Hem
Prisförutsägelse
Alchemy Pay Prisförutsägelse
Alchemy Pay Price Prediction

Alchemy Pay (ACH) Prisförutsägelse

Kryptovalutapriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna relaterade till produkten.
Hur mycket kommer Alchemy Pay (ACH) att vara värt 2025, 2026, 2027, upp till 2030? Kolla in andra åsikter om prismål och projektförtroendenivåer – så kallade konsensusbetyg – när du bestämmer dig för dina egna prismål. Data som visas baseras på användarinmatning och inte på Binances åsikter.
Redo att köpa ACH? Binance accepterar ett brett utbud av valutor, vilket gör det enkelt för dig att köpa krypto med USD, EUR, CNY, AUD, INR och andra fiatvalutor. Här är köpguiderna för alla tillgängliga token på Binance.
Köp Alchemy Pay

Prismål för Alchemy Pay (ACH)

$ 0.025506

-0.58%
(24H)
Ange din pristillväxtprognos
%
* Alla prisförutsägelser baseras på användarinmatning. Binance bidrar inte till eller påverkar någon av prisprognoserna på den här sidan.
Visualisera ditt prismål i ett diagram med verktyget prisförutsägelsediagram nedan. Ange bara din förutsägelse för Alchemy Pays tillväxt i procent och klicka på "Beräkna förutsägelse".

Observera att du kan ange en negativ eller positiv tillväxtprocent.
Faktisk
Prognos
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-12 08:14 (UTC+0)

Teknisk analys

Teknisk analys är ett användbart verktyg för att måla känslor på ett diagram. Nyligen började dock många handla med bots som har tekniska analyskoncept programmerade i dem. Nedan följer en automatiserad rapport om marknadens trender och i vilken riktning den kan gå med olika tidsintervall in i framtiden. Även om detta är en Alchemy Pay-prisförutsägelse baserat på teknik bör du göra din egen efterforskning och handla baserat på din egen kunskap och förmåga:
4 timmar
1 dag
1 vecka

Glidande medelvärde

 1. Under den fyra timmar långa tidsramen trendar Alchemy Pay för närvarande baisseartat med 50 dagars glidande medelvärde som för närvarande sluttar ner.
 2. Alchemy Pay:s glidande medelvärde för 200 dagar sluttar ner och har gjort det sedan 6/7/2024, vilket innebär att trenden är svag.
 3. Om vi skulle ge en Alchemy Pay-prisförutsägelse inom fyra timmars-tidsramen skulle det vara baisseartat med tanke på hur 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärden är baisseartade.

Relativt styrkeindex

 1. För närvarande ligger RSI inom den neutrala zonen 30–70, vilket indikerar att priset trendar neutralt med pris som kan hålla RSI i det tillståndet ett tag.

Glidande medelvärde

 1. Under den dagliga tidsramen trendar Alchemy Pay för närvarande baisseartat med 50 dagars glidande medelvärden som för närvarande sluttar ner och över nuvarande Alchemy Pay-pris, vilket kan fungera som motstånd nästa gång det interagerar med det.
 2. Alchemy Pay:s glidande medelvärde för 200 dagar sluttar upp och har gjort det sedan 5/13/2024, vilket innebär att trenden är stark.
 3. 200 dagars glidande medelvärde ligger för närvarande över priset, vilket innebär att om priset interagerar med det igen kan det potentiellt användas som motstånd för att fortsätta trenden.

Relativt styrkeindex

 1. För närvarande ligger RSI inom den neutrala zonen 30–70, vilket indikerar att priset trendar neutralt med pris som kan hålla RSI i det tillståndet ett tag.

Glidande medelvärde

 1. Under en veckas tidsram trendar Alchemy Pay för närvarande baisseartat med 50 dagars glidande medelvärde som för närvarande sluttar ner, men under nuvarande Alchemy Pay-pris, vilket kan fungera som stöd nästa gång det interagerar med det.

Relativt styrkeindex

 1. För närvarande ligger RSI inom den neutrala zonen 30–70, vilket indikerar att priset trendar neutralt med pris som kan hålla RSI i det tillståndet ett tag.
MACD
 1. På histogramsidan finns det varken en baisseartad eller hausseartad divergens. Om det inte finns någon baisseartad eller hausseartad signaldivergens finns det ingen signal för histogrammet.

Alchemy Pay (ACH) Prisförutsägelse 2030

Enligt din prisförutsägelseinmatning för Alchemy Pay kommer ACH-värdet att öka med +5% och nå $ 0.03418 till 2030.

Aktuellt ACH-pris

$ 0.025506

-0.58%
(24H)
Livepriset på Alchemy Pay är $ 0.025506 per (ACH/USD) idag med ett aktuellt börsvärde på $ 198.05M. 24-timmars handelsvolym är $ 11.41M USD. ACH till USD-priset uppdateras i realtid. Alchemy Pay är -0.58% under de senaste 24 timmarna. Den har ett cirkulerande utbud på 7.76B.
Vill du hålla koll på coinpriserna? Besök vår coinpriskatalog för att lägga till ett bokmärke
Innehåll som publiceras på våra sidor för coinförutsägelser baseras på information och feedback som tillhandahålls till oss från verifierade Binance-användare och/eller andra tredjepartskällor. Det presenteras endast i informativa och illustrativa syften, utan representation eller garanti av något slag. Den presenterade prisprognosen kanske inte är korrekt och bör inte behandlas som sådan. Det framtida priset kan skilja sig avsevärt från den presenterade förutsägelsen och är inte nödvändigtvis trovärdigt. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Binance är inte ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av din hänvisning till, användning av och/eller tillit till innehåll som publiceras på våra sidor för coinförutsägelser.
Tänk också på att priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna.Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar.
Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i Binance användarvillkor, riskvarning och de specifika villkor som gäller för denna användares förutsägelsefunktion för coin.