkludera systemets klocka och datum.
2) Intyg om tjänstgöring.
3) Intyg om god status.
 • Ombud (minst 25 procent eller mer, om sådana finns)
1) Intyg om ämbetstid/aktieägarregister (ägare)/företagsregister eller motsvarande (med information om ägare),
2) Intyg om god ställning/intyg om ämbetstid/affärsregister eller motsvarande (med aktuell driftstatus).
3) Registreringsbevis
4) Stiftelseurkund och bolagsordning/författning/stadgar.
 • Företagsenhet (om sådan finns) (t.ex investeringsförvaltning/investeringsförvaltare etc.)
1) Registreringsintyg
2) Stiftelseurkund och bolagsordning/etableringsdokument/lokal förordning,
3) Register över ägare (aktieägare)/intyg om ämbetstid/företagsregister eller motsvarande (utfärdat inom de senaste 12 månaderna),
4) Bevis på licens/stadga.
 • Försäljningshandlingar eller marknadsföringsmaterial från fonden
Prospekt, fondfaktablad, stiftelseurkund för privata placeringar, försäljningsdokument
etc.
 • Fondrepresentanter och garantibrev (om tillämpligt)
Från den företagsenhet som ansvarar för att genomföra due diligence-analys.
 • Anti-penningtvätts-/anti-korruptionspolicy eller Binance anti-penningtvättsformulär
Ladda upp en ifylld kopia av det här exemplet.
 • Driftslicens (om tillämpligt)
 • Utkontrakterings-/tjänsteavtal (om tillämpligt)
 • Bevis på företagets adress
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • Företagets webbplats (om tillämpligt)
 • Giltiga pass/nationella ID-nummer för närstående parter
Giltiga pass för alla styrelseledamöter och verkliga ägare (minst 25 procent) för investeringsförvaltare, investeringsrådgivare och handlare
 • Nytagen selfie av huvudhandlaren
Ladda upp en ny selfie av den huvudhandlare/handlare som utför det mesta av handeln. De måste slutföra en ansiktsverifiering.
 • Bevis på adressinsamling för verkliga ägare (minst 25 procent)
Ladda upp något av följande dokument som utfärdats under de senaste 90 dagarna:
Elräkning (el, gas, vatten/avlopp, fiber/bredbandstjänster), kontoutdrag, myndighetsutfärdat dokument.
 • ASIC-dokument eller CNPJ-dokument (om du väljer AUD eller BRL som fiatvaluta)
2. Varför har min ansökan fått avslag?
Klicka på knappen [Redigera information] för att se relevant(a) skäl för avvisning. Om din ansökan har fått avslag, skicka in hela ansökan igen med beaktande av skälet för avslag. Vi prioriterar granskningen av din nya ansökan inom sju arbetsdagar.
3. Behöver jag skicka in alla dokument på engelska?
För närvarande stöder vi bulgariska, ryska, franska, portugisiska, polska, slovenska, italienska, ungerska, svenska, nederländska, spanska, ukrainska, rumänska, turkiska, grekiska, estniska, lettiska och koreanska tillsammans med engelska. Om företagsdokumenten är på andra språk, anges en översatt engelsk version tillsammans med originaldokumenten.
4. Jag skickade in ansökan för ett tag sedan, varför har jag inte fått någon feedback?
Du kan kontrollera statusen för din företagsansökan under [Identifiering]. Kontrollera också e-posten eftersom vi kan kontakta dig för ytterligare dokument.
5. Kan jag ansöka om ett andra företagskonto?
Varje företag kan bara ansöka om ett företagskonto. Vi tillhandahåller en underkontofunktion för företagskonton. När verifieringen har godkänts kommer du att kunna öppna underkonton.
6. Hur kan jag få en högre uttagsgräns?
Om du vill få en högre daglig uttagsgräns, kontakta din VIP-kontoansvarige eller kontakta kundtjänstteamet via chatten.
8. Hur kan jag få fiat-åtkomst för företagskontot?
1) För företagsansökningar som lämnats in före den 26 april 2022, ladda upp följande dokument i avsnittet [Identifiering] för att uppgradera ditt konto för fiat-åtkomst:
 • Bevis på företagsadress.
 • Bevis på de verkliga huvudmännens adress.
 • Företagswebbplats eller länk till sociala medier (om sådan finns).
 • Hur tänker du finansiera fiat-kontot? (Med till exempel företagets handelskapital, pengar från kund, företagets vinst etc.)
 • Vilka fiat-valutor tänker du använda? (t.ex. EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
 • Förväntad månatlig fiat-insättning/uttagsvolym (i önskad valuta).
2) För företagsansökningar som lämnats in efter den 26 april 2022:
A. Du kan ansöka om fiattillgång under företagsverifieringsprocessen.
B. Om du har slutfört kryptoverifieringen först och behöver fiattjänster i framtiden kan du gå till användarcentret för att aktivera det under avsnittet [Identifiering]. Skicka in följande information för att uppgradera kontot för fiatåtkomst:
(Insättnings-/uttagsgränsen kan variera beroende på vilka dokument du tillhandahåller.)
 • Vilka är kapitalkällorna för ditt företag? (t.ex kapitaltillskott från verkliga ägare)
 • Förväntad månatlig fiatinsättnings-/uttagsvolym (i euro)
 • Vilka fiatvalutor tänker du använda?
8. Dokument som vi godtar som adressbevis
Vi accepterar följande adressverifieringsdokument, utfärdade inom 90 dagar:
 • Kontoutdrag – med transaktionshistorik. Vi accepterar även digitala kontoutdrag. Du kan skicka oss pdf-filen i original och täcka över känslig information, till exempel transaktionsinformation.
 • Förbrukningsräkningar – som till exempel el, vatten, fast internet eller telefonräkningar osv. Vi tar inte emot mobilräkningar och försäkringsbrev.
 • Myndighetsdokument – som till exempel brev på myndigheter, skattekrav m.m.
 • För mer information, se Hur man verifierar bostadsadressen på Binance.
I händelse av att vi behöver ytterligare förtydliganden eller dokumentation kommer du att få ett e-postmeddelande från corporate-kyc@binance.com. Tillhandahåll tilläggsdokumentet via e-post.
9. Vilka fiatvalutor stöder Binance för företagsanvändare?
För närvarande stöder vi insättningar och uttag av USD, EUR, GBP, AUD och BRL för företagsanvändare. EUR- och GBP-kanaler är dock för tillfället stängda tills vidare. Du kan slutföra den avancerade företagsverifieringen först och när EUR/GBP-kanalerna är online kan du börja använda dem omedelbart.