Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Spot- & Margin- handel
Spothandel

Vad är marknadsorder och hur lägger man en sådan?

Binance
2021-07-21 03:45

Vad är en marknadsorder?

En marknadsorder utförs till det aktuella marknadspriset så snabbt som möjligt när en användare lägger ordern.
När du lägger en marknadsorder kan du antingen välja [Belopp] eller [Totalt] för att köpa eller sälja.
[Belopp] rekommenderas till exempel när du vill köpa eller sälja en viss mängd BTC. Men om du bara vill köpa BTC till ett visst belopp, som 10 000 USDT, är det ett bättre alternativ att lägga en marknadsorder med [Totalt].
Generellt kan du använda båda funktionerna för att lägga köp- och säljorder. Men när du lägger order efter att systemet har beräknat det belopp du kan få, kan tillgångens spris ha förändrats avsevärt varvid ordrarna inte går igenom. Detta inträffar ofta när köp-/säljkvoten är nära eller lika med 100%.
En marknadsorder är en order som omedelbart köper eller säljer till bästa tillgängliga pris. Den utförs baserat på de gränsorder som redan finns i orderboken, vilket innebär att marknadsorder är beroende av marknadens likviditet för att slutföras. Till skillnad från gränsorder som läggs i orderboken och väntar på att någon ska utföra dem, utförs marknadsorder omedelbart till det aktuella marknadspriset. När du slutför en marknadsorder på Binance, kommer du därför att betala handelsavgifterna i egenskap av marknads-taker.
Obs! Under extremt fluktuerande marknadsförhållanden kanske marknadsorder inte utförs omedelbart.
  • Marknadsorder är transaktioner som är avsedda att genomföras så snabbt som möjligt till för tillfället gällande marknadspris.
  • Gränsorder anger det högsta eller lägsta pris till vilket du är villig att slutföra transaktionen, oavsett om det handlar om köp eller försäljning.
  • Marknadsorder ger större chans att en order går igenom, men det finns inga garantier, eftersom order är beroende av tillgänglighet.

Hur lägger jag en köporder på marknaden?

1. Med [Totalt]

Antag att du äger 1000 USDT och vill lägga en marknadsorder på BTC/USDT. När du lägger en ”köp 100 %”-order kommer systemet att utföra din order till det aktuella marknadspriset enligt den mängd USDT du har, men det är osäkert hur många BTC du kan köpa. Det slutliga BTC-transaktionsbeloppet bestäms av marknadspriset och mängden när ordern läggs. Du kan kontrollera mängden köpta BTC och genomsnittspriset under [Orderhistorik].

2. Med [Belopp]

Du äger till exempel 100 000 USDT och priset på BTC/USDT fluktuerar runt 34 105 USDT. När du lägger en ”köp 100 %”-order matchar systemet din order med säljordrar på marknaden för att avgöra hur många BTC du kan köpa.
Om systemet beräknar att du kan köpa 2,932401 BTC med 100 000 USDT och du klickar för att lägga ordern men så ökar BTC-priset samtidigt, vilket innebär att 100 000 USDT inte längre räcker till 2,932401 BTC, kommer inte din order att genomföras. Du kan lägga en ny order genom att manuellt redigera mängden BTC för att köpa eller använda funktionen [Totalt] istället.

Hur lägger jag en säljorder på marknaden?

1. Med [Totalt]

Antag att du äger 100 BTC och vill sälja 50 procent med en marknadsorder. Mängden USDT för att sälja dessa 50 BTC kommer att bestämmas av det aktuella marknadspriset och kvantiteten när du lägger en order. Du kan kontrollera mängden USDT som erhållits från ordern och det genomsnittliga försäljningspriset under [Orderhistorik].

2. Med [Belopp]

Du äger till exempel 0,06272BTC och priset på BTC/USDT fluktuerar runt 33889,26 USDT. När du lägger en ”köp 100 %”-order matchar systemet din order med säljordrar på marknaden för att avgöra hur många BTC du kan köpa.
Om systemet beräknar att du kan sälja 0,06272 BTC för 2125,534 USDT och du klickar för att lägga en säljorder, men samtidigt sjunker BTC-priset, vilket innebär att 0,06272 BTC inte längre kan säljas för 2125,534 USDT, kommer inte din order att genomföras. Du kan lägga en ny order genom att manuellt redigera mängden USDT för att få eller använda funktionen [Totalt] istället.
Relaterade artiklar
Vad betyder Maker och Taker?